Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 149 / november 2013

SLOVENIJA

Za Naturo 2000 sta slišali že dve tretjini Slovencev

Slovenija se je po poznavanju pojma Natura 2000 zopet uvrstila v evropski vrh, na peto mesto. Tako kažejo rezultati Eurobarometra o biotski raznovrstnosti in še posebej o poznavanju Nature 2000, ki jih je objavila Evropska komisija. Več.

Znanstveni in strokovni izzivi Nature 2000

V septembrski številki revije Proteus je objavljen članek Mihaela J. Tomana Natura 2000 - omrežje izbranih varstvenih območij, ki opozarja na več problemov in izzivov v zvezi z ohranjanjem tega omrežja: odnos človeka do narave, znanstveno vs. upravljalsko spremljanje stanja, izbor vrst in tipov habitatov, izbor kvalifikacijskih vrst, varstveni cilji vs. posegi človeka, nadomestni življenjski prostori, metodologija spremljanja stanja.

Upravljanje Nature 2000: posvet, delavnica, analiza

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji projekta LIFE+ Upravljanje pripravil strokovni posvet z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000. Posvet je bil 13. novembra 2013 v Ljubljani, udeležilo se ga je kar 150 ljudi.

V Őriszentpétru na Madžarskem  je bila 21. novembra delavnica  o upravljanju slovensko-madžarskih prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi / Workshop in management of Hungaro Slovenian crossborder Natura 2000 sites in the new financial perspectiveVeč.

Zaključena je analiza izvajanja ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 2007-2013, ki kaže, da je bilo doseganje ciljev večinoma pod pričakovanji. Avtorji so vse analize zaključili z vrsto predlogov, ki naj bi jih upoštevali pri pripravi novega programa upravljanja. Več.

Natura 2000 kot izziv in priložnost

Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija je 7. novembra 2013 organizirala posvet Natura 2000 kot izziv in priložnost. Uvodnemu pozdravu predsednice Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija Alenke Jeraj je sledilo 9 predstavitev:  Marija Markeš je poudarila, da je NATURA 2000 naša skupna skrb in da moramo težave reševati sproti. Pozitivne izkušnje je prestavil Darij Krajčič, hkrati je opozoril na vprašljivost izrednega obsega infrastrukturnih posegov v Sloveniji. Več.

Spremljajo gibanje osmih vranjekov

Po lanski testni sezoni so v okviru LIFE+ projekta SIMARINE letos poleti  nadaljevali z opremljanjem vranjekov z GPS napravami. Osem osebkov prinaša nova odkritja o gibanju teh morskih ptic na njihovih vsakodnevnih poteh med počivališči in prehranjevališči. Na osnovi preliminarnih statističnih analiz se že kažejo zanimivi vedenjski vzorci. Več.

Želve sklednice v Sečoveljskih solinah dobivajo nov dom

V okviru projekta LIFE Mansalt je pozornost namenjena tudi zagotavljanju ugodnih razmer za ohranitev in obstoj želve sklednice, edine evropske sladkovodne želve. Raziskave na območju mokrišča ob nekdanjem rudniku črnega premoga v Sečovljah so potrdile, da je tu eno pomembnejših območij za to ogroženo živalsko vrsto pri nas. Ker se obseg in globina vode v tem mokrišču zmanjšujeta in se območje hitro zarašča, so vodne površine poglobili in ustvarili nove. Oblikovali so tudi otočke, na katerih se sklednice rade sončijo. Več.

V Kačovi mlaki odstranjevali zarast

Kačova mlaka v Pörgi je pomembno življenjsko okolje v območju Natura 2000 za več vrst, ki jih varuje direktiva o habitatih, na primer veliki studenčar, veliki pupek, hribski urh. Zaposleni v Krajinskem parku Goričko vsako leto zarast ročno odstranjujejo, tako v mlaki nastane še prosta vodna površina, ki jo bodo pomladi naselile dvoživke s svojim glasnim svatbenim plesom. Več.

Nove table v Zelencih

V oktobru 2013 so v sklopu projekta LIFE+ Wetman na območju Zelencev obnovili in osvežili sklop tabel za obiskovalce. Na petih novih informativnih tablah so zajeti različni vidiki enkratnosti in posebnosti Zelencev. Več.  Na drugem koncu Slovenije, v Hrastu pri Vinici, pa so Gornji kal posneli iz zraka. Več.

Trop volkov Menišija ima ponovno mladiče

Letos so po treh letih ponovno zabeležili prisotnost mladičev v tropu Menišija, katerih teritorij pokriva območje Menišije, Logaške planote in del Rakitne.  V oktobru 2013 so bili zabeleženi trije mladiči, vendar pa bo za točno število preživelih mladičev potrebno počakati do prvega snega, ko bodo s pomočjo zimskega sledenja poskušali ugotoviti velikost tropa. Več.

V mesecih septembru in oktobru se je samica Jasna, alfa volkulja tropa Gomance, gibala predvsem po osrednjem delu teritorija tega tropa, na območju velikem 287 km2.

Predvajanje projektnega dokumentarnega filma Za volkovi

Vabijo vas na ogled 28-minutnega dokumentarnega filma z naslovom Za volkovi, ki je nastal v okviru projekta SloWolf, režiral pa ga je Mirko Perušek. Predvajali ga bodo v Kočevju, Ribnici, Grosupljem in Ljubljani. Več.

O pravnem varstvu volka v Državnem zboru

Problematiko pravnega varstva volkov kot zaščitene vrste v Sloveniji je obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje na seji 17. oktobra 2013. Pobudo je dala Pravna klinika za varstvo okolja pri pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Volk je varovan tudi z Direktivo o habitatih, zanj je v Sloveniji določenih 10 območij Natura 2000. Magnetogram razprave.

Ptice na Dravi

V okviru LIFE+ projekta LIVEDRAVA so pripravili rezultate rednega monitoringa ptic na območju reke Drave. Več.

Diatomeje v svetu mode

Navdih, v naravi spleten iz kremena, je postal izziv v svetu mode. V oblikovanju tandema Draž so diatomeje zaživele med zankami njunih pletenin in na mah osvojile ljubitelje mode na oktobrskem »Fashion Weeku« v Kinu Šiška. Prva nagrada je bila neizogibna. Več.

Predavanji v Erzelju in Ljubljani

V okviru LIFE+ projekta Aqaviva so v ljubljanskem hostlu Tresor predavali o tujerodnih invazivnih vrstah v Sloveniji. Več.

V Okviru LIFE+ projekta Življenje ponoči so 14. novembra 2013 v Erzelju predavali o vplivu svetlobe na zdravje ljudi in na vedenje nočnih živali. Več.

Poučna okoljska pot Blata-Mlake

Občina Domžale je na spletu objavila Vodnik po Poučni okoljski poti Blata-Mlake (Bogdan Bartol et al.). Na 38 straneh je predstavljeno območje Blat in Mlak, ki so del območja Natura 2000 Prevoje.

EVROPSKA UNIJA

Varstvo narave med okoljskimi prioritetami

Evropski svet in Evropski parlament sta potrdila 7. okoljski akcijski program, ki ga je Komisija predlagala novembra lani. Med devetimi prednostnimi področji za obdobje do 2020 je tudi »varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti«. Več.

Komisar o zeleni infrastrukturi

Komisar za okolje Janez Potočnik je na konferenci EESC-CoR Conference on Green Infrastructure, ki je bila 5. novembra v Bruslju, predstavil okoljske, ekonomske in družbene koristi zelene infrastrukture znotraj omrežja Natura 2000 in izven le-tega. Govor.

Alpski seminar

V Gradcu v Avstriji je bil 25. in 26. novembra seminar Evropske komisije in držav članic o upravljanju območij Natura 2000 – Alpine seminar, udeležili so se ga tudi predstavniki Slovenije.

BRANJE

Predstavitve s posveta o upravljanju Nature 2000

Predstavitve in posterji s strokovnega posveta Pregled upravljanja območij Natura 2000, ki je bil 13. novembra 2013, so objavljene na spletni strani organizatorja - Zavoda RS za varstvo narave.

Predstavitve z delavnice o upravljanju območij Natura 2000

Predstavitve z delavnice Workshop in management of Hungaro Slovenian crossborder Natura 2000 sites in the new financial perspective so objavljene na spletni strani projekta LIFE+ Upravljanje.

Dokumentarec o volkovih

Dokumentarni film Za volkovi, ki je nastal v okviru projekta SloWolf, režiral pa ga je  Mirko Perušek, bodo predvajali v Kočevju, Ribnici, Grosupljem in Ljubljani. Več.

Gradiva o vranjeku za šolarje

V okviru LIFE+ projekta SIMARINE so pripravili več gradiv za šolarje osnovnih šol:
Predavanje za učence osnovne šole, razredni poukPredavanje za učence osnovnih šol, predmetni poukDelovni list za učence osnovnih šol – naravoslovni dan/teren in za dijake: Predavanje za dijake

Presednik SAZU poudaril pomen naravne dediščine

Po poročanju STA je Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj je ob 75-letnici akademije poudaril pomen ohranitve naravne dediščine, opozoril je tudi na razvrednotenje neurbanega prostora s pozidavo kmetijskih zemljišč in razpršeno gradnjo. Pozivi o izkoriščanju slovenskih gozdov kot naravnega bogastva so lahko po njegovih besedah tudi nevarni, saj bi gradnja cest skozi gozdove in druge dejavnosti prizadele številne biotope.

O vodi kot naravni dediščini

Predavanje Petra Frantarja Voda kot naravna in kulturna dediščina, ki ga je imel v sklopu cikla Modri planet 2013 v Prirodoslovnem muzeju oktobra 2013, je objavljeno na spletu.

Poučna okoljska pot Blata-Mlake

Vodnik po Poučni okoljski poti Blata-Mlake (Bogdan Bartol et al., Domžale, 2012, pdf, 38 strani) je objavljen na spleti strani občine Domžale. Tu je tudi zgibanka (pdf, 6 strani).

Proteus o Naturi 2000

V septembrski številki revije Proteus je objavljen članek Mihaela Tomana Natura 2000 - omrežje izbranih varstvenih območij (str. 6-14). Branko Dolinar je prestavil zavito škrbico, zavarovano kukavičevko (str. 39-40).

Trdoživ

Tretja zaporedna številka Biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave  Trdoživ je objavljena na spletu (pdf, 44 strani).

Ribič

V novembrski številki revije Ribič je objavljen članek Sulec Daše Zabric in 3. del članka o ustreznosti habitatov v reki Radovni za potočno postrv Maše Čarf idr.

Lastniki zemljišč za biotsko raznovrstnost

ELO – evropsko združenje lastnikov zemljišč je 12. novembra 2013 organiziralo konferenco Raba zemljišč : zakaj naša skrb za biotsko raznovrstnost / Land use : Why do we care about biodiversityPredstavitve.

NAPOVEDNIK

4. december 2013: začetek serije seminarjev na temo Nature 2000, Avstrija.

31. december 2013: izteče se podaljšani rok za prijavo na razpis za Nagrado Andersa Walla (pozor: rok je bil podaljšan do 31.12.2013).

11. januar 2014: izteče se rok za prijave na natečaj za štipendije princa Bernarda za ohranjanje narave / Prince Bernard Scholarships for Nature Conservation.

2-3 april 2014: delavnica Natura People workshop – Increasing engagement of people and local economies with Natura 2000, Bruges, Knokke-Heist, Belgija.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Program parka Škocjanske jame gre v Državni zbor

Vlada je 21. novembra 2013 sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2013-2017 (Vladno gradivo). Na predlog Vlade RS bo Program sprejel Državni zbor RS.

Stališča Slovenije do EU uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah

Državni svet (Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve) je 27. novembra 2013 sprejel Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

* * *

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 

2013: izteče se podaljšani rok za prijavo na razpis za Nagrado Andersa Walla (pozor: rok je bil podaljšan do 31.12.2013).

 
Arhiv enature

Na vrh