Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 127 / december 2011

SLOVENIJA

Sprememba statusa tudi z državno uredbo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Potencialna ohranitvena območja je Slovenija določila z Uredbo leta 2004, Evropska komisija jih je potrdila leta 2007 in 2008. Slovenija je nato dolžna ta območja pretvoriti v posebna varstvena območja. Vaše pripombe  na predlog predpisa lahko posredujete do 5. januarja 2012. Več.

Radensko polje je postalo krajinski park

Radensko polje je kraško polje in je uvrščeno med Natura 2000 območja: na potencialnem posebnem ohranitvenem območju (pPosVO) Radensko polje - Viršnica je varovanih 10 živalskih vrst in 3 habitatni tipi.
 
Vlada Republike Slovenije je 15.12.2011 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Radensko polje. Soustanovitelj parka je občina Grosuplje.

Več vrst hroščev prvič poimenovali

Izšel je članek Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja. Več.

SloWolf: Izobraževanja o varovanju drobnice

V okviru LIFE projekta SloWolf so v začetku decembra za kmetijske svetovalce in drugo interesno javnost pripravili izobraževanje o ustreznih načinih varovanja drobnice pred napadi volkov v Sloveniji. Predavanja so bila v Ljubljani, obiskali so tudi rejca v Volčah in na Vremščici. Več. Nato je v Senožečah potekalo predavanje za rejce drobnice o uporabi pastirskih psov za varovanje črede pred napadi velikih zveri. Več.

V novembru sta se volka Slavc in Luka, ki sta opremljena s telemetrijskima ovratnicama, večinoma zadrževala znotraj istih območij kot v preteklih mesecih. Več.

Čiščenje zarasti na Planiku

Prostovoljci Društva za ohranjanje in proučevanje samoniklih orhidej Slovenije - Nigritella, prostovoljci Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave so 10. decembra - v okviru LIFE projekta WETMAN - ročno odstranjevali zarast na Planiku, ki je rastišče ogrožene orhideje Loeselove grezovke. Več.

EVROPSKA UNIJA

Težavna integracija ohranjanja biodiverzitete v kmetijstvo

Svet za okolje, ki je bil 19. decembra 2011, je sprejel sklepe o implementaciji Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. Komisar Potočnk je bil po glasovanju o sklepih razočaran, saj člani sveta niso sprejeli pomembnega odstavka o integraciji ohranjanja biodiverzitete v kmetijstvo. Več.

BRANJE

Obrazložitve predpisov

Na spletno stran Zakonodaja smo dodali obrazložitve tistih predpisov, ki jih je Vlada RS sprejela v obdobju od leta 2008 do danes.

Volkovi, ovce in psi

Izšla je druga številka Volčje sledi, glasila projekta SloWolf. V njej je tudi napovednik prihodnjih dogodkov.

Na spletu je objavljeno tudi poročilo Analiza plenske baze volka in priporočila za upravljanje s plenskimi vrstami (Irena Kavčič, Matija Stergar, Hubert Potočnik, Miha Krofel in Klemen Jerina) in  predavanje za rejce drobnice Pastirski psi - varuhi črede, ki ga je imela Mojca Emeršič.

Članek o hroščih

Izšel je Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja (A. Vrezec, A. Pirnat, A. Kapla, S. Polak, M. Vernik, S. Brelih in B. Drovenik), Acta Entomologica Slovenica, vol. 19, št. 2: 81-138.

Razstava o delfinih

V Biološkem središču v Ljubljani je na ogled razstava Delfini v slovenskem morju, Ki jo je pripravil Morigenos.

EuroSite Manager

Posebna številka biltena Euro-Site-Manager poroča o financiranju ohranjanja narave.

Invazivne tujerodne vrste

Evropska komisija je objavila oceno izvajanja politik v članicah EU in izbranih državah OECD: Assessment of existing policies on invasive alien species in EU Member States and selected OECD countriesZaključno poročiloPregled po državah (Slovenija: strani 295-306).

Okoljski ukrepi v gozdu

Na seminarju o izvajanju okoljskih ukrepov v gozdu v Avstriji in Nemčiji: Waldumweltmaßnahmen: Umsetzung in Österreich und Deutschland  je Peter Skoberne predstavil tudi izkušnje iz Slovenije.

Pregledni seznam o stanju morskega dna

Znanstveniki so pripravili seznam značilnosti morskega dna, ki določajo zdravstveno stanje ekosistema, ki ga le-to podpira. Več.

Občutljivost rastlin na izgubo habitata

Nova študija opozarja, da v severnem delu Srednje Evrope zaradi izgub habitata morda za nekatere travniške in gozdne vrste prihaja do nepovratnih sprememb. Več.

Vplivi intenzivnega kmetijstva

Nova raziskava rastlin, hroščev in ptic v Zahodni Evropi kaže, da intenzivno kmetijstvo posebej močno vpliva na rastline in ptice. Več.

Vrednotenje ekosistemov

Izšel je vodnik Guide to Corporate Ecosystem Valuation, ki je nastal v tesnem sodelovanju z gospodarstvom.

NAPOVEDNIK

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

13-15 junij 2012: delavnica Habitat Restoration in Natura 2000 sites in Krkonose NP and Europe, Krkonoše, Češka.

3-6 julij 2012International Statistical Ecology Conference (ISEC2012), Oslo, Norveška.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Živalska uredba dopolnjnena

Vlada je dopolnila Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list št. 102/2011), ki dovoljuje prodajo, zamenjavo ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo mrtvih živali vrste rjavega medveda, njihovih delov in izdelkov iz njih, če so bili odvzeti iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo dovoljen odvzem živali iz narave na območju Evropske Unije. Na spletu je objavljeno tudi neuradno prečiščeno besedilo št. 7.

Ustanovljen krajinski park Radensko polje

Vlada je sprejela uredbo o Krajinskem parku Radensko polje (Uradni list RS, št. 104/2011).

Objavljena uredba o Cemprinovem nasadu

Objavljena je Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju cemprinovega nasada na Kladjeku pod Črnim vrhom na Pohorju (Uradni list RS, št. 93/2011).

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh