Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 151 / januar 2014

SLOVENIJA

Spremenjena uredba o Naturi 2000

V Uradnem listu RS št. 3/2014 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). S spremembo uredbe je Vlada odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, prestavila tako, da veljata za vse primere in ne le za prehodno obdobje (kot doslej). Več.

Območja, vrste in habitatni tipi so ažurirani

Spletno stran www.natura2000.gov.si smo v zavihku Območja, vrste, habitatni tipi dopolnili s spremembami, ki jih je prinesla lanska obsežna sprememba območij Natura 2000. 

Bober se je vrnil tudi ob Kolpo

Bober je vse do nedavnega v Sloveniji veljal za izumrlo vrsto. Leta 1998 pa se je ponovno pojavil v porečju Krke (Radulja), štiri leta kasneje na Dobličici v Beli krajini, v zadnjih letih so ga opazili tudi ob Sotli, Muri in Dravi. Sedaj ga imamo tudi na Kolpi, poročajo iz Krajinskega parka Kolpa. Več.

Kako obrniti trend ptic kmetijske krajine

V poročilu o monitoringu ptic kmetijske krajine za leto 2013, ki ga je pripravil DOPPS, so avtorji opozorili na kritične trende. Zbrali so več priporočil za ukrepanje. Z njimi bi omejili  izginjanje travniških habitatov, komasacije in melioracije ter odstranjevanje mejic in glavatih vrb. Predlagajo pa tudi uvajanje površin v naravovarstvene namene in spodbujanje etapne košnje. Več.

O morskih sesalcih na svetovni konferenci

Del ekipe društva Morigenos se je v decembru 2013 udeležil svetovne konference o biologiji morskih sesalcev na Novi Zelandiji. Med predstavitvami najnovejših rezultatov raziskav so bili kar štirje prispevki društva Morigenos. Tako se tudi Slovenija, s svojo sicer kratko obalo, uvršča na svetovno sceno raziskovanja morskih sesalcev. Več.

Vidra na avtobusu

Od decembra 2013 dalje se tudi bober, vidra, som in številni drugi prebivalci celinskih voda vozijo z avtobusom. Gre za avtobusno oglaševanje v projektu LIFE Aquaviva. V biodiverziteto celinskih voda so oblekli več avtobusov, ki sedaj ozaveščajo voznike, potnike, mimoidoče. Vozijo na Primorskem, Štajerskem, v Prekmurju, Ljubljani, pa še kam drugam bodo zašli. Več.

Projekt SloWolf zaključen

Konec leta 2013 se je projekt SloWolf zaključil, a se izvajanje marsikatere projektne aktivnosti nadaljuje. Strokovnjaki si želijo zagotoviti, da bi rezultati projekta in pridobljeno znanje trajno vplivali na izboljšanje upravljanja z volkom in da bi aktivnosti, ki so se pričele izvajati med projektom, postale redna praksa pri tem upravljanju. Več.

Konferenca o naravi prijaznejši razsvetljavi cerkva

Zaključni dogodek projekta LIFE+  Življenje ponoči je konferenca Naravi prijaznejša razsvetljava cerkva, ki bo 30. januarja 2014 na Biotehniški fakulteti v Ljubljana. Namenjena je deležnikom projekta, službam, ki skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in vsem, ki jih tematika zanima. Predstavili bodo rezultate projektnih raziskav o vplivu različnih svetlobnih razmer na nočne metulje in netopirje ter tehnične smernice za osvetljevanje kulturnih spomenikov. Beseda bo tekla tudi o pomenu sodelovanja med naravovarstveno in kulturno-varstveno stroko. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave do 27. januarja 2014 na info@remove-this.temnonebo.si.  Vabilo.

Premieri dveh dokumentarnih filmov

RTV Slovenija je v okviru projekta LIFE WETMAN o mokriščih posnela polurni dokumentarni film Dragocena mokrišča. Film bo na sporedu ob Svetovnemu dnevu mokrišč, 2. februarja 2014 na 1. programu TV Slovenija. Predpremiera bo 31. januarja v Kinodvoru v Ljubljani. Več.
 
Sredi meseca pa so premierno predvajali kratki dokumentarni film o sredozemskem vranjeku, ki so ga izdelali v okviru projekta LIFE SIMARINE-NATURA. Namenjen je predstavitvi sredozemskega vranjeka in pomena novih morskih območij Natura 2000 za varstvo slovenskega morskega ekosistema širši javnosti. Film bo predvajala tudi nacionalna televizija. Več

Razpis EGP za Naturo 2000

Konec  leta 2013 je bil objavljen razpis za sredstva iz programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014. Eno od programskih področij je Biotska raznovrstnost in ekosistemi, ki podpira izvajanje vladnega programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007–2013. Pričakovani rezultati so povečana zmogljivost za učinkovito upravljanje in nadzor območij Natura 2000, preprečevanje drobitve ekosistemov ter večja ozaveščenost in izobraževanje. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Dovoljenja za posege v območjih Natura 2000 – študija na ravni EU

Evropska komisija je objavila zaključno poročilo študije, s katero so vrednotili postopke izdaje dovoljenj za posege v območjih Natura 2000. V tej fazi so intervjuje izvedli tudi v Sloveniji. V študiji so nato predstavili tudi primere dobre prakse in predlagali izboljšave. Več.

Parlament o invazivnih vrstah

V Evropskem parlamentu se je 20. januarja 2014 odvijal dogodek na temo Uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah, ki sta ga soorganizirala tudi IUCN in BirdLife. Sodeloval je tudi komisar za okolje Janez Potočnik. Pred tem, 17. decembra 2013, so člani Evropskega parlamenta organizirali delavnico. ProgramGradivo.

Nova uredba EU o programu LIFE

V Uradnem listu EU je izšla Uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), ki za obdobje 2014 – 2020 določa finančna sredstva v višini 3.456.655 milijonov EUR. Uredba določa, da bi bilo treba pozornost posvetiti integriranim projektom v okviru programa LIFE, saj lahko ustvarijo učinek finančnega vzvoda in povečajo zmogljivost črpanja sredstev za naravo in biotsko raznovrstnost iz drugih skladov Unije. Več.

Pregledovalnik območij Natura 2000 na Hrvaškem

Zavod za varstvo narave Hrvaške (Državni zavod za zaštitu prirode) je izdelal spletno aplikacijo za dostop do vseh podatkov, zbranih v bazi Natura 2000. S klikom na posamezno območje na interaktivnem zemljevidu Natura 2000 se odpre okno s povezavo na ti. standardni obrazec Natura 2000 (SDF - Standard data form) tega območja. Več.

Omrežje Natura 2000 nastaja tudi v Srbiji

Republika Srbija ima od januarja 2014 status države kandidatke EU. Tako tudi ta država vzpostavlja omrežje Natura 2000. Delo koordinira delovna skupina: Grupa za Naturu 2000. V srbskem parlamentu pa so decembra 2013 organizirali javno razpravo na temo Natura 20000 v Srbiji 2013. Več.

BRANJE


Monitoring ptic kmetijske krajine

DOPPS je v letu 2013 izdelal poročilo Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013: poročilopriloge 1-7prilogi 8-9. Avtorja sta Primož Kmecl in Jernej Figelj.

S čim se hrani vranjek

V okviru projekta LIFE SIMARINE so zaključili raziskavo: Prehranjevalna ekologija sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v slovenskem delu Jadranskega morja (pdf, 36 strani). Izdelal jo je Shoreline iz Padrič/Trst.

Proteus

Izšla je nova številka revije Proteus (november 2013).  Alenka Gaberščik piše o spremembah biosfere, ki prispevajo k spremembam ozračja in podnebja (str. 103-108).

Svet ptic

V zadnji številki letnika 2014 revije Svet ptic je obširen članek Jasne Mladenovič o krmljenju ptic. Martina Jaklič in Al Vrezec pišeta o potočnih rakih pri nas, Blaž Blažič in Kristjan Malačič predstavljata dveh varovani vrsti: veliko belo čapljo in raco žličarico,  Dominik Bombek piše o varstvu breguljk.

Pravni predpisi – nova domena

Nekdanji Register pravnih predpisov je nadomestilo spletišče Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, na naslovu: http://www.pisrs.si/Pis.web/.

Invazivne tujerodne vrste

Prva letošnja številka biltena EU Natura 2000 je posvečena Invazivnim tujerodnim vrstam.

Evropski parlament pa je izdal brošuro: Workshop o Invasive Alien Species – Meeting Document, Bruselj, 2013 (pdf, 66 strani).

Študija o posegih v območjih Natura 2000

Kerstin Sundseth and Petr Roth: EC Study on evaluating and improving permitting procedures related to Natura 2000 requirements under Article 6.3 of the Habitats Directive 92/43/EEC, Ecosystems LTD, Brussels, 2013 (pdf, 104 strani), Compilation of case studies on the Article 6.3 permit procedure under the Habitats Directive, Ecosystems LTD, Brussels, 2013 (pdf, 58 strani).

Učinki in trajnost projektov LIFE Narava

Evropska komisija je izdala Long-term impact and sustainability of LIFE Nature (pdf, 60 strani). Obširno so predstavljeni tudi učinki projektov v Sloveniji (str. 35-37).

Skupen cilj: narava

Leta 2013 je izšlo gradivo, ki je nastalo s sodelovanjem številnih naravovarstvenih organizacij v Veliki Britaniji: Common Cause for the Nature. Na spletu sta na voljo celotno poročilo in krajša verzija, namenjena rabi v praksi. Že pred tem, leta 2010, je bilo objavljeno gradivo Common Cause. Predstavljata zanimive poglede na aktivno vključevanje ljudi v naravovarstvo.

NAPOVEDNIK

30. januar 2014: konferenca Naravi prijaznejša razsvetljava cerkva, Ljubljana.

27-30 januar 214: usposabljanje Ekonomsko vrednotenje zavarovanih območij v Vzhodni Evropi / The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity: Valuation of protected areas in Eastern Europe, Vilm, Nemčija.

31. januar 2014predpremiera dokumentarnega filma Dragocena mokrišča, Ljubljana.

4-6 februar 2014: usposabljanje: Reducing Risks: An Ecosystems Approach for Biodiversity and Human well-being, Snowdonia National Park, Velika Britanija.

18. februar 2014: rok za prijave kandidatur za nagrado Natura 2000.

19. februar 2014: rok za prijave na razpis Ustanove Alfreda Toepflerja za usposabljanje naravovarstvenikov.

29. februar 2014: rok za prijave razpis EGP.

3. marec 2014: Svetovni dan prostoživečih vrst / World Wildlife Day.

3-4 marec 2014: konferenca The Healthy Oceans – Productive Ecosystems (HOPE), Bruselj, Belgija.

5-7- marec 2014: mednarodna konferenca Integrated Management of Groundwater Resources and Dependent Ecosystems, Praga, Češka.

10. marec 2014: rok za oddajo fotografij na natečaj Živa voda (projekt LIFE+ Aqaviva).

2-3 april 2014: delavnica Natura People workshop – Increasing engagement of people and local economies with Natura 2000, Bruges, Knokke-Heist, Belgija.

3. april 2014: mednarodna konferenca International Biodiversity & LEADER Conference, Dunaj, Avstrija.

10-12 maj 2014: mednarodna konferenca: Heritage Interpretation and Tourism - Enhancing the tourist's experience and benefitting host communities, Primošten, Hrvaška.

22. maj: mednarodni dan biotske raznovrstnosti / International Biodiversity Day

24. maj: evropski dan parkov / European Day of Parks

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

12-19. november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Kadrovske odločitve, vabilo nevladnim organizacijam

Vlada RS je imenovala dr. Darija Krajčiča za direktorja Zavoda RS za varstvo narave. Dr. Krajčič je bil direktor zavoda že v prejšnjem mandatu.

Stojana Ščuko je Vlada imenovala za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame.

V svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je imenovala štiri člane - Jeleno Hladnik in  Marjana Dremlja (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO),  Heleno Štih (Ministrstvo za kulturo) in Teo Pirih (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Za predsednico sveta je imenovala Jeleno Hladnik. Več.

V svet zavoda Krajinski park Ljubljansko barje predlagajo svoje predstavnike tudi nevladne organizacije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je javni poziv zanje objavilo 20. januarja 2014. Rok za prijave je 9. februar 2013. Poziv.

Poročilo o delu Triglavskega narodnega parka za 2012

Vlada RS je 14. januarja 2014 potrdila Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2012.

Vlada odgovarja Evropski komisiji

Vlada RS je 23. januarja 2014 sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov. Slovenija sporoča, da pripravlja spremembo Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah ter spremembo Uredbe o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah. Sprejetje teh uredb pričakuje v februarju 2014. Več.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se spreminja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vas vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Rok za pripombe je 21. februar 2014. 

 

DODANO 27.1.2014:

Zakon o ohranjanju narave se spreminja

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Rok za pripombe je 24. februar 2014. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh