Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 153 / marec 2014

Uporabniška izkušnja: ste se že jezili?

Spoštovani, se vam je zgodilo, da ste na naši spletni strani www.natura2000.gov.si iskali kakšen podatek, a ni objavljen? Ali pa ni objavljen tam, kjer bi ga pričakovali?

Imate predlog za izboljšavo biltena eNatura?

Pomanjkljivosti in težave bomo odpravili, če se bo le dalo. A brez vas nam ne bo uspelo – pošljite kritiko ali predlog na breda.ogorelec@remove-this.gov.si. Če bi radi kaj pohvalili, se pa tudi ne branimo.

 

SLOVENIJA


Delavnica o financiranju Nature 2000

WWF in Skupnost občin Slovenije sta 18. marca 2014 v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje organizirala delavnico v okviru projekta Evropske komisije Povečanje črpanja sredstev EU za Naturo 2000. Več.

 

Minister Židan o Naturi 2000

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je na novinarski konferenci ob prvi obletnici nastopa vlade med dosežki izpostavil tudi Naturo 2000. Povedal je tudi, da se delež Nature 2000 ne more zmanjšati – koraka nazaj ni. Več.

 

Pašni načrt

V projektu LIFE LIVEDRAVA so končali podroben pašni načrt, dokument, v katerem so podrobno opisane vse zahteve, postopki in naloge proste reje vodnih bivolov z namenom upravljanja habitatov s pašo. Več.

 

Okljuk - pot ob Iški

Ob reki Iški so uredili novo učno pot Okljuk, kjer se obiskovalci lahko seznanijo s to zanimivo reko trojnega značaja, ki teče tudi preko območij Natura 2000. Dolga je 13 km, izhodišči sta dostopni z mestnim avtobusom. Zasnovala sta jo Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU in Krajinski park Ljubljansko barje. Več.

 


Članka o Natura vrsti Salicornia veneta

Po objavi genetskih in morfoloških raziskav vrste Salicornia veneta (habitatni tip Natura 2000, vrsta Bernske konvencije) v letu 2008 Mitja Kaligarič idr.: Genetic and morphologic variability of annual glassworts (Salicornia L.) from the Gulf of Trieste (Northern Adriatic), objavljeno v Aquatic botany, 2008/3. , ki so potrdile, da vrsta S. veneta ne obstaja kot samostojna vrsta, so sedaj objavili, da tudi razlik v kalitvi med tetraploidi (S. veneta in S. emerici) ni – gl. Nina Šajna idr.: Germination characteristics of Salicornia patula Duval-Jouve, S. emerici Duval-Jouve, and S. veneta Pign. et Lausi and their occurrence in Croatia, Acta botanica Croatica, 2013/2.

 

Gornji kal dom številnim dvoživkam

Ker so bile v začetku marca noči že dovolj tople in padavine pogoste, so se dvoživke selile proti mrestiščem. V okviru projekta LIFE WETMAN so v Hrastu pri Vinici postavili varovalno ograjo. Ta je onemogočala dostop predvsem počasnih krastač na prometno lokalno cesto in tako preprečevala pomore. Ujete dvoživke so nato prenašalai čez lokalno cesto, pri tem pa spremljali vrstno in številčno zastopanost. Pri prenašanju sopomagale tudi okoliške osnovne in srednje šole. Več.

Ob Muri so konec februarja zaključili obnovitvena hidrološka dela na mrtvicah Nagy Parlag in Petišovsko jezero (Csiko Legelo), kjer so obnovili približno 200 m mrtvice. Pri izvedbi del so posebno pozornost namenili ohranitvi obstoječe obrežne vegetacije in oblikovanju strukturirane brežine mrtvice. Poškodovane brežine mrtvice Nagy Parlag so zasadili s sadikami črne jelše ter potaknjenci vrb in topolov. Več.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Načrt dela LIFE do 2017

Evropska komisija je 19. marca sprejela večletni načrt dela LIFE za obdobje 2014-2017. V veljavo bo stopil po objavi v Uradnem listu EU. Prvi letošnji razpisi bodo objavljeni maja ali junija 2014. Več. Rezultati lanskega razpisa bodo znani aprila 2014.


Program razpisov za leto 2014

Direktorat za okolje je objavil svoj program razpisov pogodb za storitve za leto 2014. Na temo Nature 2000 imajo prioriteto Prednostni akcijski okvirji (PAF). Razpisi naj bi se nanašali na komuniciranje Nature 2000, velike zveri, rdeči seznam kobilic idr. Program.


V Italiji publikacija o stanju vrst in habitatov

Rezultati kažejo, da je v Italiji za 50% rastlinskih vrst in za 51 odstotkov živalskih vrst stanje neugodno ali slabo (v Sloveniji 51 odstotkov), pri habitatnih tipih je delež takih kar 67 odstotkov (v Sloveniji: 56 odstotkov). Deloma je to rezultat boljšega poznavanja stanja vrst, delno pa se stanje ohranjenosti vrst slabša. Posebej kritično je stanje v vodnih in obalnih habitatih, kjer so pritiski človeka največji. Več.


Evropejci podpirajo okolju prijazne kmetijske prakse

Kar 91 odstotkov Evropejcev meni, da je povezava med finančno pomočjo kmetom in uporabo okolju prijaznih kmetijskih praks zelo dobrodošla, kažejo rezultati javnomnenjske raziskave Eurobarometer. V Sloveniji tako razmišlja 89 odstotkov ljudi. Več.


BRANJE


Prenočišča vranjekov

V reviji Acrocephalus (156/157) je bil objavljen prvi znanstveni članek o značilnostih prenočišč sredozemskih vranjekov ob slovenski obali, avtorjev Dejana Bordjana idr. Članek je nastal v okviru raziskav projekta SIMARINE-NATURA (pdf, 7 strani, angleški jezik).


O posledicah dvigovanja morske gladine in protiukrepih

V februarski številki revije Environmental management je izšel članek Danijel Ivanjšič in Mitja Kaligarič: How to preserve coastal wetlands, threatened by climate change-driven rises in sea level. V članku je modelirano dvigovanje morske gladine zaradi klimatskih sprememb in posledično spremembe površin habitatnih tipov na Sečoveljskih solinah. Ugotovili so, da so habitatni tipi vezani na mikrovišine in z višanjem vodne gladine se bodo površine nekaterih habitatnih tipov začasno povečale, a na koncu zmanjšale. Predvideni so protiukrepi - zagotavljanje rezervnih površin in kreiranje otočkov na določenih višinah.


Članka o risih

V februarski številki revije European Journal of Wildlife Research je objavljen članek Miha Krofel idr.: Comparing patterns of human harvest and predation by Eurasian lynx Lynx lynx on European roe deer Capreolus capreolus in a temperate forest.

O risih avtorji pišejo tudi v članku v februarski številki revije Lovec.


Redke travniške vrste

Avtorji Nataša Pipenhabeh idr. so v članku Dry calcareous grasslands from two neighboring biogeographic regions: relationship between plant traits and rarity, objavljenem v reviji Biodiversity and conservation, 2013/10, ugotovili, da so redke vrste vezane na sestoje, pri katerih je višina travniške vegetacije nizka. Nasprotno pa v višji vegetaciji ni redkih rastlin. Zato je še enkrat potrjeno, da je ruderalizacija ali opuščanje košnje resen problem, pri katerem najprej utrpijo redke travniške rastline.


Belo vrbovje na Ledavskem jezeru

Raziskovalci (Ignjatovič, Kaligarič, Škornik in Ivanjšič) so proučevali prostorsko-časovne vzorce v desetih časovnih oknih na Ledavskem jezeru v Krajinskem parku Goričko. Opisana je primarna sukcesija na muljastih polojih in nastanek pragozda belega vrbovja, ki je Natura 2000 habitat. Ugotovili so presenetljivo nizko kolonizacijo vrst v sicer popolnoma naravnem gozdu belega vrbovja. Gl. članek Spatio-temporal patterns along a primary succession on alluvial sediments. Central European journal of biology, 2013/9, str. 888-897.


Okljuk - pot ob reki Iški

Učna pot Okljuk je predstavljena na zgibanki (pdf, 2 strani). Informativne table so objavljene tudi na spletu. Zasnova: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU in Krajinski park Ljubljansko barje.


Močvirska sklednica v Sečoveljskih solinah

Objavljeno je diplomsko delo Kim Ferjančič: Močvirska sklednica (Emys orbicularis (Linnaeus, 1785)) v krajinskem parku Sečoveljske soline, Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 2013 (pdf, 73 strani).


Kozjanski park in izobraževanje osnovnošolcev

Objavljeno je diplomsko delo Sanje Valenčak: Aktivnosti Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju osnovnošolcev, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013 (pdf, 63 strani).


Invazivne vrste ob Vrtojbici in Kornu

Objavljeno je diplomsko delo Katarine Lazar: Razširjenost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bregov Vrtojbice in Korna, Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 2013 (pdf, 71 strani).


Prehrana kormorana v Posočju

Objavljeno je diplomsko delo Ane Pajntar: Prehrana kormorana (Phalacrocorax carbo) v Posočju, Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 2013 (pdf, 56 strani).


NAPOVEDNIK

 

2-3 april 2014: delavnica Natura Ljudje - za večjo vključitev ljudi in krajevnega gospodarstva v Naturo 2000 / Natura People workshop – Increasing engagement of people and local economies with Natura 2000, Sint-Andries, Belgija.

3. april 2014: mednarodna konferenca International Biodiversity & LEADER Conference, Dunaj, Avstrija.

1. maj 2014: rok za prijave za štipendije za naravno dediščino Alfreda Toepferja.

10-12 maj 2014: mednarodna konferenca: Heritage Interpretation and Tourism - Enhancing the tourist's experience and benefitting host communities, Primošten, Hrvaška.

12-13 maj 2014: mednarodna konferenca o narodnih parkih in zavarovanih območjih: The John Muir Conference 2014, Perth, Škotska.

12-24 maj 2014: Zasedanje Znanstvenega odbora Komisije za kitolov / Scientific Committee Annual Meeting 2014 (SC65B), Bled.

22. maj: mednarodni dan biotske raznovrstnosti / International Biodiversity Day

24. maj: evropski dan parkov / European Day of Parks

31. maj 2014: rok za prijave za nagrado MIDORI za izjemne uspehe na področju biotske raznovrstnosti.
rok za prijave na mednarodni natečaj: CLIC Completition For Landscapes/ CLIC natečaj za krajine.

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh