Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 159 / september 2014

SLOVENIJA

Kandidatka za ministrico tudi o Naturi 2000

Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora se je 16. septembra predstavila kandidatka za ministrico za okolje in prostor Irena Majcen. Odgovarjala je tudi na vprašanja dveh poslancev glede Nature 2000. Glede soglasij za območja Natura 2000 je mnenja, da - kjer so že dana soglasja za občinske prostorske načrte -, je potrebno presoditi, ali so potrebna ponovna soglasja za nezahtevne objekte. Več.


Vrnitev zlatovrank na Goričko in v Slovenijo

Zlatovranka je nazadnje v Sloveniji na območju Natura 2000 Slovenske gorice – doli uspešno gnezdila leta 2005. Vse od takrat do letošnjega leta so se v Sloveniji pojavljale posamezni osebki, poskusi gnezdenja pa so bili neuspešni. Da bi zlatovrankam izboljšali življenjske pogoje na območju Natura 2000 Goričko, so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) ter zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sodelovanju z avstrijskimi kolegi lani in letos na robovih travnikov namestili gnezdilnice in lovilne preže ter se z nekaterimi lastniki travnikov dogovorili, da so travnike pokosili. Ukrepi so pripomogli, da je par zlatovrank v eni izmed teh gnezdilnic letos poleti na Goričkem ponovno vzgojil pet mladičkov. Več.


Urejajo infrastrukturo za obiskovalce

V sklopu projekta LIFE LIVEDRAVA so v Naravnem rezervatu Ormoške lagune pričeli s postavljanjem osnovne infrastrukture za obiskovalce. Kontejnerje bodo predelali v opazovališča in uredili s parkirišče za obiskovalce. Več.


Riba Faronika - projekt Aqaviva zaključen

Inštitut LUTRA (Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) je konec avgusta uradno zaključil aktivnosti projekta LIFE AQUAVIVA – Živa voda od biodiverzitete do pipe. S projektom so usmerili pozornost javnosti na izgubo biodiverzitete ekosistemov celinskih voda. Sklepno dejanje je bilo srečanje na Ljubljanici. Več.

Skulptura soške postrvi, ki jo je v sklopu projekta izdelal umetnik Rok Mohar, pa je zaživela svoje novo življenje v začetku septembra, ko so jo predstavili na tradicionalnem Festivalu soške postrvi. Postavljena bo v parku, ob vodnem izviru. Več.


Zmagovalna fotografija s Kočevskega

Revija Ona in Onaplus z Zavodom RS za varstvo narave so spomladi razpisali fotonatečaj, ki je potekal v sklopu projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje. Z njim naj bi prispevali k boljši prepoznavnosti odnosa med človekom in naravo, njunemu sobivanju in vzajemni blaginji. Nagrada je šla v roke mladi fotografinji in ljubiteljici narave Doroteji Gorše. Več.


Delavnici o monitoringu in o upravljanju slovensko-avstrijskih prekomejnih območij Natura 2000

V sklopu projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje je bila 29. avgusta 2014 javna predstavitev osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 na temo monitoring in raziskave. Dogodka se je udeležilo 34 udeležencev iz različnih, predvsem raziskovalnih institucij. Več.

V občini Apače je bila 3. septembra 2014 potekala delavnica in okrogla miza z avstrijsko Štajersko na temo čezmejnega Natura 2000 območja Mura-Grenzmur. Dogodka se je udeležilo 28 udeležencev iz Slovenije in Avstrije. Več.


Ribje steze – izkušnje od drugod

V okviru projekta LIFE Ljubljanica povezuje so se septembra 2014 udeležili mednarodne delavnice River revitalisation Workshop na Slovaškem in Riverine LIFE Platform Meeting v Estoniji. Na obeh srečanjih so predstavili svoj projekt in izmenjali mnenja in izkušnje z drugimi aktualnimi projekti. Več.

 

EVROPSKA UNIJA

 

Glede narave Slovenci med manj zaskrbljenimi

Javnomnenjska raziskava Eurobarometer je bila tokrat posvečena zlasti stališčem državljanov EU do okolja. Naravo je vključevalo eno od vprašanj, s katerim so udeležence pozvali, naj navedejo pet ključnih okoljskih vprašanj. Med možnimi odgovori je bil tudi »izguba ali zmanjšanje števila vrst in njihovih življenjskih prostorov ter naravnih ekosistemov«. Na ravni EU je ta problem kot enega od ključnih izpostavilo 26 % vprašanih, v Sloveniji pa 17 %, podobno v Italiji (18 %). V Avstriji je ta odgovor izbralo več, tj. 29% vprašanih, manj pa na sosednjem Hrvaškem 12% in na Madžarskem (13%). Več.

Priročnik o financiranju Nature 2000

Evropska komisija je pripravila priročnik Financing Natura 2000 Guidance Handbook za obdobje 2014-2020. Z njim želi pospešiti črpanje sredstev za upravljanje in ohranjanje območij Natura 2000. Objavljen je v dveh delih: Description of EU funding opportunities in 2014-2020 (pdf, 88 strani) in Analysis of Natura 2000 management measures eligible for financing together with case studies (pdf, 152 strani).

 

Kmetovanje za Naturo 2000

Evropska komisija je objavila nove smernice Farming for Natura 2000 - Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve conservation objectives, based on Member States good practice experiences (pdf, 145 strani). V dodatkih A do D: Annexes A – D (pdf, 124 strani) so predstavljeni ključni habitatni tipi in vrste, ki so odvisni od kmetovanja, ter priporočila za upravljanje. V Dodatku E: Annex E so primeri (pdf, 181 strani), med njimi tudi iz Slovenije: upravljanje vlažnih travnikov - habitata za kosca na Cerkniškem jezeru.

Programi razvoja podeželja – bodo resnično prispevali k varstvu evropske naravne dediščine?

V Bruslju je 15. septembra 2014 potekala konferenca o prispevku novih Programov razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 k doseganju ciljev varstva narave in okolja v Evropski uniji (EU). Na dogodku, ki so ga organizirale vodilne okoljske nevladne organizacije v Bruslju, so se srečali predstavniki nevladnih in vladnih organizacij iz več kot 15 držav, med katerimi je bil tudi DOPPS, Slovenija. Več.  

 

BRANJE

 

Ptice Goričkega

Na DOPPS so po več kot 10 letih zbiranja podatkov izdali knjigo Ptice Goričkega (pdf, 133 strani), ki sta jo napisala Katarina Denac in Primož Kmecl. V njej so zbrani novejši podatki o gnezdilkah Goričkega, ki so po vrstah predstavljene s karto razširjenosti, populacijsko oceno, deležem nacionalne populacije na Goričkem ter varstvenimi statusi.


Gorsko cvetje Slovenije

Založba Sidarta je izdala žepni atlas Gorsko cvetje Slovenije – Alpine Flowers of Slovenija. Besedilo je napisal Peter Skoberne, ilustracije so delo Vlada Ravnika. Atlas ima 12 strani, cena je 8,90 EUR. Več.


Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji

Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik in Andrej Seliškar so avtorji priročnika za botaniko Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji. Zbranih je več kot 600 opisov rastlin z dodatnimi pojasnili o značilnostih posameznih življenjskih okolij, načinih popisovanja in pripravi herbarija. Priročnik ima 492 strani, cena je 29,50 EUR. Več.


Ljubljansko barje – park na robu mesta

Krajinski park Ljubljansko barje je izdal novo brošuro Ljubljansko barje – park na robu mesta (pdf, 10 strani). Izšla je tudi v angleškem jeziku.


Nadomestni habitati

Na spletu je objavljeno magistrsko delo – 2. stopnja Katje Novak: Nadomestni habitati v krajinskem načrtovanju na primeru vplivnega območja HE Brežice in Mokrice. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2014 (pdf, 118 strani).


Zaraščanje krasa in Natura 2000

V reviji Landscape and Urban Planning je izšel članek o izginjajoči kraški krajini Vanishing landscape of the “classic” Karst: changed landscape identity and projections for the future avtorjev Mitje Kaligariča in Danijela Ivajnšiča. Avtorja pišeta o spremenjeni identiteti kraške krajine skozi zadnjih 250 let in uspešno verificirata model zaraščanja, ki predvideva napredovanje gozda s hitrostjo 2,2 km2/leto. Izračunala sta da je Slovenija samo na klasičnem Krasu (238 km2) le v letih med 2002 in 2012 izgubila 12 km2 ali še nadaljnjih 5% travišč, večinoma znotraj območij Natura 2000.


Prenovljena spletna stran DOPPS

Na DOPPSu so popolnoma prenovili spletno stran društva http://ptice.si/sl/. Delo na podrocju varstva in raziskav ptic ter območij Natura 2000 so združili v poglavju Naravovarstvo in raziskave: http://ptice.si/sl/naravovarstvo-in-raziskave/. Za strokovno javnost bo zanimiv tudi urejen arhiv strokovnih poročil: http://ptice.si/sl/publikacije/strokovna-porocila/.


Ribič

V septembrski številki revije je objavljen članek Mete Povž Je sulec v Sloveniji res ogrožen, Marijan Gaber pa piše o skrivnostnem svetu reke Mure in pobudah za njegovo promocijo.


Planinski vestnik

Septembrska številka Planinskega vestnika je zajeten uvodni del posvetila štirim člankom o endemičnim rastlinam slovenskih gora (strani 4-14). O njih pišejo Marjan Bradeško, Nada Praprotnik in Rafael Terpin, ki je prispeval tudi risbe.


Interpretacija: Ljubljansko barje, Škocjan

Založba ZRC je v zbriki Georitem izdala publikacijo Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Avtorji so: Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran in Bojan Erhartič. Publikacija ima 134 strani. Cena je 15 EUR.

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Urške Stare: Analiza učnih poti z vidika učinkovitosti interpretacije narave: primer učne poti Škocjan. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2013 (pdf, 118 strani).


Upravljanje območij s kulturno dediščino

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je izdal knjigo Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe. Uredila sta jo Janez Nared in Nika Razpotnik Visković (pdf, 130 strani).


Vrstna pestrost dnevnih metuljev

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Tineta Kralja: Vrstna pestrost dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) na območju ekološke kmetije v Zasavju,  Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, 2014 (pdf, 56 strani).


Naravna dediščina in šola

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Anje Praprotnik: Naravna in kulturna dediščina v geografskem izobraževanju, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2014 (pdf, 184 strani).


Ohranjanje kitov

V oddaji Eppur si muove (22.9.2014) je Tomaž Gerden predstavil rezultate zasedanja Komisije za kitolov, ki se je zaključilo v Portorožu.


Razstava o medvedu

Tehniški muzej Slovenije je pripravil novo razstavo. Razstavama o volku in o risu tokrat sledi razstava Teddy in Ana o medvedu.


Razstava o Muri

Na gradu Cmurek na Tratah je odprta stalna razstava Skrivnostni svet reke Mure. Razstavljene so fotografije Marijana Gabra ter Mete Povž, Petra Valiča in Janeza Gregorija.

 

Razstava o Kozjanskem parku

V Galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije je od 25. septembra dalje odprta razstava V Kozjanskem parku. Razstavljene so fotografije Hrvoja Tea Oršaniča. 


Ekosistemske storitve – spremembe v globalni vrednosti


Na spletu je objavljen članek Robert Costanza et al.: Changes in the global value of ecosystem services, Global Environmental Change, Vol. 26, maj2014, strani 152–158.


Natura 2000: financiranje, kmetovanje

Evropska komisija je pripravila priročnik Financing Natura 2000 Guidance Handbook za obdobje 2014-2020: Description of EU funding opportunities in 2014-2020 (pdf, 88 strani) in Analysis of Natura 2000 management measures eligible for financing together with case studies (pdf, 152 strani).

Objavila je tudi nove smernice Farming for Natura 2000 - Guidance on how to support Natura 2000 farming systems to achieve conservation objectives, based on Member States good practice experiences (pdf, 145 strani), Annexes A – D (pdf, 124 strani), Annex E (pdf, 181 strani).


Proračun EU in biotska raznovrstnost

Inštitut IEEP je za potrebe Evropske komisije izdelal Common Framework for Biodiversity proofing of the EU budget. S smernicami naj bi dosegli, da financiranje iz virov EU ne bo imelo negativnih vplivov na biotsko raznovrstnost.


Ohranjanje narave in lastništvo

Članek Sristi Kamal, Malgorzata Grodzinska-Jurczak: Should conservation of biodiversity involve private land? A Q methodological study in Poland to assess stakeholders’ attitude obravnava območje v narodnem parku, v krajinskem parku in Natura 2000 območje ter odnos značilnih skupin deležnikov do ohranjanja le-teh.


NAPOVEDNIK

 

4. oktober 2014: posvet Žabohod – posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest, Ljubljana.

6-7 oktober 2014: konferenca CEEweb for Biodiversity’s Conference on Green Infrastructure – Preserving our Natural Capital: Policy and Practice, Budimpešta, Madžarska.

7-9 oktober 2014WWF Dinaric Arc Parks International Conference, Brijoni, Hrvaška.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

5-8 november 2014: evropski kongres The First European Congress on Land Stewardship, Barcelona, Španija.

6. november 2014: delavnica Territorial governance and policy integration for Mediterranean water dependent Natura 2000 sites: challenges and opportunities, Barcelona, Španija.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

25-27 november 2014: delavnica MedPAN network sharing-experience workshop, Albanija.

10-12 december 2014: konferenca Conference on Regions and Natura 2000, Barcelona, Španija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Ministrstvo za okolje in prostor

Z izvolitvijo Vlade RS 18. septembra 2014 je ministrica za okolje in prostor postala Irena Majcen, državni sekretar pa Jure Leben, MSc. Sektor za ohranjanje narave je prešel na Ministrstvo za okolje in prostor, kot del Direktorata za okolje. Sedež ministrstva je na Dunajski cesti 47 v Ljubljani.


Zaključek zasedanja Mednarodne komisije za kitolov

V Portorožu se je 18. septembra 2014 zaključilo 65. zasedanje mednarodne komisije za kitolov (IWC), ki se ga je udeležilo več kot 450 udeležencev iz držav pogodbenic, nevladnih organizacij in številnih predstavnikov tujih medijev. Več.


Novi raziskovalni projekti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost sofinancirata izvajanje treh novih raziskovalnih projektov (CRP): (1) Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save. Nosilec: Biotehniška fakulteta. Trajanje: julij 2014 do junij 2016. (2) Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Nosilec - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Trajanje: julij 2014 do junij 2015. (3) Študija možnosti izvajanja zemljiških operacij na zavarovanih in varovanih območjih. Nosilec: Univerza v Ljubljani. Trajanje: julij 2014 do junij 2015.


Zavod za gozdove Slovenije: program za letos in poročilo za lani

Vlada RS je 12. septembra potrdila Finančno poročilo, Poročilo o delu in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2013 ter Finančni načrt, program dela in Kadrovski načrt za leto 2014. V Poročilu navajajo tudi sodelovanje v projektih LIFE Si Natura 2000 Upravljanje in WETMAN ter svetovanje lastnikom zemljišč pri gospodarjenju z gozdovi v območjih Natura 2000. Gradivo.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS: program za letos

Na 159. dopisni seji dne 3. septembra 2014 je Vlada RS dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2014. Sklad v programu poudarja, da se zaveda pomembnosti zavarovanih in varovanih območij, zato v letu 2014 načrtuje 15 odstotkov od celotnega načrtovanega nakupa vseh kmetijskih zemljišč in gozdov kupiti na teh območjih. Od leta 2010 dalje med finančne obveznosti sklada sodi tudi plačilo 3 odstotke ostanka presežka prihodkov nad odhodki upravljavcem krajinskih parkov na zavarovanih območjih za izvajanje načrtovanih ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Program (pdf, 88 strani).

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje

 
Arhiv enature

Na vrh