Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 157 / julij 2014

SLOVENIJA

 

LIFE informativni dan 2014

V Mariboru je v začetku julija potekal LIFE informativni dan v skupni organizaciji slovenskega in avstrijskega ministrstva. Zanimanje je bilo veliko, saj se je delavnice udeležilo preko 150 udeležencev iz Slovenije, Avstrije in  Hrvaške. Več.

 


Kohezijskima regijama predstavili osnutek programa upravljanja

Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 za vzhodno kohezijsko regijo je bila sredi junija v Slovenskih Konjicah, za zahodno kohezijsko regijo pa v začetku julija 2014 v Novi Gorici. Osnutek programa nastaja v okviru projekta LIFE. Več.

 


Monografija o Vipavski dolini tudi o Naturi 2000

Slovenska matica je julija 2014 izdala obsežno monografijo o Vipavski dolini. Kar polovica knjige je posvečena rastlinstvu in živalstvu doline. Več avtorjev posebej izpostavlja tudi območja Nature 2000 (gl. poglavja o mehkužcih, potočnih rakih, kačjih pastirjih, dnevnih in nočnih metuljih, ribah, dvoživkah) oz. vrste, varovane  z direktivo o habitatih. Tudi zaključno poglavje vsebuje (kritičen) pogled na Naturo 2000. Več.

 

 

Prenovljena Triglavska roža tudi o Naturi 2000

Ob začetku poletne turistične sezone je Občina Bled v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom (TNP) in Turizmom Bled v prostorih TNP na Bledu odprla vrata regijskega turističnega in naravovarstvenega središča za potrebe turistične destinacije Bled, celotne Gorenjske, Triglavskega narodnega parka ter predstavitve območij NATURA 2000. Več.

 

Otvoritev kalov

Ob Gornjem kalu v Hrastu pri Vinici je bila sredi julija otvoritev kalov, obnovljenih v okviru projekta LIFE WETMAN. V sklopu otvoritve je Ribiška družina Črnomelj organizirala izlov tujerodnih rib iz Gornjega kala. Več.

Junija so v mokrotni dolini Planik s pomočjo študentov iz ljubljanske Pedagoške fakultete izvedli dva naravoslovno-doživljajska dneva  za učence osnovne šole Mengeš. Učenci so v svojem lokalnem okolju podrobneje spoznali in doživeli tri ekosisteme: potok, mokrotni travnik in poplavni gozd. Več.

 


Obnova nasipov vzdolž kanala Pichetto

Konec junija je v Krajinskem parku Sečoveljske soline potekala tiskovna konferenca, ki je potekala na plovilih. Predstavili so tudi obnovitvena dela na brežinah kanala Pichetto v okviru projekta LIFE MANSALT. Dela temeljijo na utrjevanju zemeljskih nasipov z lesenimi piloti in vgradnjo plasti geotekstila, izvajajo jih zaposleni v podjetju Soline. Ob terenskem ogledu so predstavili dela, ki so jih izvedli do pričetka gnezditvene sezone ptic in jih bodo nadaljevali takoj, ko bo sezona gnezdenja zaključena. Več.

 


Še trije vranjeki z oddajniki

V okviru projekta LIFE SIMARINE so ujeli in z GPS oddajniki opremili še tri vranjeke. Eden od njih se hodi prehranjevat do 7 km daleč na odprto morje. Več.

 


Iščejo mesta za kipe

Iz odpadkov, zbranih v okviru čistilnih akcij projekta LIFE Aqaviva, so nastale tri kovinske skulpture: vidre, ribe in kačjega pastirja. Na spletni strani projekta zbirajo predloge za lokacije teh skulptur.

 

 

Košnja travnikov v Natura območjih na Goričkem

V Krajinskem parku Goričko vzdržujejo življenjska okolja s košnjo travnikov na zemljiščih, ki so v lasti države in v upravljanju parka ali v Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Po treh letih beležijo pozitivne učinke, saj se je stanje habitatov in vrst, ki jih so v območju Natura 2000, izboljšalo. Več.

 


11. Evropska noč nočnih metuljev

Ob letošnji 11. Evropski noči nočnih metuljev med 17. in 21. julijem 2014 je potekala vrsta dogodkov tudi po Sloveniji. Organizirali so jih Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave, Kozjanskega parka, KP Ljubljansko barje, Centra Rinka, Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer idr.

 


Priznanje ureditvi Škocjanskega zatoka

Krajinska in vodnogospodarska ureditev Naravnega rezervata Škocjanski zatok je prejela letošnje priznanje Sveta Evrope oziroma Evropske konvencije za krajino. V priznanju so posebej izpostavili tudi uspešno zaustavitev urbanizacije, sodelovanje javnosti in ozaveščanje. Več.

 


Znamke z motivi ptic in Kolpe

Pošta Slovenije je izdala pet znamk z motivi ptic. Veliki žagar, kozača, južna postovka in bobnarica so varovane tudi z direktivo o pticah in jih ohranjamo z območji Natura 2000. Izdala je tudi znamko z motivom Krajinskega parka Kolpa, prav tako območja Natura 2000. Več.

 

 

EVROPSKA UNIJA

 

Ključne pomanjkljivosti omrežja Natura 2000 v Sloveniji odpravljene

V Ljubljani je bil 19. in 20. junija 2014 biogeografski seminar, na katerem so sodelovali predstavniki Evropske komisije in Evropske agencije za okolje, neodvisni strokovnjaki in nevladne organizacije, ki jih je povabila EK, ter predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Obravnavali so spremembe omrežja, ki jih je Slovenija sprejela aprila lani. Več.

 

Zaključena razprava o ocenah po regijah

Maja 2014 so svoja končna poročila po 17. členu direktive o habitatih oddale vse države, z izjemo Grčije. Na njihovi podlagi je Evropska agencija za okolje pripravila ocene po biogeografskih regijah EU. Sledila je javna objava le-teh in poziv zainteresiranim, da prispevajo svoje komentarje. Do 7. julija, ko se je ta proces zaključil, so prejeli 500 komentarjev, poročajo v biltenu ETC.

 


Posvetovanje na temo biotske raznovrstnosti

Evropska komisija je junija pričela javno posvetovanje o prihodnji pobudi EU glede preprečevanja čiste izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Svoje mnenje lahko podate do 16. septembra 2014. Vprašalnik.

 

 

Poročila po direktivi o habitatih

Na spletni strani CIRCA so objavljena vsi povzetki nacionalnih poročil po 17. členu direktive o habitatih.

 

BRANJE


Svet ptic 2/14


Tomaž Berce in Mateja Držič pišeta o smrtnosti ptic na cestah in možnih rešitvah za preprečevanje trkov. Matjaž Jančar opozarja na uničujoči vpliv kmetijske politike na travniške ptice. Iztok Škornik predstavlja beločelega deževnika. Klemen Čandek idr. perdstavljajo raziskavo, ki je potrdila, da končni plenilci res kažejo an večjo biotsko pestrost. Tomi Trilar piše o škržadih.


Proteus

V aprilski številki Peter Strgar, Polona Strgar in Branko Zupan pišejo o najvišjem doslej znanem nahajališču lepega čeveljca v Sloveniji, v Triglavskem pogorju. Lepi čeveljc varuje tudi direktiva o habitatih.


N-vestnik

Izšla je junijska številka N-Vestnika, biltena Zavoda RS za varstvo narave (pdf, 8 strani).

 

Knjiga Pojoče kobilice Slovenije

Izšla je knjiga Stanislava Gomboca in Blaža Šegule B.: Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of Slovenia, ki jo je izdala EGEA. Vsebuje tudi pregled vseh slovenskih kobilic, skupaj s poljudnimi slovenskimi imeni vrst. Knjiga ima 240 strani, je dvojezična, bogato ilustrirana, priložena ji je zgoščenka napevov naših kobilic. Cena: 35 EUR. Naročila.


Narava Vipavske doline

Izšla je monografija o Vipavski dolini, ki jo je izdala Slovenska matica. Vsebuje tudi 18 poglavij o rastlinstvu in živalstvu ter varstvu narave 32 avtorjev. Knjiga ima 380 strani, s številnimi fotografijami. Cena je 39 EUR. Naročila.


Predlog Programa razvoja podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletu objavilo predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ki ga je junija posredovalo v potrditev na Evropsko komisijo.


Brošura o novih projektih LIFE

Evropska komisija je objavila brošuro LIFE+ Nature & Biodiversity 2012, v kateri predstavlja projekte LIFE, izbranih na podlagi razpisa iz leta 2012. Med 92 projekti iz 24 držav sta tudi dva iz Slovenije (pdf, 100 strani).

 


Pomen opraševalcev za biotsko raznovrstnost

Švicarska akademija za naravoslovje je objavila publikacijo o čebelah ter drugih opraševalcih in njihovem pomenu za biotsko raznovrstnost Bienen und andere Bestäuber: Bedeutung für Landwirtschaft und Biodiversität (pdf, 9 strani).


Na Slavniku zabeležili novo vrsto kobilice

V reviji Articulata št. 29/1, ki jo izdaja nemško združenje za ortopterologijo, je objavljen članek  Erica Sardeta, Lisbeth Zechner in Stanislava Gomboca: Paracaloptenus cristatus Willemse, 1973 (Orthoptera: Acrididae) recently rediscovered in Slovenia. Avtorji poročajo o rezultatih proučevanj redke vrste kobilice, katere prisotnost je na Slavniku leta 2011 potrdil S. Gomboc.


Večja in stara drevesa v mestih so pomembna

Upravljanje zelenih mestnih površin tako, da se ohranjajo velika in stara drevese, prispeva k večji raznovrstnosti goznih ptic. Še posebej koristne so pri tem tudi vodne površine, kaže raziskava s Češke. Več.

 

Uravnoteženje nasprotujočih ciljev možno

Raziskava iz ZDA kaže, da je z jasnim načrtom upravljanja mogoče uskladiti tudi varstvene cilje, ki si nasprotujejo. Obravnavali so odstranitev invazivne vrste rastline in ohranjanje redke ptice, ki je v teh rastiščih gnezdila. Več.

 


NAPOVEDNIK

 

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

14-19 avgust 2014: kongres International Marine Conservation Congress, Glasgow, Velika Britanija.

17. avgust 2014: prireditev Košnja na stari način, vključuje predstavitev varstva metuljev, Rogla na Pohorju.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

5-6 september 2014: znanstveni posvet ob 90. letnici prvega zavarovanja Doline Triglavskih jezer

10-11 september 2014: delavnica ALPARCA Spremljanje preoblikovanja biotske raznovrstnosti z namenom dokumentirati vplive podnebnih sprememb v alpskih zavarovanih območjih, Narodni park Gran Paradiso, Italija.

28. september – 1. oktober 2014: letna konferenca EUROPARC Understanding the value of nature, Killarney, Irska.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

5-8 november 2014: evropski kongres The First European Congress on Land Stewardship, Barcelona, Španija.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

25-27 november 2014: delavnica MedPAN network sharing-experience workshop, Albanija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si


NARAVA NA KRATKO


Objavljena novela Zakona o ohranjanju narave

Novela zakona o ohranjanju narave je objavljena v Uradnem listu št.  46/14, objavljeno je tudi uradno prečiščeno besediloPregled novosti glede vožnje v naravi.


V. d. direktorja Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vlada RS je za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje imenovala Barbaro Zupanc, dosedanjo direktorico, in sicer do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh