Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 121 / junij 2011

SLOVENIJA

Poslanci o Naturi 2000 in ravnotežju med varstvom in razvojem

Odbor za okolje in prostor Državnega zbora je 9. junija 2011 razpravljal o izhodiščih za strategijo za biotsko raznovrstnost EU. Minister za okolje in prostor je pojasnil, da ima Slovenija v tej finančni perspektivi za Naturo 2000 lociranih okvirno 145 milijonov evrov evropskih in nacionalnih sredstev in da se iz evropskih virov v prihodnje predvideva več denarja. V razpravi je bilo največ govora o Naturi 2000. Poslanci so opozorili, da je treba najti sozvočje med ohranjanjem narave in potrebnim razvojem. Več.

Projekt SloWolf: volk Vojko največ blizu Vremščice

Podatki, ki jih oddaja ovratnica volka Vojka kažejo, da se največ zadržuje v širši okolici Vremščice. Več.

Lani so območje LIFE projekta SloWolf razširili tako, da zajema ves Triglavski narodni park. V začetku junija 2011 so projekt predstavili na Bledu. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Srečanje direktorjev za naravo

Ob Blatnem jezeru na Madžarskem so se 7.-9. junija srečali direktorji za naravo. To je srečanje visokih funkcionarjev z ministrstev, pristojnih za naravo, udeležijo se ga tudi predstavniki Evropske komisije. Ti so največ pozornosti posvetili strategiji za biotsko raznovrstnost EU.

BRANJE

Za upravljanje zavarovanih območij

V sklopu projekta NATREG  so pripravili  Enotno strategijo upravljanja z zavarovanimi območji, ki bo v pomoč pri pripravi načrtov upravljanja in poslovnih načrtov zavarovanih območij. Tu so tudi smernice za načrtovanje ekoloških koridorjev in smernice za vključevanje deležnikov.

Drevo, gozd, les

Statistični urad RS je ob letošnjem mednarodnem letu gozdov izdal brošuro, ki tudi v številkah predstavlja mnogovrstne funkcije, ki jih opravlja gozd.

Prenovljen Svet pod Triglavom

Izšla je 17. številka revije Svet pod Triglavom, ki jo izdaja Triglavski narodni park. Posvečena je 30. letnici parka. Revija ima prenovljeno podobo.

Informator o Karavankah

Izšla je tretja, junijska številka Informatorja projekta Karavanke.

Sestavljanka o kalih

Zavod RS za varstvo narave je izdal sestavljanko, ki otrokom na privlačen način predstavi kale in njihove prebivalce.

Ob svetovnem dnevu oceanov so javnosti predstavili kratek film o prebivalcih slovenske obale Med morjem in kopnim / Between Sea and Land, ki ga je posnel Gregor Šubic.

Zakonodaja za zavarovana območja

IUCN je izdal posodobljeno verzijo publikacije Smernice za predpise o zavarovanih območjih / Guidelines for protected areas legislation, ki so jih prvič izdali leta 1980 (pdf, 370 strani).

Orodje za napoved invazivnosti vrst

Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko veliko izvemo iz lastnosti vrste v njenem prvotnem domovanju in da so ti podatki pomembni za pripravo ocene o njeni invazivnosti izven domovine. Več.

Morska pokrajina in zavarovana območja

Raziskava kaže, da je ključen dejavnik, ki določa bogastvo rib, ti. »morska pokrajina« (seascapeI), torej razpon v globinah morja in habitatnih tipih – ta dejavnik ima večji vpliv od statusa zavarovanega območja. Več.

Modeliranje stroškov ohranjanja ptic

Nov model, poimenovan Outopie, bo lahko pomagal pri pripravi bolj učinkovitih kmetijskookoljskih ukrepov. V Franciji so jih uporabili v primeru ohranjanja male droplje. Več.

Madžarski naravovarstveni atlas

Interaktivni zemljevid ohranjanja narave / Interactive Conservation Map omogoča dostop do podatkov o Naturi 2000. Tu so tudi podatki o zavarovanih območjih, MAB območjih ter o jamah odprtih za obisk in učnih poteh na Madžarskem.

NAPOVEDNIK

15-16 junij 2011: srečanje LIFE: Ohranjanje nevretenčarjev, Cornwall, Velika Britanija.

17. junij 2011: podelitev nagrad v okviru projekta Ptice kmetijske kulturne krajine - danes in nikoli več?, Budanje.

21. junij 2011: Posvet o trajnostnem razvoju v Sopoti«, Radeče.

22-25 junj 2011zaključna konferenca projekta Natreg, Novi sad, Srbija.

11-18 julij 2011: 1. mednarodno srečanje odonatologov Balkana (1st Balkan  Odonatological Meeting (BOOM 2011), Vipavska dolina, Pohorje in Prekmurje. Rok z prijave: 20. junij 2011.

25. junij – 2. julijMladinski ornitološki raziskovalni tabor, Rakitnik.

28. junij – 1. julij: Trajnostni turizem v zavarovanih območjih / Sustainable Tourism in Protected Areas: Building Bridges - Seeking Solutions, Donji Milanovac, Srbija.

11-14. julij: mednarodna konferenca Interpret Europe, Freising, Nemčija.

13-16 julij: seminar Europarc: Komuniciranje, Siggen, Nemčija.

3 - 8 avgust 2011dijaški biološki tabor, Prvačina v Vipavski dolini. Prijave do 31. julija info@remove-this.herpetolosko.drustvo.si

30. avgust – 1. september 2011: delavnica o morskih zavarovanih območjih / 2nd Eurosite Marine Protected Areas Workshop, Conquet, Francija.

7-8 september 2011: letno srečanje EUROSITE: Trženje narave, vključevanje naših klientov – vloga upravljalcev območij Natura 2000 / Marketing Nature, Engaging our Customers – the role & practice of site managers in Natura 2000, Bruselj, Belgija.

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Stališče Slovenije do Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020

Vlada Republike Slovenije je 2. junija 2011 sprejela predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020. V njem Slovenija napoveduje, da si bo prizadevala za upoštevanje dosežkov držav, ki so v preteklosti s svojim delovanjem ohranili biotsko raznovrstnost, ekosisteme, njihove storitve in velik delež svojega ozemlja primernega za evropsko omrežje Nature 2000.

Poslanska pobuda o zaščiti medvedjega mladiča

Vlada je na seji 2. junija 2011 sprejela odgovor  na pobudo vodje poslanske skupine SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zaščito medvedjega mladiča iz Podvrha nad Škofjo Loko.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh