Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 131 / april 2012

SLOVENIJA

Pomladna Natura 2000 v dolini Branice

Novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave s partnerji je avgusta lani začela z enoletnim projektom »Natura 2000 v dolini Branice«. S projektom bodo povečali poznavanja omrežja Natura 2000 in značilnosti varovanih vrst območja Dolina Branice. 

Pomladni naravoslovni dnevi so bili v znamenju »žabje svatbe« - več. V prihodnjih mesecih bo takih naravoslovnih dni še nekaj, saj si bodo ogledali tudi varovane vrste kačjih pastirjev in hroščev, ki jih sedaj še ni na spregled.

Kontaktna oseba: Irena Kodele Krašna (irena.kodele-krasna(at)guest.arnes.si)

Slavc v družbi še enega volka

Volk Slavc, ki je decembra lani zapustil svoj rodni trop na Slavniku in je sedaj na območju vzhodno od Gardskega jezera je – kot kaže - uspel najti sovrstnika v Italiji. Sklepajo, da gre za samico, vendar čakajo na potrditev s pomočjo genetike. Gibanja volkov, ki jim sledijo v okviru projekta SloWolf v marcu.

Predstavitve mokrišč

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Občino Mengeš pripravil naravovarstveno predstavitev doline Ručigajevega studenca in aktivnosti za njeno ohranitev.  Izdali so tudi zgibanke za tri druga projektna območja.

Nalepka za vozila

V okviru projekta STOPJEŽ (Promet in živali) ki ga s podporo švicarskega mehanizma izvaja LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, so pripravili nalepke za vozila.

Pomlad je čas, ko živali postanejo bolj dejavne in jih pogosteje srečujemo tudi na cestah. Posebno pozorni moramo biti na nenaseljenih območjih, še bolj v jutranjem svitu, večernem mraku in ponoči. Z zavestnim zmanjšanjem hitrosti, ki je posebno pomembno pri vožnji skozi gozdnato območje, ob robu gozda ali prehodu na njive in travnike, lahko bistveno zmanjšamo verjetnost nezgode z živaljo. Več.

Kontaktna oseba: Marjana Hönigsfeld Adamič (marjana@remove-this.lutra.si)

EVROPSKA UNIJA

Ciper kršil direktivo o habitatih

Evropsko sodišče je odločilo, da je Ciper ne izpolnjuje obveznosti po Direktivi o habitatih, saj jezera Paralimni ni uvrstil med območja Natura 2000 in je dopuščal dejavnosti, ki resno ogrožajo ekološke značilnosti tega jezera. Poleg tega ni sprejel potrebnih varstvenih ukrepov za ohranitev ciprske belouške. Več

BRANJE

Spletne strani ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima nove spletne strani: www.mko.gov.si.

Vsa vsebina s področja narave je sedaj prenešena sem, na večino podstrani vstopite preko Narava. Tu so tudi podstrani o velikih zvereh, o invazivnih vrstah, o vožnji v naravnem okoljupublikacije idr.

Nespremenjene pa so ostale domene za strani o Naturi 2000 (www.natura2000.gov.si), za ljubitelje narave (o učnih poteh, jamah, muzejih, predavanjih, vodenih izletih, akcijah za prostovoljce ipd. - www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si/), naravni parki (www.parki.mop.gov.si/) in Interpretacija (www.interpretacija.si).

Če katere od strani ne najdete, pišite urednici strani: breda.ogorelec@remove-this.gov.si.

Na obvestila o spremembah na izbranih straneh ministrstva (novice ipd.) se lahko naročite na Prijava na e-novice.

Odvzemi volka in medveda

Zavod za gozdove Slovenije je pripravil Poročilo o odvzemu vrst rjavi medved in volk za prvo trimesečje (januar-marec) 2012 (pdf, 2 strani).

N vestnik

Izšla je 33. številka N-vestnika, glasila Zavoda RS za varstvo narave (pdf, 12 strani).

Nov vodnik o Juliani

Nada Praprotnik je pripravila nov vodnik Alpski botanični vrt Juliana. Založil ga je Prirodoslovni muzej Slovenije, ima 133 strani, cena je 15 EUR.

O pticah Sečoveljskih solin

Izšla je knjiga Iztoka Škornika Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. Izdale so jo Soline, ima 280 strani.
Na spletu si lahko ogledate Naravovarstveni monitoring Krajinskega parka Sečoveljske soline 201-2011 istega avtorja.

Filmi Cica Mlinarja

Na spletni strani filmskega ustvarjalca in fotografa Cirila Mlinarja Cicfilm je bogat izbor filmov iz rek, morja in podzemlja.

Zgibanke

Na Zavodu RS za varstvo narave so pripravili tri nove zgibanke PohorjeMrtvice Mure in kali v Beli krajini. Gre za za tri večja projektna območja v okviru projekta LIFE Wetman.

O ustanavljanju novih naravnih parkov

Breda Ogorelec je analizirala ustanavljanje novih parkov: Načrtovanje in ustanavljanje novih naravnih parkov v Sloveniji : prvo desetletje začasne zaustavitve ustanavljanja regijskega parka Snežnik. V: Narava kot vrednota, Ljubljana, 2012 (pdf, 27 strani).

Lovec o divjem petelinu, medvedu in rakunastem psu

V aprilski številki revije Lovec je objavljen članek Marka Bajca idr. o raziskavah genetske raznolikosti divjega petelina v Sloveniji in na Balkanu (stran 189), Gregorja Kočarja o odnosu Gorenjcev do prisotnosti rjavega medveda (stran 192) in Tanje Duscher/prevod L.Fabiani o invazivnih vrstah – rakunastem psu in rakunu (stran 197).

Poročilo delavnice o dvonamenskih poteh

Planinska zveza Slovenije je objavila poročilo z delavnice, na kateri so se pogovarjali o merilih za planinske poti, na katerih bi lahko tudi kolesarili.

Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku

Triglavski narodni park in Univerza v Trstu sta pripravila interaktivni vodnik za določanje dreves, grmov in lesnatih vzpenjavk na območju TNP. Nastal je v evropskem projektu Interaktivna določevalna orodja za šole SIIT (http://www.siit.eu).

O intervencijski skupini

Erik Kragelj je napisal diplomsko delo: Analiza ukrepanj intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije v primeru prijave ogrožanja ljudi ter njihove lastnine s strani rjavega medveda (Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire) (pdf, 76 strani).

Karavanke – Informator št. 5

V sklopu projekta »karavanke@prihodnost.eu« so pripravili novo številko projektnega glasila. V Informatorju š. 5 predstavljajo tudi gozdove v Karavankah.

OECD napoved do 2050

OECD je izdala publikacijo Okoljska napoved OECD do leta 2050 :  kakšne bodo posledice, če ne bomo ukrepali / OECD Environmental Outlook to 2050 : the Consequences of Inaction. Eno od poglavij je posvečeno tudi biotski raznovrstnosti. Povzetek (pdf, 5 strani, v slovenščini).

Barometer biotske raznovrstnosti

Izšel je Barometer biotske raznovrstnosti / Biodiversity Barometer 2012.

Vetrne elektrarne in smrtnost ptic

Nova študija, ki je obravnavala vetrne elektrarne in ocene tveganja, ugotavlja, da bi bilo treba presojati vsako turbino posebej. Več.

Odnos Evropejcev do vode

Evropska komisija je naročila raziskavo javnega mnenja Evropejcev do vode: Attitudes of Europeans towards Water. Rezultati so objavljeni v publikaciji Eurobarometer 344 (pdf).

Raznolikost svetih krajev

IUCN in Metsähallitus Natural Heritage Services sta skupaj izdala knjigo o svetih krajih v zavarovanih območjih The Diversity of Sacred Lands in Europe (pdf).

Ohranjanje narave se splača

Televizija Evropskega parlamenta je pripravila video posnetek o ohranjanju biotske raznovrstnosti in Naturi 2000: Saving nature can save us - and our money! (2 minuti).

Načrtovanje hotelov in letovišč

IUCN je izdal novo publikacijo o umeščanju in oblikovanju hotelov in letovišč ter ohranjanju biotske raznovrstnosti: Siting and design of hotels and resorts : principles and case studies for biodiversity conservation (pdf, 60 strani).

NAPOVEDNIK

8. maj 2012: mednarodna delavnica Bodoče financiranje projektov, ki varujejo naravo, biotsko pestrost in okolje, Žalec, v okviru projekta SURF-nature.

15. maj 2012: otvoritev razstave Tvigi in Vid iz Bistre - volk v Sloveniji, Bistra.

18. maj 201220. obletnica LIFE programa, Ljubljana.

18. maj 2012Dan očarljivih rastlin / Fascination of Plants Day, Slovenija.

19-22 maj 2012: konferenca Caring for nature and culture : interpretation as a management tool, Pisa in Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Italija. Organizira: Interpret Europe.

22. maj: mednarodni dan biotske raznovrstnosti

23. maj 2012: 20. obletnica programa LIFE, Bruselj, Belgija.

24. maj: evropski dan parkov

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

18-22 junij 2012: 12. mednarodni kongres o zoogeografiji in ekologiji Grčije in sosednjih regij, Atene, Grčija. Organizira: Grško zoološko društvo.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

6-13 julij: srečanje pogodbenic Ramsarske konvencije, Bukarešta, Romunija.

20. julij 2012: svečanost ob 20. obletnici Direktive o habitatih in programa LIFE, Podsreda.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

12-14 september 2012: 7. konferenca Neobiota / 7th NEOBIOTA Conference, Pontevedra, Španija.

8-19 oktober 2012: srečanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Indija.

21-24 oktober 2012: konferenca Zagotavljanje ekoloških funkcij preko prometne infrastrukture / Safeguarding ecological functions across transport infrastructure, Potsdam-Berlin, Nemčija.

22-25 oktober 2012:  Letna konferenca Eurosite in Europark (Re)connecting, Genk, Belgija.

NARAVA NA KRATKO

Varčevalni ukrepi – področje narava

Na novinarski konferenci, ki je bila 16. aprila 2012, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje predstavilo svoje varčevalne ukrepe in rebalans proračuna za leto 2012. Področje narave je predstavljeno na strani 4.

Poziv za predstavnika strokovne javnosti

Poziv za predstavnika strokovne javnosti v svetu Triglavskega narodnega parka v mandatu 2012-1215 je bil objavljen 3. aprila 2012, rok za prijave strokovnih organizacij je 45 dni.
 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Litostrojska cesta 54, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh