Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 115 / december 2010

SLOVENIJA

Poslanci opozorili na pomanjkanje denarja za Naturo 2000 in vprašljive rezultate

Poslanci Državnega zbora so sredi decembra v razpravi o poročilu o okolju za leto 2009 opozorili na kritična področja, za katere v proračunih ni predvidenih dovolj sredstev ali pa se ne uporabljajo dovolj namensko. Med njimi je tudi Natura 2000. Opozorili so tudi, da se kljub Naturi 2000 nekateri habitati izgubljajo, število nekaterih vrst ptic pa upada. Več.

Volčje sledi

Letošnji sneg že omogoča, da v okviru LIFE projekta SloWolf na terenu najdejo sledi volkov. Izdali so tudi prvo številko glasila Volčje sledi, ki je v tiskani obliki namenjeno zlasti obveščanje domačinov območij, kjer živi volk. Pozimi bodo v opazovanje volka vključili prostovoljce.

DOPPS toži zaradi Volovje rebri

DOPPS je na Upravnem sodišču vložil tožbo zoper Agencijo RS za okolje (ARSO) za razveljavitev Okoljevarstvenega soglasja za Vetrno elektrarno Volovja reber. V Koaliciji Volovja reber so mnenja, da sta ARSO in Ministrstvo za okolje v tem primeru uvedla prakso dela, ki močno odstopa od zahtev evropske naravovarstvene zakonodaje in posledično onemogoča varstvo Natura območij v Sloveniji. DOPPS je ponovno ponudil pomoč pri iskanju primernejše lokacije.
Kontakt: Tomaž Jančar tomaz.jancar@remove-this.dopps.si

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Slovenija naj bo model

V intervjuju o vzpostavljanju omrežij Natura 2000 v evropskih državah je Alberto Arroyo Schnell (WWF) kot model za druge države Zahodnega Balkana postavil Slovenijo, z visokim deležem Nature 2000, pozitivnim procesom vzpostavljanja omrežja in visokim poznavanjem pojma Natura 2000 v javnosti. Več.

Posvetovanje o prihodnjem EU financiranju Nature 2000

Za financiranje omrežja Natura 2000 so odgovorne države članice, vendar 8. člen Direktive o habitatih predvideva tudi sofinanciranje Evropske unije. Evropska komisija načrtuje nov dokument, s katerim bi povečali uspešnost financiranja Nature 2000. Do konca januarja organizacije in posameznike vabijo, da predstavijo svoje poglede. Več.

BRANJE

Kartiranje Banjščic, Planinskega polja in Mure

Na spletni strani Zavoda RS za varstvo narave so dodali kartiranja habitatnih tipov za tri nova območja, in sicer za Banjšice, Planinsko polje in Muro.

Volčja sled

Glasilo projekta SloWolf Volčja sled prinaša članek o življenju volkov v tropih, o škodah zaradi volka, o odnosu lovcev do varstva volka. Nekaj rubrik je namenjenih otrokom.

BioMura št. 8

Decembrska številka časopisa BioMura vsebuje članke o o vodnih brzicah na reki Muri in o opravljenih delih na terenu, o oktobrskem obisku Evropske komisije in o 3. lokalni delavnici v Dokležovju. Predstavljeni so tudi drugi projekti, ki so povezani z reko Muro. Nova številka piše tudi o obisku ekološko-učne poti BioMura in o delovanju Info centra BioMura. Izvodi časopisa so dostopni v Info centru BioMura v Moti.

Varstvo narave 24

Zavod RS za varstvo narave je izdal novo številko strokovne revije Varstvo narave s članki o uresničevanju Programa upravljanja območij Nature 2000 (Mateja Žvikart) analizo dovoljenj za posege v populacije zavarovanih vrst (Damjan Vrček).

N vestnik št. 28

Izšla je četrta letošnja številka Zavodskega glasila N vestnik.

Gospodarjenje z gozdom in varstvo narave

Povzetki referatov na posvetu Zveze gozdarskih društev Slovenije: Intenzivno gospodarjenje z gozdom in varstvo narave so objavljeni na spletu. 

Javnost o naselitvi risa

Darja Slana je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjala diplomsko nalogo Stališča lovcev in širše javnosti do morebitne naselitve evrazijskega risa (Lynx Lynx) v Sloveniji.

Nadomestni habitati

Špela Kolarič je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjala diplomsko nalogo Nadomestni habitati kot omilitveni ali izravnalni ukrep varstva narave pri posegih v prostor.

Proteus

V novembrski številki revije Proteus Mateja Žvikart piše o ohranjanju biotske pestrosti v kmetijski kulturni krajini, Igor Dakskobler pa o 200 letih Botaničnega vrta v Ljubljani.

Svet ptic

Četrta letošnja številka revije Svet ptic prinaša zgodbico Luke Božiča, v kateri se bodo najmlajši lahko podali na dolgo pot z belo štorkljo Princesko vse do Afrike.

Upravljanje z morskim okoljem

V sklopu predstavitve Načrt upravljanja z morskim okoljem je Martina Orlando Bonaca  in sodelavci govorila o Strokovno-razvojnih nalogah MBP-NIB pri pripravi in pri izvajanju Načrta upravljanja z morskim okoljem v skladu z Okvirno direktivo o morski strategiji.

Knjižice porečij

Ministrstvo za okolje in prostorje  izdalo splošno zgibanko in 5 porečnih knjižic z informacijami o Načrtu upravljanja voda 2009 – 2015 za porečje Mure, Drave, Save, in povodji Soče ter jadranskih rek z morjem. Publikacije predstavljajo načrt in način, kako bomo poskrbeli za vode in posamezna porečja.

Daljinsko zaznavanje stanja Nature 2000

V Bruslju je potekala druga delavnica HABISTAT z naslovom "Monitoring Europe’s biodiversity in a post 2010 era: the role of remote sensing for Natura 2000 reporting and ecosystem assessment". Delavnica je obravnavala zanimivo temo o možnostih spremljanja stanja habitatnih tipov z metodami daljinskega zaznavanja. Gradiva.

Rdeči seznami metuljev, kačjih pastirjev in saproksilnih hroščev

Evropska komisija je s sodelovanjem IUCN izdala rdeče sezname metuljev, kačjih pastirjev in saproksilnih hroščev: European Red List of Butterflies (48 strani, pdf), European Red List of Dragonflies (30 strani, pdf) European Red List of Saproxylic Beetles (36 strani, pdf). Pri pripravi sta sodelovala tudi dr. Rudi Verovnik in dr. Maja Jurc.

Natura 2000

Decembrska številka biltena Evropske komisije Natura 2000 promovira socialen in ekonomske koristi Nature 2000. Objavljena sta tudi nova barometra po direktivi o pticah in o habitatih.

Smernice za izkoriščanje mineralnih surovin

Evropska komisija je izdala smernice o izkoriščanju mineralnih surovin in Naturi 2000 / Non-energy mineral extraction and Natura 2000 (pdf, 144 strani).

Razreševanje konfliktov in Natura 2000

V brošuri Natura 2000: Addressing conflicts and promoting benefits so zbrana priporočila za razreševanje konfliktov v zvezi z upravljanjem območij Natura 2000. Objavljeni so tudi rezultati delavnic, ki sta se jih udeležili predstavnici Zavoda RS za varstvo narave.

Natura 2000 v Sloveniji – pogled od zunaj

Nizozemska organizacija Alterra je analizirala Naturo 2000 v petih evropskih državah: Current practices in solving multiple use issues of Natura 2000 sites: Conflict management strategies and participatory approaches. Slovenija je podrobneje predstavljena na straneh 58-64.

Želve Sredozemskega morja

Izšla je publikacija Sea turtles in the Mediterranean : Distribution, threats and conservation priorities (294 strani, pdf). Glavato kareto v Sloveniji sta predstavila Bojan Lazar in Valter Žiža (197 -204).

Slovenska narava na strani Komisije

Komisar Potočnik ima na svoji spletni strani nov predstavitveni video, ki je delno posnet v Sloveniji.

NAPOVEDNIK

31. marec – 1. april 2011: 2. mednarodna delavnica o presoji vplivov na naravo / 2nd International Workshop on Appropriate Assessment, Pilsen, Češka.

12-13 april 2011: Konferenca o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah / European Conference on Biodiversity and Climate Change. Bonn/D. Jezik: en. Organizira: Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, Nemčija.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norveška.

23-27 maj 2010: Drugi sredozemski kongres herpetologije / Second Mediterranean Congress of Herpetology, Marakeš, Maroko.

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

NARAVA NA KRATKO

Uredba o stanju površinskih voda

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda, ki – med drugim - prenaša določbe Direktive 2000/60/ES, ki se nanašajo na kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. VečPrečiščeno besediloPriloge.

Razpis za nagrado za krajino

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z določili Evropske konvencije o krajini objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Razpis se zaključi 22. decembra 2010 ob 14. uri.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh