Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 122 / julij 2011

SLOVENIJA

Trije novi LIFE projekti za naravo

Evropska komisija je odobrila financiranje 183 novih projektov v okviru evropskega finančnega instrumenta za okolje LIFE+, od tega šest projektov iz Slovenije – trije so s področja ohranjanja narave: sredozemski vranjek (DOPPS), povezovanje območij Nature 2000 – Ljubljanica in sladkovodni ekosistemi (Lutra). Več.

Soča in predlog energetskega zakona

Zavod RS za varstvo narave je pripravil mnenje in sporočilo za medije v zvezi s predlogom Energetskega zakona, ki je v javni obravnavi. Predlog pomembno posega na področje varovanja reke Soče in njenih pritokov. 
Reka Soča do Tolmina in nekateri pritoki so območje NATURA 2000.

Na Slavniku odlovili še enega volka

Sredi julija so pod Slavnikom na Primorskem odlovili volka in ga opremili s telemetrično GPS-GSM ovratnico. Samec je tehtal 40 kg in je star 2 do 3 leta. Poimenovali so ga Slavc. Uspavanje je dobro prenesel in se kmalu po izpustu umaknil v bližnje gozdove. Več.

Življenje ponoči: zgibanka za mlajše in odgovori na pogosta vprašanja

V okviru LIFE projekta Življenje ponoči so pripravili zgibanko Kako svetloba ponoči vpliva na živali. Namenjena je predvsem mlajšim. Če želite tiskane izvode, jih kontaktirajte.
Na spletni strani so pripravili tudi odgovore na pogosta vprašanja.

EVROPSKA UNIJA

Razpis za rdeči seznam morskih rib

Evropska komisija je objavila razpis za pripravo rdečega seznama morskih rib. Rok za prijave je 1. avgust 2011.

BRANJE

Parki in biotska raznovrstnost

Izšla je publikacija Program dela Konvencije o biološki raznovrstnosti za zavarovana območja : Stanje in prihodnost izvajanja v Sloveniji (pdf, 102 strani). Avtorica je Jana Kus Veenvliet, soavtor Andrej Sovinc, analiza je nastala v okviru WWF projekta, izdajatelj je Ministrstvo za okolje in prostor.

Priročnik o prepoznavanju prisotnosti velikih zveri

V sklopu projekta SloWolf je Zavod za gozdove izdal priročnik Prepoznavanje znakov prisotnosti in napada nekaterih zveri, avtorji so: Rok Černe (ur.), Miha Krofel, Marko Jonozovič, Andrej Sila, Hubert Potočnik, Miha Marenče in Paolo Molinari.

Odnos rejcev do volka

Izšla je Raziskava odnosa rejcev drobnice, lovcev in širše javnosti do volka in upravljanja z njim. Avtorici sta Urška Marinko in Aleksandra Majić Skrbinšek. Nastala je v okviru projekta SloWolf.

Plakata in brošura o volku

V okviru projekta SloWolf so pripravili plakata (12) in obsežno brošuro o volku.
http://www.volkovi.si/images/stories/Anamarija/volk-canis%20lupus%2002%20-%20web.pdf

N vestnik

Zavod Rs za varstvo narave je izdal drugo letošnjo številko N vestnika.

Publikaciji  NATREG

V sklopu projekta NATREG je nastala študija Vizija trajnostnega razvoja "zelene" ponudbe (narava in kulturna dediščina) turističnega (projektnega) območja Pohorje 2030,  izdelala jo je dr. Tanja Lešnik Štuhec.

Ob zaključku projekta so izdali publikacijo v štirih jezikih.

Svetloba in živali ponoči

Izšla je zgibanka Kako svetloba ponoči vpliva na živali (pdf), avtorici besedila sta Erika Pogačnik in Mojca Stojan Dolar.

Orjaški dežen

Priporočila za odstranjevanje invazivne tujerodne vrste rastline orjaški dežen in kratko poročilo o odstranjevanju v okolici Botaničnega vrta (junij 2011) najdete na spletni strani Zavoda Symbiosis.

Bilten Natura 2000

Junijska številka biltena Evropske komisije Natura 2000 je posvečena biotski raznovrstnosti in določanju posebnih ohranitvenih območij (iz pSCI v SAC).

LIFE preprečuje izumiranja vrst

Evropska komisija je izdala brošuro LIFE preventing species extinction: Safeguarding endangered flora and fauna through ex-situ conservation. Vključuje tudi naselitev medvedov iz Slovenije v Italiji (pdf).

Projekt za ptice na Malti

Primeri okoljskih projektov, sofinancirani iz EKSRP sklada Examples of environmentally-friendly Green Growth EAFRD projects. predstavlja tudi primer projekta s področja ohranjanja ptic iz Malte: Birds benefit from biodiversity project: Malta  - na straneh 21-22 (pdf).

Čezmejno ohranjanje narave

Izšla je publikacija, ki predstavlja primere čezmejnega ohranjanja narave v Evropi: Crossing Borders for Nature: European examples of transboundary conservation, draws on cross-border conservation in Europe. Izdala sta jo IUCN in nemška Zvezna agencija za ohranjanje narave (BfN) (pdf, 74 strani).

Povečanje biotske raznovrstnosti na travnikih

Raziskovalci so razvili novo metodo povečevanja biotske raznovrstnosti travnikov. Več.

NAPOVEDNIK

3 - 8 avgust 2011dijaški biološki tabor, Prvačina v Vipavski dolini. Prijave do 31. julija info@remove-this.herpetolosko.drustvo.si

30. avgust – 1. september 2011: delavnica o morskih zavarovanih območjih / 2nd Eurosite Marine Protected Areas Workshop, Conquet, Francija.

7-8 september 2011: letno srečanje EUROSITE: Trženje narave, vključevanje naših klientov – vloga upravljalcev območij Natura 2000 / Marketing Nature, Engaging our Customers – the role & practice of site managers in Natura 2000, Bruselj, Belgija.

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

16-17 november 2011:  seminar European Efficiency & Innovation Seminar: Integrated Site Management. Organizatorja: Eurosite in Europark, Velika Britanija.

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv, ki določa, katerih vrst gliv ni dovoljeno nabirati v Sloveniji, razen v znanstvene in izobraževalne namene. Na seznam so uvrščene tiste vrste iz Rdečega seznama ogroženih vrst gliv, ki so ogrožene zaradi nabiranja.

Triglavski narodni park: sklepa o javnem zavodu in o znaku ter program dela

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park. Z njim je uskladila delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park z določbami novega zakona o TNP.

Sprejela je tudi Sklep o znaku Triglavskega narodnega parka (Ur.l. RS, št. 52/2011).

Potrdila je Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011. Več.

Pobuda poslanca v zvezi z zaščito medvedjega mladiča

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zaščito medvedjega mladiča. 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh