Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 136/ sept 2012

SLOVENIJA

Komisar Potočnik opozoril na alternative in pogoje

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je glede gradnje avtocestne obvoznice mimo Škofljice opozoril, da se lahko projekte, ki bi vplivali na območje Natura 2000, v določenih pogojih odobri le, če ni drugih alternativnih možnosti. Evropska komisija je slovensko vlado v okviru t. i. EU-pilotne zadeve prosila, naj pojasni postopke. Več:   

Sofinanciranje LIFE+ projektov: pismo in odgovor nanj

Številne organizacije v odprtem pismu opozarjajo na pomen LIFE projektov za Slovenijo in negativne posledice, če Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v letošnjem letu ne bo objavilo razpisa za sofinanciranje slovenskih LIFE+ projektov. Ministrstvo je v odgovoru pojasnilo, da v letošnjem letu sredstva zadoščajo zgolj za sofinanciranje že odobrenih LIFE projektov.

Hudi izgubi v projektu SloWolf

V preteklih dneh je najprej izginila s telemetrično ovratnico označena volkulja Tonka iz tropa Vremščica (sumijo na krivolov), nato pa so odstrelili še volkuljo Tijo iz tropa Rog. Bila je še zadnji volk, ki so jo spremljali v okviru projekta SloWolf.

Monitoring sredozemskih vranjekov in redni popisi morskih ptic

Sredozemske vranjeke v slovenskem morju lahko opazujemo vse leto, vendar se njihova številčnost močno spreminja. V okviru LIFE projekta SIMARINE-NATURA spremljajo številčnost vranjekov in njihovo pojavljanje v slovenskem morju.  Z rednim enkrat mesečnim večernim štetjem na treh skupinskih prenočiščih (pri Debelem rtiču, pri Strunjanu in pri Sečovljah) ugotavljajo, koliko osebkov prenočuje pri nas in kako se spreminja njihova številčnost tekom leta. Več.

V juniju 2012 so začeli z rednimi popisi morskih ptic na morju po standardni metodologiji ESAS (European Seabirds At Sea). Popisi so namenjeni opredelitvi najpomembnejših območij za prehranjevanje sredozemskih vranjekov in drugih morskih ptic v slovenskem morju. Več.

Noč netopirjev v Goriči vasi

V Goriči vasi v Ribnici je 1. septembra potekal eden od dogodkov ob letošnji mednarodni noči netopirjev. Cerkveni zvonik so očistili netopirskega gvana, zvečer je sledilo predavanje o netopirjih v občini Ribnica. Več.

Natura 2000 v hotelskem promocijskem gradivu

V City Hotelu v Ljubljani so pripravili promocijsko gradivo, v katerem Slovenijo predstavljajo kot zeleno deželo gozdov, parkov in vode. Med drugim so  zapisali tudi: “Več kot tretjina površja Slovenije je vključena v evropsko omrežje Natura 2000 čigar območja ohranjajo biotsko raznovrstnost Evrope.« Več: www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=342&tx_ttnews[backPid]=50.

EVROPSKA UNIJA

Rok za prijave LIFE projektov iztekel

Rok za prijave projektov se je letos iztekel 26. septembra, Evropska komisija pa načrtuje, da bo naslednji razpis objavila sredi februarja 2013, rok za prijave bo junija 2013. Več.

BRANJE

Kratek film in brošura o Naturi 2000 v Branici

V sklopu projekta "Natura 2000 v Dolini Branice" je bil posnet kratek dokumentarni film, ki predstavlja dolino in varovane vrste ter habitate, ki jih tu še najdemo. Film si lahko ogledate na spletnem portalu YouTube (15 minut). Izdali so tudi publikacijo (pdf, 28 strani).

Svet ptic

Romana Erhatič Širnik piše o varovanju ptic v drugi polovici 19. stoletja, Tomaž Jančar o podnebni krizi, vetrnicah in pticah, Katarina Denac o – tudi na Ljubljanskem barju - vse bolj redki sloki, Al Vrezec o malih sovah ter o letošnjem mišjem letu in sovah, Damijan Denac o pričetku novega LIFE projekta in Dare Šere o južni postovki.

Ribič o Muri

Peter Valič v septembrski številki revije Ribič piše o Muri in njeni biotski raznovrstnosti ter vplivu gorvodnih hidrocentral nanjo: Mura (je že) v primežu elektrarn (stran 227-230).

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v letu 2011

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in v ribištva v letu 2011  (pdf, 166 strani).

Svet draguljev

Kot priloga revije Življenje in tehnika je izšla knjiga dr. Mihe Jerška Svet draguljev, 112 strani.

NAPOVEDNIK

26-28 september 2012Constituencies in Wilderness Protection, Nauvo / Nagu, Finska.

5. oktober 2012: mednarodni znanstveni sestanek Sečoveljske soline kot znanstvenoraziskovalni in izobraževalni bazen, Sečoveljske soline.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

13. in 16. oktoberSvet živali v življenju antičnega človeka (4. Grošljev simpozij), Ljubljana.

16. oktober 2012: predstavitev ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev Parka Škocjanskih jam, Škocjanske jame. ODPOVEDANO.

21-24 oktober 2012: konferenca Zagotavljanje ekoloških funkcij preko prometne infrastrukture / Safeguarding ecological functions across transport infrastructure, Potsdam-Berlin, Nemčija.

22-25 oktober 2012:  Letna konferenca Eurosite in Europark (Re)connecting, Genk, Belgija.

14. november 2012: strokovni posvet Prostovoljstvo v naravovarstvu, Ljubljana.

25-28 november 2012: Forum morskih zavarovanih območij Sredozemlja / The 2012 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, Antalya, Turčija.

NARAVA NA KRATKO

Osnutek pravilnika o odvzemu medvedov in volkov

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Vaše pripombe lahko posredujete do četrtka, 27. septembra 2012 . Več.

Stališča do predlogov evropskih uredb

Vlada RS je na seji 6. septembra sprejela stališče do predloga uredbe o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi; do predloga spremembe uredbe o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in do predloga spremembe uredbe o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh