Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 137 / oktober 2012

SLOVENIJA

LIFE+ Narava: iz Slovenije le en predlog projekta

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (ki je  pristojni nacionalni organ za zbiranje projektnih predlogov LIFE+) je letos Evropski komisiji posredovalo skupno 18 predlogov, od katerih je le eden iz sklopa Narava in biotska raznovrstnost. Ministrstvo namreč letos ni objavilo razpisa za dodatno sofinanciranje projektnih predlogov. Več v rubriki Aktualno / Novice: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=17.   

Vizija za Zelence, otroci o mokriščih

V okviru projekta LIFE Wetman so 9. oktobra organizirali srečanje, na katerem so pregledali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja zavarovanega območja Zelenci ter oblikovali vizijo. Na srečanje so povabili lastnike zemljišč, krajane širšega območja in predstavnike drugih sektorjev. Več.

Med marcem in septembrom so na Zelencih izvedli tudi pet naravoslovnih dni za učence osnovnih in srednjih šol, najprej so si pomen mokrišč ter raznolikost Zelencev ogledali s šolarji domačini. Več.

Na pilotnem območju Mura Petišovci so z lokalno Dvojezično osnovno šolo Lendava pripravili delavnico, kjer so otroci na praktičnih vajah spoznali funkcije mokrišč, njihov pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter problematiko njihovega ohranjanja. Več.

Od konca oktobra do konca decembra bodo odstranjevali zarasti na ovršnem delu Pohorja, na območju Klopnovrških barij z okolico. Tako bodo izboljšali stanje barjanskih habitatov. Več.

Gibanje volkov v septembru

V okviru projekta SloWolf so predstavili gibanje še zadnjih dveh volkov, opremljenih z ovratnico. Zaradi izginotja ene in odstrela druge volkulje sedaj gibanju volkov s telemetrično ovratnico ne morejo več slediti. Več.

EVROPSKA UNIJA

Celinska plovba in Natura 2000

Komisija je izdala nove smernice v zvezi s celinsko plovbo in varstvom narave Guidance document on inland waterway transport and Natura 2000   / Promet po celinskih plovnih poteh in Natura 2000 – trajnostni razvoj celinskih plovnih poti in upravljanje v okviru direktiv EU o pticah in habitatih.

Smernice poudarjajo, da območja Natura 2000 niso namenjena temu, da bi postala nekakšne „cone brez razvoja“, in da nov razvoj torej ni izključen pod pogojem, da zagotavlja zadostno raven varstva narave. Dokument vsebuje tudi razlago pravnih obveznosti razvijalcev infrastrukture in upravljavcev z vidika okoljske zakonodaje EU, zlasti kar zadeva direktivi o pticah in habitatih. Predstavljene so številne študije primerov s ponazoritvami dobrih praks.

BRANJE

Ptice in vetrne elektrarne v Sloveniji

DOPPS je predstavil rezultate študije Karta občutljivih območij za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji. Karta bo olajšala hitrejše in manj konfliktno umeščanje vetrnih elektrarn pri nas. Rezultati kažejo, da več kot 70% ozemlja Slovenije ne sodi v nobeno od kategorij občutljivosti z vidika varstva ptic. Več.

Nov speleološki film

Od 29. do 30. septembra je v švicarskem mestecu Muotathal potekal 2. EuroSpeleo simpozij Najboljše prakse varovanja kraških jam in krasa v Evropi. Slovenijo je zastopal Ciril Mlinar Cic, vodja službe za varstvo jam pri Jamarski zvezi Slovenije, ki je posebej za to priložnost posnel film "A hot spot in the cold darkness". Več.

Intervju z Cirilom Mlinarjem Cicem pa je objavljen v reviji EuroSpeleo Magazin, kjer je predstavljena tudi zgodovina raziskovanj podzemske favne in speleoloških filmov (stran 13 do 21).

O hendikepiranih in Triglavskem narodnem parku

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Kaje Gartnar: Turizem in hendikep - primer Triglavskega narodnega parka, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2012 (pdf, 109 strani).

Zgodovina Nature 2000

V reviji Nature Conservation je izšel članek D. Evansa: Building the European Union’s Natura 2000 network.

O čezmejni povezanosti omrežja Natura 2000

Izšel je članek: Connectedness and connectivity of the Natura 2000 network of protected areas across country borders in the European Union, objavljen je v reviji Biological Conservation, Vol. 153, september 2012, strani 227–238.

Bilten ETC

ETC pri Evropski okoljski agenciji je izdal novo številko biltena, ki prinaša tudi novice o Naturi 2000.

OECD o nedovoljeni trgovini

Organizacija OECD je izdala poročilo Illegal Trade in Environmentally Sensitive Goods (147 strani).

EU na konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti

Sklepne misli komisarja za okolje Janeza Potočnika ter skupna izjava komisarja Potočnika in Sofoclisa Aletrarisa ob zaključku konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti so objavljene na spletu. 

Poročilo IUCN za 2011

Organizacija IUCN je objavila letno poročilo za lani: 2011 IUCN annual report: solutions, naturally (pdf, 32 strani).

NAPOVEDNIK

14. november 2012: strokovni posvet Prostovoljstvo v naravovarstvu, Ljubljana.

19-23 november 2012: Dinaric Arc Parks International Conference, Banja Luka, Bosna in Hercegovina.

20-23 november 2012: konferenca Emerging new Geoparks in Europe – sharing knowledge & good examples, Mežica.

25-28 november 2012: Forum morskih zavarovanih območij Sredozemlja / The 2012 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, Antalya, Turčija.

NARAVA NA KRATKO

Osnutek uredbe o naravnem rezervatu Zelenci

Vlada RS je 4. oktobra 2012 sprejela osnutek Uredbe o Naravnem rezervatu Zelenci. Velikost rezervata in varstvenimi režim se bistveno ne spreminjajo glede na obstoječi akt. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo javnost seznanilo z objavo osnutka v javnem glasilu, javnost bo takrat lahko podala pripombe. Več.

Sprememba Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Večina določb uredbe je namenjena ureditvi postopkov in ravnanj v zvezi z vnaprej izdanimi potrdili. Objava: Uradni list RS, št. 78/2012. Več.

V parlamentu o Triglavskem narodnem parku

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je 11. oktobra obravnaval izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku. Gradivo MinistrstvaSklepiMagnetogram.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh