Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 142 / marec 2013

SLOVENIJA

Kandidat za ministra: povečanje Nature 2000 – tu odmika ni

Kandidat za ministra za kmetijstvo in okolje Dejan Židan se je 18. marca predstavil pristojnemu odboru Državnega zbora. Izpostavil je tudi Naturo 2000, zlasti neizpolnjevanje zavez, ki jih je dala Slovenija, in posledične opomine. Povedal je, da javna razgrnitev poteka in poudaril, da tu odmika ni. Morajo pa pri odločitvah sodelovati tudi predstavniki občin in gospodarstva, je dodal. Več.

Osnutek uredbe o spremembah Nature 2000

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov, pošljite jih do 29. marca 2013. Več.

Predlagane spremembe obsegajo skupno 486 km2. Največje spremembe so v Vzhodnem in Zahodnem Kozjaku, Osrednjih Slovenskih goricah, dolini Vipave, Polhograjskem hribovju, Vitanju – Oplotnici ter na Krasu. Delež ozemlja Slovenije, ki je v območjih Natura 2000, naj bi se povečal za dodatna dva odstotka.

Razpis za sofinanciranje projektov LIFE+

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je objavilo razpis za sofinanciranje. Sredstva bodo dodeljena v višini največ 30 odstotkov končne pogodbene vrednosti, in sicer tistim projektom, ki jih bo izbrala Evropska komisija. Ministrstvo ima za ta namen zagotovljenih do 550.000 evrov. Več.

MANSALT: na delavnicah že več kot 1500 otrok

V sklopu projekta LIFE izvajajo tudi izobraževalne delavnice, ki jih je doslej obiskalo že več kot 1.500 otrok. Otroci na delavnicah izdelajo model gnezdišča ene od ''solinskih'' ptic, čigre, spoznajo, kako pomembno je ohranjati ugodne razmere za živi svet solin in ukrepe, s katerimi Evropska komisija prek programa LIFE+ zagotavlja sredstva za ohranjanje najvrednejših območij za varstvo vrst in habitatov v okviru območij Natura 2000. Več.

Odprtje razstave Razkrita čudesa reke

V okviru projekta LIFE+: AQAVIVA je od začetka na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici na ogled fotografska razstava na prostem Razkrita čudesa reke: Biotska pestrost diatomej Ljubljanice. Razstavo je pripravila Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo, in bo na ogled do 7.5.2013. Več.

Življenje ponoči – med študenti

V sklopu  fotografske razstave o netopirjih v Študentski menzi v Ljubljani, ki jo je pripravilo Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, je predstavljen tudi projekt LIFE+: Življenje ponoči. Odprta bo do 25. marca 2013. Več.

EVROPSKA UNIJA

Novi okoljski akcijski program EU do leta 2020

Evropska komisija predlaga nov program Living well, within the limits of our planet, s katerim določa strateški načrt za oblikovanje okoljske politike in 9 prednostnih ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2020. Komisija opozarja, da bo potrebna polna implementacija predpisov glede Nature 2000. Povzetek v slovenščini. Govor komisarja Potočnika.

Velike zveri

Evropska komisija ja na svoji spletni strani objavila povzetek poročila z delavnice deležnikov o aktivnostih EU na temo velikih zveri: Report from a Stakeholder Workshop on EU Action on Large Carnivores. Delavnica je bila januarja v Bruslju.

BRANJE

Tri razstave

V okviru prireditve Pomlad na II. Gimnaziji v Mariboru so sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave odprli razstavo Vizija Pohorje 2030, ki bo na ogled do srede aprila.

V okviru projekta LIFE+: AQAVIVA je na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici na ogled fotografska razstava na prostem Razkrita čudesa reke: Biotska pestrost diatomej Ljubljanice, postavljena bo do začetka maja.

V Študentski menzi v Ljubljani je fotografska razstava o netopirjih, odprta bo do 25. marca.

Kmetijstvo in narava

ELN in ECNC sta izdala publikacijo Functional AgroBiodiversity – Nature serving Europe’s farmers (pdf, 60 strani).

Upravljanje habitatov za ptice

Evropska komisija je izdala publikacijo LIFE managing habitats for birds (pdf, 80 strani).

Deležniki o aktivnostih EU za velike zveri

Evropska komisija je objavila povzetek poročila Report from a Stakeholder Workshop on EU Action on Large Carnivores (pdf, 6 strani). Predstavitev delavnice (v francoskem jeziku).

NAPOVEDNIK

26. marec 2013: premiera dokumentarnega filma Drevesa pripovedujejo – kostanj, Sevnica.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

25-27 september 2013: mednarodna konferenca o volku: Wolf conservation in human dominated lanscapes, Postojna.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marseille-Korzika, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Imenovanje direktorja Krajinskega parka Strunjan

Vlada RS je 23. marca 2013 ponovno imenovala mag. Marka Starmana za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Program Parka Škocjanske jame za 2013

Vlada je 21. marca 2013 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov Javnega zavoda Park Škocjanske jame za leto 2013. V Parku bo konec leta zaposlenih skupno 28 uslužbencev, od tega bo 6 zaposlenih financiranih iz tržne dejavnosti, projektnega dela ipd.

Program Zavoda za gozdove Slovenije za 2013

Vlada RS je na seji 19.3.2013 sprejela Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt Zavoda za  gozdove Slovenije za leto 2013. Na Zavodu za gozdove Slovenije je bilo 31. 12. 2012 zaposlenih 699 uslužbencev. Število se v letu 2013 glede na sprejet Kadrovski načrt za leto 2012 zmanjšuje za 5 zaposlenih javnih uslužbencev.  

Spremembi uredb o posegih v okolje in o upravljanju z morjem

Vlada je 7. marca sprejela uredbo o spremembah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 20/13) in objavila njen čistopis: uredbaPriloga IPriloga IIPriloga III.
Sprejela je tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list, št. 20/13), čistopis uredbe.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh