Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 183 / september 2016

SLOVENIJA


Zaključen razpis za sofinanciranje LIFE projektov

Ministrstvo za okolje in prostor je na javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016 prejelo 7 projektnih predlogov z naravovarstveno vsebino, 6 jih je bilo uvrščenih v prednostno področje narava in biotska raznovrstnost, 1 pa v prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije. Vsem je potrdilo sofinanciranje. Rezultati razpisa bodo znani spomladi drugo leto. Več.


O obvoznici Škofljica in Naturi 2000

V Državnem zboru je poslanec Jože Tanko postavil poslansko vprašanje glede umestitve obvoznice Škofljica v prostorske akte Republike Slovenije. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je v odgovoru pojasnila, da je Ljubljansko barje krajinski park in območje Natura 2000. Povedala je tudi, da je bila ugotovitev Evropske komisije, da je umeščanje obvoznice s postopkom prevlade javne koristi možno le v primeru, da drugih možnosti za urejanje prometa ni. Magnetogram.


O Naturi 2000 v Poročilu o prostorskem razvoju

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Poročilo o prostorskem razvoju, ki zajema tudi statistični pregled števila prebivalcev v območjih Natura 2000, povzetih po študiji iz leta 2009. Število prebivalcev v območjih varstva narave (območja naravnih vrednot, ekološko pomembna območja in območja Nature 2000) glede na členitev Slovenije na dvanajst pokrajin je prikazano tudi grafično, na zemljevidu. Več.


Za manj obiskov medvedov v vaseh

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR preprečujejo konflikte med medvedom in človekom na območju "vročih točk". Zagotoviti nameravajo medovarne smetnjake in kompostnike in s tem zmanjšati pogostost zahajanja medvedov v naselja, kamor jih privabijo organski odpadki. Več.


Film o Dravi

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je sredi septembra premierno predstavilo kratki dokumentarni film z naslovom »Reka Drava – darilo narave za vse generacije«, ki je nastal v okviru projekta LIFE LIVEDRAVA. Več.


Priročnik Učenje in igra v gozdu

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projektov LIFE LIFEGENMON in ManFor C.BD izdal Priročnik za učenje in igro v gozdu, urednika sta Urša Vilhar in Boris Rantaša (108 strani).


Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje – Program LIFE

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti sredi septembra 2016 organiziralo predstavitveni dogodek »Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje« z novinarsko konferenco. Več, tonski posnetki.

V pomoč prijaviteljem projektov so v slovenski jezik prevedli glavne dokumente razpisne dokumentacije razpisa Evropske komisije za tradicionalne projekte LIFE 2016. Prevodi.


O učinkovitosti ukrepov za preprečevanje napadov zveri na živino

V znanstveni reviji Frontiers in Ecology and the Environment je objavljena nova raziskava o učinkovitosti ukrepov za preprečevanje napadov zveri na živino. Pregled je pokazal, da upravljavske prakse pogosto temeljijo na nepreverjenih metodah. V splošnem so se ne-smrtonosni ukrepi (na primer uporaba pastirskih psov in varovalnih ograd) izkazali za bistveno bolj učinkovite kot ubijanje plenilcev (npr. volkov, medvedov, pum in kojotov). Soavtor je raziskovalec iz Slovenije M. Krofel. Članek.

 

 

BRANJE


Trdoživ

Izšel je bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave Trdoživ (letnik5, št. 1, 60 strani). Osrednja tema so tokrat pravice ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.


Natura Sloveniae

V tokratni številki Natura Sloveniae so na enem mestu zbrani kratki prispevki o vsem, kar trenutno dogaja v zvezi z raziskovanjem in varstvom Proteusa v Sloveniji in bližnji okolici.


Učenje in igra v gozdu

Gozdarski inštitut Slovenije je izdal Priročnik za učenje in igro v gozdu, urednika sta Urša Vilhar in Boris Rantaša (108 strani).


Magistrska dela, disertacija

Knjižnici Oddelka za biologijo in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire sta na spletu objavili diplomska in magistrska dela ter disertacijo. Nataša Bavec: Številčnost in razširjenost izbranih indikatorskih vrst gnezdilk ob reki Muri v Sloveniji, diplomska naloga, Ljubljana, 2016 (pdf, 58 strani). Andreja Žiško: Izobraževalni potencial Krajinskega parka Goričko, diplomska naloga, , Ljubljana, 2016 (pdf, 191 strani). Tina Kirn: Naravovarstvena izhodišča za varovanje Pivških presihajočih jezer, magistrsko delo, Ljubljana, 2016 (pdf, 350 strani). Polona Petrovič Erlah: Vloga civilne družbe pri ohranjanju narave in varstvu naravne dediščine v Sloveniji, magistrsko delo, Ljubljana, 2016 (pdf, 260 strani). Marko Sameja: Razširjenost, biologija in ekologija puščavnika (Coleoptera: Osmoderma eremita) v Slovenskih goricah, magistrsko delo, Ljubljana, 2016 (pdf, 102 strani). Anže Japelj: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev za oblikovanje politik trajnostne rabe gozdnih virov, doktorska disertacija, Ljubljana, 2016 (pdf, 205 strani).


Razstava projekta WETMAN

Na Ministrstvu za okolje in prostor bo do konca oktobra na ogled razstava fotografij sladkovodnih mokrišč iz projektnih območij projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN. Ministrstvo tako gosti že tretjo razstavo iz serije razstav LIFE projektov v Sloveniji. Več.


Dokumentarca o Dravi in o sulcu v Kolpi

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je pripravilo kratki dokumentarni film Reka Drava – darilo narave za vse generacije (21 minut).

Riniška družina Kočevje je pripravila poljudno-dokumentarni film o sulcu v mejni reki Kolpi: Sulec, kralj Kolpe. Več.


Nove vrste v Jadranskem morju

ISPRA je v okviru projekta BALMAS (posvečenem balastnim vodam) izdala brošuro New species in the Adriatic Sea: what to do, how to recognize them – a guide for small scale and sport fishing (pdf, 18 strani).


Zelena infrastruktura

Evropska komisija je izdala publikacijo Supporting the Implementation of Green Infrastructure (pdf, 203 strani).


Koristi za zdravje in družbo

IEEP je izdal publikacijo Patrick ten Brink et al.: The Health and Social Benefits of Nature and Biodiversity Protection (pdf, 288 strani). Vključuje tudi primer Krajinskega parka Sečoveljske soline


Visoko tveganje za tretjino plazilcev Evrope

Izpostavljenost pesticidom ima lahko negativne vplive na številne živalske vrste in je ena glavnih kroženj biotski raznovrstnosti. Objavljene so ugotovitve raziskave, ki kažejo, da je je kar za tretjino plazilcev v Evropi tveganje izpostavljenosti veliko. Kuščarji so nanje najbolj občutljivi. Več.


Preprečevanje napadov zveri na živino

Adrian Treves, Miha Krofel, in Jeannine McManus: Predator control should not be a shot in the dark. Frontiers in Ecology and the Environment 14, 2016, strani 380-388.


Ekološka obnova

Povzetki referatov s konference 10th European conference on ecological restoration: Best practices in ecological restoration, ki je bila konec avgusta v Freisingu v Nemčiji, so objavljeni na spletu. Zbornik (pdf, 172 strani).


Zgibanki o ovčarskih psih ter o križanju volka in psa

V okviru projekta LIFE WolfAlps so izdali zgibanko, ki predstavi delo ovčarskega psa in priporočila za srečanja z njimi. Zgibanka (italijanski jezik, pdf, 2 strani). Predstavili so tudi problematiko križanja volkov z psi. Zgibanka (italijanski jezik, pdf, 2 strani).

 

NAPOVEDNIK


23. september – 1. oktober 2016:  Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij.

26-30 september 20168th Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreation and Protected Areas (MMV), Novi Sad, Srbija.

27. september 2016: simpozij Geografski informacijski sistemi – Prostorski podatki, sklop tudi:  Podpora pri oblikovanju in upravljanju zavarovanih območij, Ljubljana.

28. september 2016: delavnica Promotion of restoration in the context of the EU Biodiversity Strategy to 2020, Bruselj, Belgija.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

12-14 oktober 2016: evropska konferenca Passion for Nature, Integrated governance: increasing opportunities for nature and society, Lommel, Belgija.

4–6 oktober 2016: konferenca Restoring peatlands – The development of best practice techniques, Penrith, Velika Britanija.

12-14 oktober 2016: evropska konferenca Passion for Nature, Integrated governance: increasing opportunities for nature and society, Lommel, Belgija.  

20-28. oktober 201666. zasedanje mednarodne komisije za kitolov (IWC), Portorož.

30. november 2016: rok za prijavo na Razpis za slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO

 
Imenovan direktor Krajinskega parka Kolpa

 
Vlada je 15. septembra 2016 imenovala Borisa Grabrijana iz Adlešičev, na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, za dobo štirih let, do najdlje 16. 9. 2020, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa zaseda od leta 2007. Več.


Preverjanje znanja kandidatov za nadzornike v novembru

Zadnji termin za preizkuse znanja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike v letošnjem letu je novembra, rok za prijave je 25. oktober. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh