Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 141 / februar 2013

SLOVENIJA

Razpis za LIFE+ za leto 2013

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno  5 624 774 EUR. Rok za prijave je 25. junij 2013. Več.

Zavod RS za varstvo narave obravnaval mnenja 80 občin

Zavodu RS za varstvo narave je predhodno mnenje na predlog sprememb omrežja Natura 2000 posredovalo 80 občin, poslale so 351 pobud. Prejeli so tudi 78 pobud iz mnenj drugih posameznikov in organizacij. 
Pri pripravi dopolnjenega predloga območij Natura 2000 je Zavod RS za varstvo narave v celoti upošteval 66 % pobud, 6 % pobud so upoštevali delno. 28 % pobud ni bilo mogoče upoštevati, najpogosteje zato, ker so predlagale izrez bistvenega dela habitata varovanih vrst ali habitatnih tipov. 
VečPoročilo Zavoda.

Akcijski načrt za volka sprejet

Vlada je sprejela Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017. Načrt so pripravili v okviru LIFE projekta SloWolf. Z njim želi Slovenija zagotoviti ugodno stanje te živalske vrste. Več.

AQUAVIVA - razstava diatomej Ljubljanice

Inštitut LUTRA in Nacionalni inštitut za biologijo  sta v okviru LIFE projekta AQUAVIVA izbrali nekaj vrst diatomej iz razkošne biotske palete Ljubljanice in jih letošnjo pomlad razstavljajo na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici. Razstavo bodo odprli v petek, 8. marca ob 12. uri. Več.

WETMAN – igra za otroke

V sklopu LIFE projekta WETMANa so pripravili igrico za otroke – podobno igri Človek ne jezi, ki otrokom pomaga spoznati lastnosti mokrišč. Igra.

Objavili so tudi poročilo Po poteh WETMANa kjer so na kratko predstavili aktivnosti v letu 2012.

BRANJE

Predavanje o WETMAN

V sklopu cikla predavanj Modri planet, ki ga organizira Prirodoslovni muzej Slovenije, so predstavili LIFE projekt Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Slovenji –Wetman.

Fotografije nevretenčarjev

V Priridoslovnem muzeju so dodali novosti v Podatkovno zbirko fotografij nevretenčarjev, in sicer: Cosmorhoe ocellataArctia villicaCharanyca trigrammicaIdia calvariaLasioglossum fratellumLasioglossum laticepsLasioglossum leucozoniumLasioglossum lucidulumLasioglossum minutissimumLasioglossum morioAtypha pulmonaris in Idia calvaria.

O divjem petelinu

V znanstveno izobraževalnem časopisu Acta triglavensia (januar 2013, št. 2) je izšel članek Mihe Marenčeta o divjem petelinu v Triglavskem narodnem parku.

Predavanje o volku

Na spletu je objavljeno predavanje dr. Mihe Krofla o volku (v angleškem jeziku).

O varstvu narave

V novi številki Geografskega vestnika (letnik 84, številka 2) je objavljen članek Matjaža Hribarja: Dva pristopa k varstvu narave.

Park Dragonja

Fakulteta za arhitekturo je izdala publikacijo Martine Tomšič in Janeza Koželja: Park Dragonja. Krajinska in arhitekturna zasnova (108 strani, cena 27 EUR).

Diplomska dela

Na spletu so objavljena diplomska dela: 
Maja Leskovec: Ohranjanje metuljev (Lepidoptera) v kulturni krajini Vipavske doline,  Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju, 2011.
Željka Hauzler: Zavest o pomenu ohranjanja Natura 2000 območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju, 2012 (pdf, 77 strani).
Maja Cerar: Sistem za vrednotenje ekoloških in ekonomskih vplivov invazivnih rastlinskih vrst v Sloveniji, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju, 2012 (pdf, 100 strani)
Mojca Goenc: Analiza možnosti za postavitev zelenega prehoda za velike zveri na primeru rjavega medveda (Ursus arctos) na območju Unca; Biotehniška fakulteta, 2012.
Maja Mohorič Taler: Odnos javnosti do prostorskega razvoja in varstva: primer občine Bohinj v letih 2007/2010, Biotehniška fakulteta, 2012.
Urška Drofenik: Gorsko kolesarstvo v zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka, Biotehniška fakulteta, 2012.

Živali za otroke

Kmetijski inštitut Slovenije je na spletni strani Kotiček za najmlajše objavil ppt predstavitvi Kdo se oglaša okoli našega doma? (ptice, žabe, žuželke in sesalci, 9 minut) ter Obrazi od blizu (žuželke, žabe, kače, pajki, mali sesalci, 6 minut).

Ekonomske koristi Nature 2000

Evropska komisija je izdala brošuro: The Economic benefits of the Natura 2000 Network (pdf, 74 strani).

Rdeči seznam IUCN: kategorije in kriteriji

IUCN je izdal publikacijo IUCN Red List categories and criteria, version 3.1, second edition (pdf, 32 strani).

Biotska raznovrstnost, kmetijstvo in zdravje

Tematska številka elektronskega biltena Science for Environment Policy je tokrat posvečena biotski raznovrstnosti, zdravju in kmetijstvu: Biodiversity, Agriculture and Health.

Vrednotenje ekosistemskih storitev: kvaliteta voda

Raziskovalci so razvili postopek za vrednotenje, ki bo v pomoč pri odločanju. Več.

NAPOVEDNIK

8. marec 2013: otvoritev razstave biotske pestrosti diatomej Ljubljanice, Krakovski nasip, Ljubljana.

12-14 marec 2013: delavnica o monitoringu: Natura 2000 Monitoring Workshop: Nature, Pictures and People, Swansea, Velika Britanija.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marseille-Korzika, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Sprejet akcijski načrt za volka

Vlada je na 49. seji sprejela Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017.

CITES

Vlada je sprejela izhodišča Slovenije za zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Več o zasedanju.

Postojnska jama: poslovni načrt  in načrt vlaganj

Vlada je sprejela Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d.d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2013, ter potrdila načrta vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2013.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh