Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 144 / maj 2013

SLOVENIJA

Več podatkov o spremembah Nature 2000

Javno je objavljen čistopis uredbe o Naturi 2000, ki zajema spremembo iz aprila letos. Več.

Zavod RS za varstvo narave je pripravil več podatkov o novih območjih Natura 2000. Več. Pripravili so tudi oceno o številu prebivalcev območij Natura 2000. Na območjih Natura 2000 je evidentiranih 127.940 prebivalcev. Tri prekmurske občine v celoti ležijo v Naturi 2000: Velika Polana, Grad in Gornji Petrovci. Le v 10 občinah pa Nature 2000 sploh ni. Podatki o občinah.

Opozorilo  o neažurnosti spletnih podatkov

Uporabnike spletne strani www.natura2000.gov.si opozarjamo, da so podatki v zavihku Območja, vrste, habitatni tipi zastareli, saj podatkov iz sprememb omrežja Natura 2000 še nismo vnesli.

V Naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave bodo grafični prikazi za območja Natura 2000 in za ekološko pomembna območja objavljeni predvidoma v drugi polovici junija.

Na Atlasu okolja Agencije RS za okolje so prikazi območij Natura 2000 že posodobljeni.

Minister z evropskim komisarjem o Naturi 2000

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je 9. maja na uradnem obisku gostil evropskega komisarja za okolje. Seznanil ga je s sprejemom območij Natura 2000 in poudaril, da Natura »ni nujno ovira ampak tudi razvojna priložnost, v Sloveniji imamo več teh primerov.«

Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik se je strinjal s pozitivno oceno pri dokončnem sprejemu območij Nature 2000 saj »se moramo zavedati zakaj smo Naturo razglasili in kaj želimo na teh področjih ščititi. Upam, da se bomo v Sloveniji zavedali, da so to območja, na katera moramo biti ponosni.«. Več, s tonskimi posnetki.

Minister Židan se bo o Naturi 2000 5. junija 2013 pogovarjal tudi s svojim kolegom s Hrvaške, ministrom Zmajlovićem.

Vidra in bober med otroci

V soboto, 25. maja 2013 se je inštitut Lutra s projektom Aquaviva udeležil 12. Andersenovega Živ Žava z naslovom »Voda, vir mladosti«. Otrokom, staršem in drugim obiskovalcem so predstavili zlasti vodne živali. 

Sredi maja 2013 so pripravili delavnico za nadarjene učence Osnovne šole Vižmarje Brod. Po pouku so se najprej preizkusili v izdelavi modelov mokrišč, ki so jih preizkusili ter tako spoznali nekatere funkcije mokrišč, kot so čiščenje in zadrževanje vode, preprečevanje poplav in erozije. Spoznavali so tudi vodne nevretenčarje.

Konec aprila so projekt Aqaviva predstavili tudi na mednarodni konferenci o vidri na Irskem. Več.

Uredili nov kal za želvo močvirsko sklednico

V okviru projekta WETMAN so uredili nekdaj največji belokranjski kal Kršeljivec. Del prisojne brežine so namenili ureditvi gnezdišča za močvirsko sklednico. Tik ob dostopni poti so uredili manjši plato, kamor bodo postavili informativno tablo, ki bo opozarjala na izreden pomen mreže kalov za ogrožene živalske vrste. Več.

V aprilu 2013 je Zavod za ribištvo Slovenije v sodelovanju z Ribiško družino Lendava intenzivno izlavljal tujerodne ribe iz pilotnih mrtvic Muriša, Nagy Parlag in Petišovsko jezero. Več.

Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave je v tem času v Murski šumi označil 44 habitatnih dreves, ki bodo dolgoročno namenjena ohranitvi biotske raznovrstnosti Murske šume. Več.

Ste opazili katerega od Natura hroščev?

Zavod RS za varstvo narave že šesto leto vabi k opazovanju in poročanju o hroščih. Rogačalpski kozličekbukov kozliček in hrastov kozliček so namreč odlični pokazatelji stanja gozdov. Podatke posredujte preko spletne strani www.sporocivrsto.si in tako prispevajte k znanstvenemu preučevanju teh vrst. Več.

Odločba o Volovji rebri

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic DOPPS je objavilo sporočilo za javnost in odločbo glede vetrne elektrarne na Volovji rebri (del Natura 2000 območja). DOPPS opozarja, da je to zagotovo prelomna odločba.

Visoko se pno tudi Natura 2000 vrste

S pomočjo nove predstavitve v Informacijskem središču Dom Trenta o biotski pestrosti Triglavskega narodnega parka lahko obiskovalci spoznajo raznolike rastline in živali narodnega parka, med njimi so tudi ti. Natura vrste: alpska možina, Zoisova zvončica; alpski kozliček, soška postrv,  planinski orel, divji petelin, mali skovik, črna žolna, belka, ruševec in rjavi medved. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Strategija spodbuja zeleno infrastrukturo

Evropska komisija je 6. maja sprejela novo strategijo, s katero želi spodbuditi uporabo zelene infrastrukture in zagotoviti, da so naravni procesi sistematično vključeni v prostorsko načrtovanje. Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem dejal: „Zelena infrastruktura je pogosto dobra naložba za naravo, gospodarstvo in delovna mesta. Kjer ima to gospodarski in okoljski smisel, bi morali družbi zagotoviti rešitve, ki delajo z naravo namesto proti njej.“ VečPovzetek (v slovenskem jeziku). Ilustracije.

EU sredstva za naravo

Evropska komisija letno objavlja razpise za projekte LIFE. Del sredstev pa se deli po drugačnem ključu, gre za sofinanciranje aktivnosti, kakršne so monitoring ptic, upravljanje v porečju Donave, podpora povezovanju inšpekcijskih služb ipd. Pregled.

Objavljenih je tudi več javnih razpisov: za invazivne vrste, tehnično in znanstveno podporo izvajanju direktive o pticah in o habitatih, evropski rdeči seznam habitatov, obnovo habitatov, monitoring ptic idr.

V Španiji praznovali Dan Nature 2000

Z projektom LIFE skušajo v Španiji povečati osveščenost o Naturi 2000. Tako so letos prvič praznovali Dan Nature 2000, ki je bil 21. maja 2013. Več.

Razstava o Naturi 2000 v Zagrebu

V Botaničnem vrtu v Zagrebu je do konca oktobra odprta razstava U Hrvatskoj se fura NATURA – hrvatska kockica u europskoj slagaliciVeč.

Omrežje Natura 2000 bo Hrvaška vzpostavila predvidoma junija 2013.

BRANJE

Pokljuka in šotna barja

Triglavski narodni park je natisnil zgibanko Pokljuka in šotna barja, opisali so tudi učno pot Šotno barje Goreljek. Več.

Predavanji Bobrova vrnitev in WETMAN

Prirodoslovni muzej letos pripravlja predavanja, vezana na vodo: Modri planet 2013. Na spletu sta objavljeni predavanji dr. Borisa Kryštufka Bobrova vrnitev (1 ura, 5 minut) in Aleksandra Korena Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN  (48 minut).

Za učitelje: invazivne vrste

Zavod Symbiosis je izdal publikacijo Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in biologije (pdf, 38 strani). Izdali so tudi brošuro Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (52 strani).

Naše rastline

Dr. Jože Bavcon je avtor knjige Naše rastline. Knjiga ima 256 strani, založila jo je Mohorjeva založba Celovec. Več.

Diplomski deli, magistrsko delo

Na spletu sta objavljeni deli: diplomsko delo Nadje Medvešek: Primerjava vedenjskih vzorcev konfliktnih ter ostalih medvedov (Ursus arctos) (pdf, 53 strani) in magistrsko delo Roberta Hostnika: Naravovarstveni vidiki urbanih gozdov v Sloveniji (pdf, 214 strani) z B Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Za diplomsko delo Klare Hercog Poletna zatočišča malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) v objektih kulturne dediščine v osrednji Sloveniji je objavljen povzetek (pdf, 4 strani).

Razstava Vode povezujejo

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti postavili interaktivno razstavo Vode povezujejo. Na ogled je do 7. junija 2013.

Fotografije rastlin

V rastlinjaku Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani je do konca avgusta na ogled razstava National Geographica, avtor fotografij rastlin je Marko Masterl. Več.

Razstavi o Pohorju

Univerzitetna knjižnica Maribor, zasebni zbiralci mineralov, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor in Skupina za Pohorje so pripravili  15. razstavo Mineralni fosili Pohorja in razstavo Vizija Pohorje. Na ogled bosta do 8. junija 2013. Več.

Naravna paša

Organizacija Eurosite je izdala brošuro o naravni paši: Natural Grazing : Wild and semi-wild animals as landscape architects (pdf, 2 strani).

NAPOVEDNIK

5. junij 2013:  srečanje ministrov, pristojnih za okolje, Slovenije in Hrvaške (tema tudi Natura 2000), Nacionalni park Risnjak, Hrvaška. Več.

14. junij 2013: rok za oddajo kandidatur na razpisu za 2013 ustanove Alfred Toepfer.

17-18 september 2013: simpozij Conservation, management and restoration of coastal cliffs and lake bluffs, Llandudno, Velika Britanija.

19. september 2013: simpozij Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi, Ljubljana.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

25-27 september 2013: mednarodna konferenca o volku: Wolf conservation in human dominated lanscapes, Postojna.

25-26 september 2013: letno srečanje organizacije Eurosite / Eurosite's 2013 Annual Meeting, Międzyzydroje, Poljska.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marseille-Korzika, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Potrjen program dela Zavoda za ribištvo Slovenije

Vlada je 21. maja 2013 soglašala s  Programom dela in finančnim načrtom Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2013

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh