Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 120 / maj 2011

SLOVENIJA

Številen obisk delavnice Life+

Ministrstvo za okolje in prostor je 19. maja 2011 izvedlo delavnico za prijavitelje, ki nameravajo oddati projektno prijavo za sofinanciranje iz programa LIFE+11. Udeleženci so dobili priporočila o strukturi in vsebini projektov ter napotke za izpolnjevanje projektne prijave. Nato so organizatorji skupaj z udeleženci pregledali primernost projektnih predlogov za sofinanciranje iz programa LIFE+ in podali usmeritve za nadaljnje delo. Delavnice se je udeležilo okrog 50 slušateljev.

Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+11 je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo v Uradnem listu št. 30. Rok za prijave na razpis za sofinanciranje je 18. julij 2011. Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija.

Nov volk opremljen z ovratnico

V začetku maja so pod Slavnikom na Primorskem odlovili volka in ga opremili s telemetrično GPS-GSM ovratnico. Samec, star okoli 7 let, je dobil ime Vojko.   Genetske analize in podatki, ki jih že pošilja telemetrična ovratnica, bodo pokazale, kakšen je njegov socialni status. Volka so odlovil znotraj teritorija tropa "Slavnik". Temu je pripadal tudi volk Brin, ki so ga z ovratnico opremili aprila 2010, vendar je bil nato pol leta kasneje odstreljen.

Na sejmu Lov v Gornji Radgoni so ugotavljali poznavanje in odnos obiskovalcev do volka. V naravi jih je volka videla četrtina.

Televizija Slovenija je pripravila izobraževalno-dokumentarno oddajo o projektu SloWolf: Volk, režirala jo je Aleksandra Vokač.

Zamenjali prve reflektorje na cerkvah

V teh dneh poteka menjava reflektorjev na 14 od 21 projektnih cerkva. Novi reflektorji so posebej prilagojeni osvetljevanju kulturne dediščine. Menjava je del projekta LIFE »Življenje ponoči – zmanjšanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali«.

EVROPSKA UNIJA

Okrogla miza o financiranju Nature 2000

V Bruslju je pod vodstvom komisarja za okolje Janeza Potočnika potekala okrogla miza o financiranju Nature 2000. Več.

Nova strategija Evropske komisije

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je predstavil novo strategijo Evropske komisije za zaščito in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v Evropi v naslednjem desetletju. Cilji glede biotske raznovrstnosti bodo vključeni v glavne sektorske politike. Več.

Razpis Evropske komisije

Evropska komisija je objavila razpis za študijo Towards an EU mechanism interfacing science and policy on biodiversity and ecosystem services.  Rok za prijave je 27. junij 2011.

BRANJE

Posvet o varstvu narave

DONDES (Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije) je objavilo poročilo posveta Varstvo narave: včeraj, danes, jutri, ki ga je organizirano 5. maja 2011

Lovec o šakalih in o varstvu narave

Majska številka revije Lovec prinaša polemičen zapis Andreja Sovinca ob označevanju živali za gnusne (Gnusni kormoran, str. 244-245) in pripis uredniškega odbora na temo varstva narave. Boris Kryštufek je avtor obsežnega članka o šakalih (str. 248-253).

Studio ob 17h o gozdu

Na Dan zemlje je 22. aprila Tomaž Gerden vodil Studio ob 17h, posvečen gozdu. Sodelovali so dr. Jurij Diaci (Biotehniška fakulteta), dr. Darij Krajčič (Zavod RS za varstvo narave) in Borut Debevec (Zavod za gozdove Slovenije).

Narava Pohorja skozi letne čase

Objavili so najboljše fotografije nagradnega fotonatečaja Narava Pohorja skozi letne čase, ki je potekal v okviru projekta NATREG ob pokroviteljstvu Sklada za naravo Pohorje, medijsko ga je podprl Večer.

Razstavi vidre in solin

Razstava o vidri, ki jo je pripravil Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra, do 12. junija gostuje na gradu Bogenšperk pri Litiji.

V prostorih Ministrstva za okolje in prostor je na ogled razstava fotografij Sečoveljskih solin Primoža Hienga.

Investiranje v Naturo 2000

Evropska komisija je izdala brošuro Investing in Natura 2000: for nature and people. V njej sta predstavljena kar dva primera iz Slovenije: Program upravljanja območij Natura 2000 in čezmejni projekt Krajina.

Denarna vrednost biotske raznovrstnosti

S sofinanciranjem EU so posodobili podatke o denarni vrednosti biotske raznovrstnosti, tako da sedaj zajemajo več regij in ekosistemov ter dajejo informacije o več storitvah. Več.

Ljubitelji zbirajo pomembne podatke o pticah

Javnost lahko pomembno prispeva k poznavanju vpliva človeka na prostoživeče ptice, ugotavlja raziskava. Zbiranje podatkov pripomore tudi k osveščanju. Več.

Prioritete javnosti glede ohranjanja narave

Javnomnenjska raziskava je pokazala, da bi se morali napori ohranjanja narave osredotočiti na vrste, katerih število je upadlo pred kratkim, niso škodljive ali imajo po mnenju ljudi visoko vrednost. Več.

Predpisi o uporabi motornih vozil in zračnih plovil v Alpah

Stalni sekretariat Alpske konvencije je pripravil pregled Predpisi pogodbenic, ki urejajo uporabo motornih vozil in zračnih plovil na motorni pogon v Alpah (pdf, 27 strani).

NAPOVEDNIK

26. maj 2011: 2. znanstveno srečanje Gozd in les – za ljudi in naravo, Ljubljana.

27. maj 2011: predvajanje naravoslovnih filmov  Mura brez meja, Grad-Goričko.

15-16 junij 2011: srečanje LIFE: Ohranjanje nevretenčarjev, Cornwall, Velika Britanija.

25. junij – 2. julijMladinski ornitološki raziskovalni tabor, Rakitnik.

28. junij – 1. julij: Trajnostni turizem v zavarovanih območjih / Sustainable Tourism in Protected Areas: Building Bridges - Seeking Solutions, Donji Milanovac, Srbija.

11-14. julij: mednarodna konferenca Interpret Europe, Freising, Nemčija.

13-16 julij: seminar Europarc: Komuniciranje, Siggen, Nemčija.

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Vlada o analizi parkov

Vlada se je seznanila z Analizo stanja o delovanju javnih zavodov na področju zavarovanih območij narave s predlogom ukrepov za racionalizacijo njegovega delovanja ter podprla predlagane usmeritve in izboljšave.

Forum javnosti Triglavskega narodnega parka

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka. Rok za pripombe je 9. junij 2011.

Poročilo in program Zavoda za ribištvo Slovenije

Vlada je dala soglasje k Poslovnemu poročilu Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2009 in k Programu dela in finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2011.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh