Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 180 / junij 2016

SLOVENIJA


Sršenar, gozdni jereb in čebelar na znamkah

Pošta Slovenije je izdala serijo petih znamk Slovenske ptice. Med njimi so tudi tri, varovane z Direktivo o pticah, za katere so določena območja Natura 2000. To so sršenar, gozdni jereb in čebelar. VečVse znamke z motivi Natura 2000 vrst.


Sporoči vrsto

Zavod RS za varstvo narave ljubitelje narave tudi letos vabi k sodelovanju. Kadar opazite katerega od štirih vrst hroščev – rogača, alpskega, hrastovega ali bukovega kozlička, svoja opažanja lahko vnesete na spletni portal www.sporocivrsto.si. Pomagali nam boste pri zbiranju podatkov o redkih, ogroženih, Natura 2000 vrstah hroščev. Podatke o teh vrstah letos zbirajo že deveto leto. Več.

Podobno akcijo izvaja hrvaški Državni zavod za varstvo narave – več.


Rezultati Goričkih travnikov predstavili rezultate

V Krajinskem parku Goričko so pripravili zaključno konferenco projekta EGP Gorički travniki, na kateri so s projektnimi partnerji predstavili aktivnosti in rezultate projekta. Izvedene varstvene ukrepe za Natura 2000 vrste dnevnih metuljev, kot sta strašničin in temni mravljiščar, so si udeleženci konference ogledali na terenu v Motovilcih in Vidoncih. Več.


Delavnica o pripravi LIFE projektnih prijav

V Škocjanskem zatoku in na Otočcu sta v začetku junija 2016 poteki delavnici za pripravo projektnih prijav v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti. Udeležence so popeljali skozi strukturo in pravila/zahteve prijavnice programa LIFE. Predstavili so tudi uspešno zgodbo nadaljevanja več kot deset let starega LIFE projekta Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki so si ga udeleženci tudi ogledali. Več.


Mladiči malega deževnika

Na reki Dravi so se v začetku junija izvalili prvi letošnji mladiči malega deževnika. Do sedaj so našli več kot 30 gnezd tega skrivnostnega prebivalca rečnih prodišč, za katerega je reka Drava najpomembnejše območje v Sloveniji. Več.


Projektna info točka v ZOO Ljubljana

V Živalskem vrtu Ljubljana pri ogradi za medvede je na voljo info točka projekta LIFE DINALP BEAR. Interaktivni portal ponuja informacije o biologiji in ekologiji rjavega medveda, grožnjah, ki pretijo populaciji, ter rešitvah za boljše sobivanje človeka in medveda. V kratkem bodo v krajih na območju prisotnosti medveda v Sloveniji namestili še 4 projektne info točke, in sicer v Kočevju, na Rakitni, v Cerkinici in v Pivki. Več.


Živali na cesti

V prispevku na radiu Val 202: Živali na cesti  je dr. Boštjan Pokorny spregovoril o že izvedenih ukrepih na avtocesti na Gorenjskem in načrtovanih v okviru projekta LIFE DINALPBEAR na Primorskem.

 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Nagrade projektom LIFE

Evropska komisija je izbrala najboljše projekte LIFE, ki so se zaključili v lanskem letu. Za področje biotske raznovrstnosti in komunikacije, vezane nanjo, so predstavljeni tu.


Stara Drava

Na Hrvaškem so leta 2015 začeli izvajati projekt Stara Drava Life za Natura 2000 - Revitalizacija rukavca Stara Drava. To je prvi prvi LIFE+ financirani projekt Madžarske in Hrvaške.

 

 

BRANJE

 

Invazivne tujerodne vrste v gozdovih

Izšel je zbornik 33. Gozdarskih študijskih dni z naslovom Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov (pdf, 275 strani).


 
Proteus Mura

Izšla je tematska številka revije Proteus MURA. V njej številni strokovnjaki predstavljajo reko Muro in njeno okolico v vsej njeni bogati pestrosti. Posebno izdajo lahko do konca meseca junija 2016 kupite po promocijski ceni 10 EUR, v redni prodaji bo cena 15 EUR.


Okrogla miza o volku

Objavljeni so povzetki z okrogle mize Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji, ki je bila 6. junija 2016, v Državnem svetu Republike Slovenije. Več.


Lovec

V junijski številki revije Lovec Miran Hafner predstavlja muflona, Marjan Žiberna piše o kragulju, Valter Andrejašič o zapletih živali v žičnato ograjo in odprtih dilemah, Mojca Jernejc Kodrič pa o bobru na Ljubljanskem barju.

 

Sulec v Savi

Objavljena je predstavitev Daša Zabric: Population and habitat conservation of Danube salmon (Hucho hucho) in The Sava River (Danube catchment) -Slovenian case (pdf, 19 strani).


Varstveni status Blagajevega volčina

Objavljena je doktorska disertacija Živa Fišer Pečnikar: Ocena varstvenega statusa Blagajevega volčina (Daphne blagayana) s filogeografsko analizo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015 (pdf, 164 strani).


Mokrišča in nadomestni habitati

Objavljeno je magistrsko delo Nežika Gorenc: Pomen nadomestnih habitatov pri ohranjanju in vzdrževanju biotske pestrosti na primeru mokrišč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2016 (pdf, 144 strani).


Gorskokolesarske poti in naravno okolje

Objavljeno je magistrsko delo Peter Zajc: Možnosti umeščanja gorskokolesarskih poti v naravno okolje v Sloveniji na primeru zahodnega Pohorja, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2016 (pdf, 195 strani).


Habitati sršenarja

Objavljeno je diplomsko delo Uroš Vidic: Predlog varstvenih smernic Nature 2000 za habitate sršenarja (Pernis apivorus L.) v gozdovih gozdnogospodarske enote Banjšice, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015.


Botanična zgodovina Grajskega griča

Do drugega oktobra je na Ljubljanskem gradu odprta razstava Botanična zgodovina Grajskega griča, kustosa sta dr. Jože Bavcon in mag. Blanka Ravnjak.


Redke in ogrožene rastline in živali Ljubljane

Od 18. julija 2016 do 31. julija 2016 bo v atriju magistrata na ogled razstava o biotski raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana. Na fotografijah bodo predstavljene  redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati, s katerimi se lahko pohvali le redko katero evropsko mesto.


Film Gorički travnik

Film je nastal v okviru projekta EGP Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko / Gorički travniki. Film.


Značilnosti voženj slovenskih gorskih kolesarjev

V reviji Journal of Outdoor Recreation and Tourism je objavljen članek Peter Zajc in Nejc Berzelak: Riding styles and characteristics of rides among Slovenian mountain bikers.


Drava na Hrvaškem

Poročilo Istraživanje ornitofaune i vrednovanje ekološkog stanja u rukavcu Stara-Drava kod Barča, s posebnim osvrtom na vrste Natura 2000 v madžarskem jeziku s povzetkom v angleškem in hrvaškem jeziku je objavljeno na spletu (pdf, 133 strani). Kartirali so tudi habitatne tipe.


Jame v hrvaškem Bioportalu

Bioportal so dodali kataster speleoloških objektov, doslej je vnesenih 761 jam, podatke je zbralo 18 jamarskih društev.

 

 

NAPOVEDNIK

 

28. junij –1. julij 2016: mednarodna konferenca o ohranjanju biotske raznovrstnosti na vojaških vadiščih: Conciliate operational training with preservation of biodiversity on military camps, Nîmes, Francija.

30. junij 2016: rok za prijave za nagrado MIDORI  za biotsko raznovrstnost 2016.

julij 2016Biodiverziteta in čebele - Zelena prestolnica Evrope

14. september 2016: rok za prijavo projektov štirih razpisov programa www.ita-slo.eu

15. september 2016: rok za oddajo projektov na razpis LIFE

19-23 september 2016European Ecosystem Services Conference - Helping nature to help us,  Antwerp University, Belgium.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 


NARAVA NA KRATKO


Planika je zavarovana že 120 let

Prva rastlinska vrsta, ki je bila zavarovana na Slovenskem je bila planika. Pred 120 leti so simbol Alp zavarovali na Goriškem in Gradiškem. Zavarovanje je bil spontan odziv na množično nabiranje in prodajanje planik v Alpah. To je tudi formalni začetek varstva rastlinskih vrst. Več.


Odlov medveda za doselitev v Španijo/Katalonijo

V začetku junija je terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije odlovila medvedjega samca, ki so ga nato prepeljali v Španijo in izpustili na prostost. Slovenski medvedji samec z imenom Goiat bo nadaljeval svoje ekološko in biološko poslanstvo na območju Pirenejev. Več.


Odločbe o naravnih vrednotah prenehale veljati

Vlada RS je 26. maja 2016 sprejela pet uredb o prenehanju veljavnosti odločb o zavarovanju, in sicer o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu, drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi ter drevesnih parkov ob graščini v Sežani (hiša št. 1) in hiši št. 145 v Sežani ter zavarovanju kačje smreke v Koševniku. Več.


Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

Vlada RS je podprla Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami. Več.


Znanstveni odbor mednarodne komisije za kitolov v Sloveniji

Junija 2016 je Slovenija gostila 66. zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov (IWC), ki se ga udeležuje preko 200 znanstvenikov in opazovalcev iz 29 držav. Več.


Preveč prijav za usposabljanje nadzornikov

Na razpis za usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov je ministrstvo prejelo več kot sto prijav, zato je že preko 50 kandidatov uvrščenih na čakalno listo. Zainteresirane prosimo, da novih prijav ne pošiljajo več.

  

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh