Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 113 / oktober 2010

SLOVENIJA

LIFE+: 13 projektnih predlogov iz Slovenije

Do 4. oktobra so morali na sedež Evropske komisije prispeti projektni predlogi za sofinanciranje iz programa LIFE+ za leto 2010. Ministrstvo za okolje in prostor kot pooblaščeni organ za zbiranje projektnih predlogov na nacionalni ravni je letos Evropski komisiji posredovalo 5 projektov iz sklopa Narava in biotska raznovrstnost, 3 iz sklopa Okoljska politika in upravljanje in 5 iz sklopa Informiranje in obveščanje. O izboru bodo predlagatelji obveščeni v aprilu 2011. Za Slovenijo je za leto 2010 okvirno namenjenih 5.247.949 EUR evropskih sredstev. Pogodbe z Evropsko komisijo bodo izbrani prijavitelji podpisali predvidoma v avgustu 2011.

Poziv za nove predloge bo v letu 2011 objavljen že v drugi polovici februarja, delavnice za vse zainteresirane pa bodo v marcu in začetku aprila 2011.

Kontakt: julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si

Muri priključili nekdanji rokav

V okviru LIFE projekta BIOMURA so septembra in oktobra 2010 na levem bregu reke Mure v krajevni skupnosti Dokležovje k Muri na novo priključili nekdanji, okoli 700 m dolg rokav, oblikovali so tudi pet vodnih mlak. Pričakujejo, da bodo ta območja novi habitati za dvoživke, plazilce in kačje pastirje, v strmih stenah pa se bosta lahko naselila tudi vodomec in breguljka. Več.

Na Pohorju ohranjajo planje

Sredi oktobra so izvedli prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju zahodno od Rogle. S čiščenjem želijo izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine. Več.

Kontakt: jurij.gulic@remove-this.zrsvn.si

Mišja dolina

V sklopu dogodkov, ki jih je zavod Parnas organiziral v sklopu Mišjedolskega konca tedna, je na okrogli mizi tekla beseda tudi o možnostih, da Mišja dolina postane eno od območij Nature 2000. Predstavili so tudi rezultate popisa rastlin z rdečega seznama, ki je nastal pod vodstvom Branka Dolinarja, in premierno predstavili igrani film Rdeči seznam.

EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE

Komisar Potočnik: za financiranje in upravljanje Nature 2000

Za ohranjanje biodiverzitete je nujno zagotoviti sredstva za investicije na omrežju varstvenih območji Natura 2000, ki so temelj evropske politike biotske raznovrstnosti, in vzpostaviti učinkovito upravljanje varstvenih območji, je na medparlamentarnem srečanju GLOBE 11. oktobra v Ljubljani izpostavil evropski komisar za okolje Janez Potočnik. VečGovor.

Pokritih le petina EU potreb za Naturo 2000

V poročilu, ki ga je Evropska komisija objavila oktobra 2010, ugotavlja, da je v Evropi je pokritih samo 20 odstotkov skupnih finančnih potreb za upravljanje zavarovanih območij, vključno z omrežjem Natura 2000. Objavila je tudi oceno, da bi bila za upravljanje omrežja Natura 2000 potrebna naložba v višini 6,1 milijarde EUR na leto za EU-25.

Najpomembnejši vir financiranja Skupnosti za omrežje Natura 2000 in biotsko raznovrstnost v EU je še vedno Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (zlasti v okviru osi 2). Poleg tega sta pomemben vir financiranja tudi Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski sklad za ribištvo. VečPovzetek poročila v slovenskem jeziku.

Razpis za vrednotenje zelene infrastrukture

Evropska komisija je objavila razpis za vrednotenje obstoječe zelene infrastrukture: Green Infrastructure efficiency and implementation, rok za prijave je 25. oktober 2010.

BRANJE

O alpskem cvetju Slovenije

Založba Narava je izdala knjigo žepnega formata na 232 straneh Alpsko cvetje Slovenije botanika dr. Vlada Ravnika, ki je tudi avtor zelo nazornih ilustracij.

Mrtvice reke Mure

Gradiva za pot Od mrtvic do reke, ki so nastala v okviru LIFE projekta, so na spletni strani projekta: brošurazemljevid - širšezemljevid in zgibanka. Objavili so tudi bilten Biomura št. 7.

Svet ptic

Katarina Denac opozarja, da spremljanja stanja ne smejo biti sama sebi namen, temveč so orodje za pravočasno ukrepanje. Predstavlja rezultate za leto 2010, med njimi tudi opažanje, da je letos v Dolini Reke kosec izginil, razlog je verjetno intenzivno kmetijstvo. Barbara Vidmar opozarja, da tujerodne vrste povzročajo izumiranje ptic, Dominik Bombek in Gregor Domanjko pa pišeta o pomoči beli štorklji.

O drevesih in grmih ter o tleh

Prirodoslovno društvo Slovenije je objavilo spletna gradiva za tekmovanja za Proteusovo priznanje za osnovnošolce Izbrane drevesne in grmovne vrste – avtor gradiv je Matjaž Mastnak - in Življenjska združba tal za srednješolce.

O financiranju Nature 2000

Prispevki z julijske konference o financiranju Nature 2000 / Financing Natura 2000 Conference so objavljeni na spletu.

O izvajanju akcijskega načrta EU

Evropska komisija je objavila Oceno izvajanja Akcijskega načrta EU za biotsko raznovrstnost za leto 2010 / EU Biodiversity Action Plan Report 2010Povzetek poročila v slovenskem jeziku.

Poročilo o stanju v EU

Evropska okoljska agencija je izdala poročilo o stanju biotske raznovrstnosti v EU / Assessing biodiversity in Europe — the 2010 report.

Stroškovna učinkovitost plačil

OECD je izdala publikacij o plačilih za biotsko raznovrstnost Paying for Biodiversity: Enhancing the Cost-Effectiveness of Payments for Ecosystem Services, ki temelji na literaturi in 30 primerih iz razvitega sveta in dežel v razvoju.

Sredozemlje med najbolj ogroženimi

Raziskave kažejo, da je morska biotska raznovrstnost v Sredozemlju in v Baltiku med najbolj ogroženimi na svetu. Več.

Film Rdeči seznam

Rdeči seznam je naslov kratkega igranega filma režiserja Roka Borštnika, ki je nastal v okviru projekta Rdeči seznam Mišje doline. Kontakt: Metka Starič (metka@remove-this.zavod-parnas.org). Film je namenjen zlasti mladim.

NAPOVEDNIK

28-29 oktober3. mednarodna delavnica o biotski raznovrstnosti v Jadranskem morju / 3rd International Workshop on Biodiversity in the Adriatic: Towards a representative network of MPAs in the Adriatic, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

2-4 november: konferenca Biodiversity Beyond 2010: Missed Targets, New Opportunities, Dublin, Irska. Organizira: IEEM.

3-4 november: seminar in delavnica Ecosystem services and Biodiversity: what is the link between the two?, Dunaj, Avstrija. Organizira: Alter-Net.

11-12 november: seminar European Learning Network on Functional AgroBiodiversity (ELN-FAB), Ljubljana. Organizira: ECNC v sodelovanju z DIVERSITAS in Evrospko okoljsko agencijo (EEA).

19. novemberConference on Green Infrastructure implementation, Bruselj, Belgija. Organizira: Evropska komisija.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norway.

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

NARAVA NA KRATKO

Sprememba uredbe o Krajinskem parku Strunjan

Vlada RS je konec septembra spremenila Uredbo o Krajinskem parku Strunjan. Razlog je razjasnitev pristojnosti ohranjanja narave na območju Krajinskega parka Strunjan, ki obsega tudi varstvo krajine. GradivoČistopis uredbe.

Park Škocjanske jame

Vlada Republike Slovenije je na seji 7. oktobra sprejela soglasje k Rebalansu finančnega načrta Javnega zavoda Park Škocjanske jame za leto 2010. Gradivo.

Vlada se je tudi seznanila z informacijo o kompleksnosti urejanja  prostora na širšem območju Parka Škocjanske jame in Krasa zaradi številnih naravnih in kulturnih vrednot ter vlogi tega območja za celovit razvoj Slovenije. Gradivo.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh