Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 135 / avgust 2012

SLOVENIJA

Slovenski program postavili za zgled

WWF je v sodelovanju z drugimi organizacijami izdal Our Natural Capital: A profitable investment in times of crisis. V njem je kot vzorčen primer predstavljen slovenski Program upravljanja območij Nature 2000. Slikovno je predstavljeno območje Natura 2000 Rački ribniki Požeg (str. 13-14).

Dolgo potovanje navadnega delfina

Raziskovalci društva Morigenos so v sodelovanju z italijanskimi kolegi dokumentirali doslej najdaljše potovanje oz. selitev pri navadnem delfinu. Samica je na svoji poti od Grčije do Tržaškega zaliva  preplavala več kot 1000 km. Čeprav je znano, da so delfini zelo mobilne  živali, je to doslej najdaljša dokumentirana pot pri tej vrsti, kjerkoli na svetu. Več.

Trop iz doslej ločenih populacij volkov

Volkulja, ki se je v regionalnem parku Lessinia nedaleč od Verone v Italiji pridružila našemu volku Slavcu, izvira iz italijansko-francoske populacije volkov. To so sedaj potrdili tudi rezultati genetske analize. Več.

Volkulja Tonka iz tropa Vremščica-Nanos je v juliju nekoliko povečala svoj teritorij, strokovnjaki pa spoznavajo tudi teritorij Tie, verjetno iz tropa Rog. Več.

Otroci spoznavali vidro in njeno domovanje

V okviru LIFE projekta AquaViva so otroci na Štajerskem poleti spoznavali vidro in njen habitat. Več.

Obnavljajo poti, pomagajo želvam

Obnova lesenih poti na Lovrenških jezerih na Pohorju je zaključena, pri Črnem jezeru še tečejo. V Gornjem kalu so izlavljali tujerodne vrste rib. Pri delih prostovoljno pomagajo tudi domačini, člani društev in obiskovalci. 

Trije pogledi na Naturo 2000 v Sloveniji

V časopisih so bili nedavno objavljeni različni pogledi Naturo 2000 v Sloveniji: komisarja za okolje Janeza Potočnika, Martine Kačičnik Jančar in profesorja Janeza Marušiča. Več.

BRANJE

Odvzem velikih zveri – poročilo in mnenje

Na spletni strani ministrstva Velike zveri sta objavljena: Poročilo o odvzemu vrst rjavi medved in volk za drugo trimesečje (april-junij) 2012 (Zavod za gozdove Slovenije, julij 2012 - pdf, 2 strani) in Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri za obdobje 1.10.2012 - 30.9.2013 (Zavod za gozdove Slovenije, avgust 2012 - pdf, 46 strani).

Vrednotenje ekosistemskih storitev v Parku Škocjanske jame

WWF je na spletu objavil študijo, ki jo je pripravilo podjetje Actum: Ecosystem services evaluation in the Škocjan Caves Regional Park. Študija je nastala v okviru projekta „Zavarovana območja za planet življenja – Zavarovana območja v dinarski regiji“(pdf, 179 strani).

O gozdnem rezervatu Donačka gora

Biotehniška fakulteta je na spletu objavila diplomsko delo Dušana Hajška z naslovom Zgradba in razvojna dinamika pragozdnega rezervata Donačka gora (pdf, 56 strani). Donačka gora je del Natura 2000 območja Boč – Haloze – Donačka gora.

Trdoživ

Izšla je prva številka Trdoživa, biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. Prispevki so – med drugim – posvečeni barjanskemu okarčku,  Naturi 2000, risom, bobrom ter LIFE projektoma SloWolf in Življenje ponoči. Izdalo ga je 8 strokovnih društev biologov iz Slovenije.

Bohinjsko jezero

Izšla je brošura Bohinjsko jezero, ki jo je izdal Nacionalni inštitut za biologijo v okviru projekta Silmas.

Škocjanski zatok ima prenovljeno spletno stran

Ekipa Naravnega rezervata Škocjanski zatok je pripravila prenovo in razširitev spletne strani: http://skocjanski-zatok.org/. Tu so tudi kratki filmi o zatoku.

Ujetništvo delfinov

Predavanje Polone Kotnjek, Morigenos, z naslovom: Ujetništvo delfinov, ki ga je imela junija 2012 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, je objavljeno na spletu.

Eurosite

Izšla je julijska številka revije Eurosite Manager (pdf, 16 strani).

Dobra investicija v krizi

Izšla je publikacija Our Natural Capital: A profitable investment in times of crisis, ki prinaša pregled nad EU viri financiranja in skuša državam članicam EU pomagati pri pripravi Prednostnih okvirov ukrepanja (Prioritised Action Framework - PAF) (pdf, 32 strani).

Obisk v zavarovanih območjih – upravljanje in monitoring

Zbornik mednarodne konference: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska (pdf, 415 strani). Vsebuje tudi dve predstavitvi iz Slovenije: Landscape interpretation based on the example of the Ljubljansko Barje nature park (Slovenia) (str. 138) in Protected area within the city: Monitoring and management of visitors in Landscape park Tivoli, Rožnik and Šišenski Hrib in Ljubljana (Slovenia) (str. 244).

Čudovito je

Evropska okoljska agencija je v zbirki ONE izdala knjižico s predstavitvijo iz Poljske Čudovito je / It's beautiful (pdf, 10 strani).

NAPOVEDNIK

29. avgust 2012: okrogla miza "Lokalni pridelki, turizem in narava - priložnost za sožitje" v sklopu sejma AGRA, Gornja Radgona.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

12-14 september 2012: 7. konferenca Neobiota / 7th NEOBIOTA Conference, Pontevedra, Španija.

26-28 september 2012Constituencies in Wilderness Protection, Nauvo / Nagu, Finska.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

21-24 oktober 2012: konferenca Zagotavljanje ekoloških funkcij preko prometne infrastrukture / Safeguarding ecological functions across transport infrastructure, Potsdam-Berlin, Nemčija.

22-25 oktober 2012:  Letna konferenca Eurosite in Europark (Re)connecting, Genk, Belgija.

25-28 november 2012: Forum morskih zavarovanih območij Sredozemlja / The 2012 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, Antalya, Turčija.

NARAVA NA KRATKO

Selitev

Sektor za ohranjanje narave se 28. avgusta 2012 seli v prostore Ministrstva za kmetijstvo in okolje na Dunajski cesti 47, v 10. nadstropje. Stavba stoji na severozahodnem vogalu križišča med Dunajsko cesto in Linhartovo cesto (nasproti nekdanjega sedeža Ministrstva za okolje in prostor). V teh prostorih je sektor pred leti že delal.

Poročilo Parka Škocjanske jame

Vlada je 21. avgusta dala soglasje k Poročilu o delu in finančnemu poročilu Parka Škocjanske jame za leto 2011.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh