Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 138 / november 2012

SLOVENIJA

Predlog sprememb omrežja Natura 2000

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je konec oktobra 2000 pričelo predstavljati predlog sprememb območij Natura 2000 - tako drugim ministrstvom kot tudi občinam in njihovim združenjem. Za župane vseh slovenskih občin je 29. oktobra 2012 organiziralo predstavitev, hkrati je strokovni predlog objavilo tudi na spletni strani. Nato jih je dopisom 7. novembra 2012  povabilo, naj se seznanijo s predlogom, pri tem jim bodo v oporo strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave. Ministrstvo pričakuje, da si bodo občine predlog ogledale do sredine decembra 2012. Več: Predlog sprememb,  Pregledovalnik grafičnega dela sprememb na Gerk. Dopis občinamPodrobnejši napotki občinam.

Kršitev direktive o pticah: Evropska komisija je Sloveniji poslala zadnje opozorilo

Evropska komisija opozarja, da Slovenija še vedno krši pravo EU v zvezi z Direktivo o prostoživečih pticah. Po mnenju Komisije naša država ne izpolnjuje obveznosti Direktive, saj vseh najprimernejših območij  ni določila kot območja Natura 2000. Po uradnem opominu leta 2007 je tokrat izdala obrazloženo mnenje, to je drugi ukrep po vrsti od treh.
Več na:  
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=352&tx_ttnews[backPid]=17

Poslanec spraševal o strategiji širitve Nature 2000

Poslanec mag. Borut Ambrožič je ministru za kmetijstvo in okolje postavil poslansko vprašanje, in sicer: ali ima Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravljeno strategijo kako zagotoviti še 2 % slovenskega ozemlja, kjer naj bi bila vzpostavljena območja Nature 2000. Več na: 
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=351&tx_ttnews[backPid]=17

Mladi tudi o Dravi

V Ormožu je 25. novembra potekalo 14. Srečanje mladih ornitologov Slovenije pod naslovom Naravni rezervati – biseri ohranjene narave in priložnosti za regionalni razvoj. Poseben poudarek so namenili reki Dravi in bodočemu naravnemu rezervatu Ormoške lagune. Trajnostno upravljanje obeh bo namreč v prihodnjih letih dobilo nov zagon s pomočjo projekta LIVEDRAVA, ki ga iz programa LIFE+ sofinancira Evropska skupnost. Več na:
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=353&tx_ttnews[backPid]=17

Nove poti na Pohorju

V okviru LIFE+ projekta Wetman so zaključili obnovo brunčanih poti na Pohorju. Uspešna obnova je temeljila na dobrem sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave, partnerjev projekta in drugih lokalnih deležnikov, otvoritev bo 7. decembra. Več.

Življenje ponoči za učence in učitelje

Letošnja jesen je bila na projektu Life+ Življenje ponoči obarvana s številnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi. V septembru in oktobru so organizirali terenske delavnice za otroke. Za srednješolske profesorje biologije in fizike in osnovnošolske učitelje biologije, fizike in naravoslovja so pripravili seminar "Zakaj mora noč ohraniti svojo moč?", kjer so pripravili nekaj idej, kako tematiko svetlobnega onesnaženja prenesti v šolski pouk. Na spletu so objavili dokumentarno oddajo Netopirji

Aquaviva med študenti

Konec oktobra je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala 13. Študentska arena, na kateri so študentom in drugim obiskovalcem predstavili tudi Life+ projekt Aquaviva in odgovarjali na mnoga vprašanja, povečini o vidri. Več.

EVROPSKA UNIJA

Omrežje Natura 2000 povečano

Evropska komisija je 26. novembra 2012 uradno odobrila, da se v omrežje Natura 2000 vključi nadaljnjih 235 območij, za katera so države članice predlagale, da se priznajo kot „za Skupnost pomembna območja“. Omrežje se je tako povečalo za skoraj 25.000 km2 neprecenljive narave. Zadnja posodobitev zadeva 20 držav članic (med katerimi ni Slovenije), Natura 2000 zdaj zajema 768.000 km2 (17,9 %) kopnega EU in več kot 217.000 km2 (približno 4 %) njenih morij. Države članice svoja območja Natura 2000 v okviru direktive o habitatih izberejo v sodelovanju s Komisijo, ta pa jih potem uradno potrdi kot „za Skupnost pomembna območja“. VečDodatne informacije (v angleškem jeziku).

BRANJE

Življenje ponoči za učitelje

Gradiva za učitelje, ki so nastala v sklopu projekta Življenje ponoči, so objavljena na spletni strani projekta.

Glavate vrbe

V sklopu projekta Glavate vrbe  oz. Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika so na Zavodu RS za varstvo narave pripravili zloženko o Glavatih vrbah. Pripravili so tudi table za Puščavnikovo učno pot ter plakate.

Prostovoljstvo v naravovarstvu

Na spletu so objavljene predstavitve s posveta Prostovoljstvo v naravovarstvu, ki ga je 14. novembra 2012 organiziral Zavod RS za varstvo narave.

Rastline Slovenije v čipkah


V Mestnem muzeju Ljubljana je do konca decembra na ogled razstava Rastline Slovenije v čipkah.

O pokrajinah Slovenije

Založba Modrijan je izdala knjigo Jurija Senegačnika Slovenija in njene pokrajine, 454 strani, cena 39,90 EUR.

Vodnik po državljanski znanosti

Izšel je vodnik po državljanski znanosti: Guide to Citizen Science : developing, implementing and evaluating citizen science to study biodiversity and the environment in the UK (pdf. 36 strani).

Morja in prostorski razvoj

Objavljeno je poročilo Evropska morja in prostorski razvoj, priložnosti in tveganja / European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks (osnutek končnega poročila), 2012 (pdf, 378 strani).

Razpis za nagrado za krajino

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012-2013.

NARAVA NA KRATKO

Osnutek akcijskega načrta za volka

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo  Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017, rok za pripombe je ponedeljek, 10. december 2012.  Več.

Osnutek načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka

Triglavski narodni park zainteresirano javnost vabi, da si ogleda razgrnjeni dopolnjeni osnutek načrta upravljana. Javna razgrnitev traja do 29. decembra 2012. Več.

Program upravljanja rib

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vas vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek programa upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje 2010-2021. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 31. decembra 2012. 

Pravilnik o odvzemu medvedov in volkov objavljen

V Uradnem listu 73/2012 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh