Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 132 / maj 2012

SLOVENIJA

Vabljeni na informativni dan za LIFE+

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 12. junija 2012 v Ljubljani organizira informativni dan o finančnem programu LIFE+. Predstavili bodo program LIFE+, njegov pomen v Sloveniji in primere projektov. Tistim, ki razmišljajo o oddaji vloge, bodo predstavili izpolnjevanje projektne prijave – vsebinski in finančni del. Kontaktna oseba je julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si. Evropska komisija letos delavnice za prijavitelje ne bo organizirala.

Slovenija odgovarja na opomin zaradi Direktive o pticah

Vlada RS je 24. maja sprejela odgovor na dodatni uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega in drugega odstavka 4. člena Direktive o pticah. V odgovoru Slovenija očitek na treh območjih zavrača, na ostalih 19 območjih pa bo očitke v šestih mesecih odpravila z ustrezno dopolnitvijo. Več.

Obletnica programa LIFE

V Ljubljani je bilo 18. maja srečanje, s katerim so obeležili 20. obletnico evropskega finančnega programa LIFE. Predstavili so izkušnje, ki so jih doslej pridobili z izvajanjem projektov LIFE v Sloveniji. Vsi projekti so se predstavili tudi na razstavi, ki je na ogled v preddverju ministrstva na Dunajski cesti 22. Več. Govor ministra (posnetek).

Dogodek so  16. maja 2012 organizirali tudi v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Dopoldan so na delavnicah otroci spoznavali park, LIFE projekt, okraševali platnene vrečke z LIFE motivi ter  izdelovali polojnike, ki so ena od ciljnih vrst petletnega projekta LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Sledila je novinarska konferenca. Več.

Poslanci o Naturi 2000 in njenem financiranju

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Državnega zbora je 3. maja 2012 obravnaval predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Minister za kmetijstvo in okolje je napovedal, da se bodo sredstva na postavki Natura 2000 – v primerjavi z realizacijo v lanskem letu – zmanjšala iz 696.000 EUR na 663.000 EUR. To pomeni 5-odstotno zmanjšanje. Več.

Minister z gosti iz Italije tudi o kmetijstvu v območjih Nature 2000

Minister Bogovič je 8. maja 2012 sprejel predsednika Konfederacije italijanskih kmetov. Predsednik Giuseppe Politti je dal pobudo za sklic skupnega omizja na temo NATURA 2000 v obmejnem prostoru, ki naj bi se ga udeležila kmetijska ministra Slovenije in Italije. Dogodek naj bi potekal še letos, v Trstu. Več.

Volkulja Tonka z ovratnico

V okviru projekta SloWolf so sredi maja na območju Nanosa odlovili in s telemetrično ovratnico opremili prvega volka v sezoni 2012. Z rumeno telemetrično ovratnico bo razkrivala skrivnosti življenja volkov vodilna samica tropa Vremščica - Nanos. Več.

Aprila so gostili raziskovalce in gozdarske nadzornike  iz province Trento v Italiji, kjer se zadnja leta pojavljajo volkovi. Gostje so želeli pridobiti izkušnje s prepoznavanjem znakov prisotnosti volkov v naravi. Več.

Nagrajenci likovnega natečaja

Likovni natečaj za osnovnošolce "Svetlobno onesnaženje", ki so ga organizirali v okviru projekta Life+ Življenje ponoči, je uspešno zaključen. Strokovna komisija je izmed 334 prejetih del le stežka izbrala 15 izdelkov, ki po njenem mnenju najbolje izražajo pogled na ekološke, zdravstvene, estetske, ekonomske in astronomske vidike svetlobnega onesnaževanja. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Srečanje direktorjev za naravo

Na Danskem so se 21.-23. maja srečali predstavniki ministrstev, ki vodijo enote, pristojne za naravo. Liam Cashman je predstavil pravne vidike izvajanja pravnega reda, Angelo Salsi program LIFE,  Aljoscha Requardt je govoril o financiranju upravljanja z gozdovi v območjih Natura 2000.

Obletnica direktive o habitatih in programa LIFE

21. maja 2012 smo v EU obeležili 20. obletnico dveh ključnih instrumentov za ohranjanje in trajnostno rabo narave v EU: direktive o habitatih in evropskega programa financiranja za okolje LIFE. Po oceni komisarja Potočnika je bil v zadnjih dveh desetletjih narejen ogromen napredek. V svojem sporočilu za medije. je Evropska komisja posebej izpostavila Slovenijo, ki je zaščitila več kot tretjino svojega ozemlja. Več.

Razpis za upravljanje velikih zveri

Evropska komisija je 18. maja objavila razpis za podporo komisiji za ohranjanje in upravljanje velikih zveri po direktivi o habitatih. Rok za prijave je 3. julij 2012. Razpis.

BRANJE

Srečanje z medvedom

Biotehniška fakulteta in Zavod za gozdove Slovenije sta pripravila priporočila  Kaj storiti ob srečanju z medvedom? (pdf, 2 strani).

Habituacija medveda na človeka

Na spletni strani  www.medvedi.si je objavljeno poročilo projekta Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telemetrije ter povzetek.

Revizija upravljanja z gozdovi

Računsko sodišče je objavilo revizijsko poročilo o upravljanju z gozdovi.

Habitat velikega skovika

Tina Šušmelj je avtorica magistrskega dela Razširjenost in izbor habitata velikega skovika (Otus scops) na širšem območju Krasa, ki ga je pripravila na Biotehniški fakulteti leta 2012.

Biotska raznovrstnost v oljčniku

Na spletni strani projekta Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu  je predstavljena biotska pestrost v oljčniku, tu je tudi poročilo delavnice Zavoda RS za varstvo narave Biotska pestrost in kmetijstvo (2011).

Razstava o volkovih

Tehniški muzej je pripravil razstavo: Tvigi in Vid iz Bistre: Volk v Sloveniji, ki bo na ogled do 3. decembra letos.

Poučno in nič mučno

V sklopu projekta Geopark Karavanke  so pripravili učni pripomoček Zabavno, poučno, nič mučno, namenjen vzgojiteljem, učiteljem, staršem in otrokom.

Angleško, nemško in madžarsko

Za pilotna območja Pohorje, Mura in Gornji kal so v okviru projekta Wetman na Zavodu RS za varstvo narave dodali še zgibanke v angleškem, nemškem in madžarskem jeziku (za Muro). Vse zgibanke.

Ekološko stanje vodotokov – metodologija in vzorčenja

Na spletu so objavljena poročila Inštituta za vode RS in Zavoda za ribištvo RS: Ekološko stanje voda - Ekološko stanje za reke in jezera (2005) (pdf, 193 strani), Metodologija vzorcenja in laboratorijske obdelave rib za vrednotenje ekološkega stanja voda na podlagi rib v skladu z zahtevami Vodne direktive (2006) (pdf, 119 strani), Vzorčenje rib v rekah hidroekoregije Panonska nižina za pripravo metodologije vrednotenja ekološkega stanja v skladu z Vodno direktivo (2007) (pdf, 181 strani), Vzorčenje rib v rekah hidroekoregije Dinaridi za pripravo metodologije vrednotenja ekološkega stanja rek v skladu z Vodno direktivo (2009) (pdf, 182 strani), Vzorčenje rib v rekah hidroekoregije Dinaridi za vrednotenje ekološkega stanja – 1. del (2009) (pdf, 224 strani), Vzorčenje rib v rekah hidroekoregije Dinaridi za vrednotenje ekološkega stanja – 2. del (2011) (pdf, 105 strani), Vzorčenje rib v panonskih rekah za pripravo metodologije vrednotenja ekološkega stanja rek v skladu z Vodno direktivo (2009) (pdf, 133 strani), Vzorčenje rib v zadrževalnikih Panonske nižine za vrednotenje ekološkega stanja v skladu z Vodno direktivo (2010) (pdf, 62 strani), Priprava metodologije vrednotenja ekološkega stanja rek v skladu z Vodno direktivo; Vzorčenje rib v donavskem porečju - 1. del (2008) (pdf, 176 strani) ter Priprava metodologije vrednotenja ekološkega stanja rek v skladu z Vodno direktivo; Vzorčenje rib v donavskem porečju - 2. del (2008) (pdf, 2008 strani).

Multvizija o Alpah

Mreža zavarovanih območij v Alpah AlpArc je pripravila novo multivizijo Za Alpe.

Brošura Direktive o habitatih

Komsija je izdala slavnostno brošuro Direktiva o habitatih (pdf, 55 strani, v angleškem jeziku), ki posebej izpostavlja Slovenijo in nato tudi LIFE projekt, posvečen vidri.

NAPOVEDNIK

1. junij 2012delavnica v okviru projekta Wetman, Slovenj Gradec. Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

12. junijinformativni dan LIFE+ 2012, Ljubljana. Organizira: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

18-22 junij 2012: 12. mednarodni kongres o zoogeografiji in ekologiji Grčije in sosednjih regij, Atene, Grčija. Organizira: Grško zoološko društvo.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

6-13 julij: srečanje pogodbenic Ramsarske konvencije, Bukarešta, Romunija.

20. julij 2012: svečanost ob 20. obletnici Direktive o habitatih in programa LIFE, Podsreda.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

12-14 september 2012: 7. konferenca Neobiota / 7th NEOBIOTA Conference, Pontevedra, Španija.

26-28 september 2012Constituencies in Wilderness Protection, Nauvo / Nagu, Finska.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

21-24 oktober 2012: konferenca Zagotavljanje ekoloških funkcij preko prometne infrastrukture / Safeguarding ecological functions across transport infrastructure, Potsdam-Berlin, Nemčija.

22-25 oktober 2012:  Letna konferenca Eurosite in Europark (Re)connecting, Genk, Belgija.

25-28 november 2012: Forum morskih zavarovanih območij Sredozemlja / The 2012 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean, Antalya, Turčija.

NARAVA NA KRATKO

Selitvene vrste

Na spletu je objavljeno poročilo o udeležbi predstavnika Slovenije na 10. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 10), ki je bilo v Bergnu na Norveškem 20. - 25. novembra 2011.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Litostrojska cesta 54, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh