Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 111 / avgust 2010

SLOVENIJA

Volkovi na spletu

V okviru Life+ projekta SloWolf je nastala prva spletna stran, ki nudi celovit pogled na slovensko populacijo volkov ter vpogled v najnovejše izsledke raziskav na volkovih. www.volkovi.siVeč.
Kontakt: anamarija.zagar@remove-this.gmail.com

Nočno štetje metuljev v Beli krajini

V okviru projekta Revitalizacija belokranjskih steljnikov izdelujejo tudi inventarizacijo zelišč, gob in metuljev v tem tipično belokranjskem habitatu. Mag. Matjaž Jež, zunanji sodelavec pri projektu, sicer pa priznan slovenski strokovnjak za metulje, je te dni opravil že tretje opazovanje nočnih metuljev v steljnikih. V na novo očiščenem steljniku v vasi Pugled pri Semiču je pri opazovanju sodeloval tudi Krajinski park Kolpa.
Kontakt: boris.grabrijan@remove-this.kp-kolpa.si

Rajski vrtovi pod Snežnikom pričakujejo tisočega obiskovalca

V Gozdni hiši Mašun Zavoda za gozdove Slovenije je že od sredine junija vsako soboto in nedeljo na ogled razstava Rajski vrtovi pod Snežnikom, ki jo je pripravilo društvo Drobnovratnik iz Postojne. Privlačno oblikovani in s slikami bogati razstavni panoji prikazujejo pestrost živalstva in rastlinstva od Vrha Snežnika, v gozdovih, na suhih kraških traviščih, v podzemlju pa tudi na območjih izjemnih naravnih pojavov kot so Pivška presihajoče jezera, Cerkniško jezero ter Planinsko polje. Obiskovalci so navdušeni tudi nad interaktivnim delom razstave, ki je oblikovan preprosto a učinkovito. Obisk razstave je presegel vsa pričakovanja, saj prav v zadnjih dveh dneh, ko bo razstava na ogled na Mašunu (21. in 22. avgusta), pričakujejo tisočega obiskovalca. Še posebej razveseljivo je to, da si je razstavo prišlo ogledati mnogo domačinov, prebivalcev teh rajskih krajev pod Snežnikom. Razstava je nastala ob mednarodnem letu Biotske raznovrstnosti s pomočjo finančnih sredstev Urada Vlade RS za komuniciranje in Ministrstva za okolje in prostor.
Kontakt: Špela Habič

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Vaše mnenje o Direktivi EIA

Evropska komisija ugotavlja, da je treba Direktivo o presoji vplivov na okolje spremeniti, eden od razlogov je tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti. Trenutno poteka javno posvetovanje. Komisija vas vabi, da sodelujete s svojimi mnenji. Vprašalnik (v slovenščini).

Razpisi na temo ambrozije, kmetijstva, podatkov o rabi zemljišč

Evropska komisija je objavila dva razpisa na temo ambrozije - invazivne tujerodne vrste. Objavila je tudi razpis na temo povezovanja baz podatkov  o naravi in biotski raznovratsnosti ter o rabi zemljišč / Integrating nature & biodiversity and land use data ter razpis na temo upravljanja kmetijskih zemljišč v območjih Natura 2000 / Development of guidance document on management of farmland in Natura 2000 areasRazpisi.

BRANJE

Glive z rdečega seznama

Gobarsko društvo Lisička, Maribor, je na svoji spletni strani predstavilo glive, ki so na Rdečem seznamu gliv v Sloveniji. Vsaka vrsta je opisana in predstavljena s fotografijo, dodane so tudi spletne povezave.

Spremljanje netopirjev

Izšle so Smernice za monitoring netopirjev / Publication Series No. 5 Guidelines for Surveillance and Monitoring of European Bats.

Biotska raznovrstnost in gorski ekosistemi

V zbirki Evropske okoljske agencije v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti je tokrat izšel zvezek o gorskih ekosistemih: 10 messages for 2010 - Mountain ecosystems.

Izboljšanje stroškovne učinkovitosti ohranjanja Nature 2000

Analiza strategij upravljanja v več državah EU je pokazala, da bi lahko izboljšali stroškovno učinkovitost ohranjanja območij Nature 2000. Več.

Kmetijsko okoljski ukrepi za ogrožene vrste ptic

Študija je v Španiji opredelila najprimernejše ukrepe za ohranitev 4 ogroženih vrst ptic: ohranjanje prahe, preprečevanje rabe kemičnih pripravkov ter preprečevanje rabe, ki onemogoča gnezdenje. Več.

NAPOVEDNIK

21. avgust: 3. filmski večer Grajski festival, Podvodni svet, filmi Cirila Mlinarja – Cica.

23-27. avgust: 7. Evropska konferenca o ekološki obnovi / 7th European Conference on Ecological Restoration : Ecological Restoration and Sustainable Development, Avignon, Francija.

26. avgust:  mednarodni posvet Krajina v harmoniji, travniki in pašniki med biotsko raznovrstnostjo in ekološkim kmetovanjem (v okviru sejma AGRA), Gornja Radgona.

27. avgust 2010:  predavanje Netopirji Mišje doline z okolico, predava Aljaž Rijavec, ob 19. uri v Interpretacijskem centru Rob. Predavanju sledi sprehod s poslušanjem netopirjev ob Robarki. Organizira: Zavod Parnas v sodelovanju  s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna.

1. september: otvoritev razstave Naravni parki Slovenije (Pariz 2008), Grad na Goričkem (do 31. oktobra 2010)

1-3. septemberDelavnica za upravljalce morskih in obalnih zavarovanih območij, Marseille, Francija. Organizira: Eurosite. Rok za prijavo 31.7.2010.

6.-10. september: 3. Mednarodni simpozij za temne parke in 3. Mednarodni tabor za temno nebo. Lastovo, Hrvaška.

8. september: predavanje Mesojede rastline, predava Marjeta Cvetko, ob 19. uri v Interpretacijskem centru Rob. Organizira Zavod Parnas.

11. september: opazovanje metuljev na travniku pri Radencih v sklopu Evropskih noči nočnih metuljev. Organizira: Krajinski park Kolpa.

8-9. september: konferenca v sklopu belgijskega predsedovanja EU: Biotska raznovrstnost po 2010 / Biodiversity post-2010 - biodiversity in a changing world, Gent, Belgija. Organizira: Flamska regija.

13-16. september:  letna konferenca organizacije Eurosite, Dunblane, Škotska / Velika Britanija.

20-22. september: kongres Orodja za določanje biotske raznovrstnosti: napredek in problemi / Tools for identifying biodiversity: progress and problems, Pariz, Francija.

22. september: predavanje Rdeči seznam Mišje doline (predstavitev rezultatov kartiranja v Mišji dolini), predava Branko Dolinar, ob 19. uri v Interpretacijskem centru Rob. Organizira Zavod Parnas.

27. september -1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska

13. oktober: Delavnica o daljinskem zaznavanju v okviru poročanja o Naturi 2000 / Workshop on Remote Sensing in Natura 2000 Reporting and Ecosystem Assessment; Bruselj, Belgija. Organizira: Habistat

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.

NARAVA NA KRATKO

Objavljen rdeči seznam gliv

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, je bil objavljen v  Uradnem listu RS, št. 42/2010, rdeči seznam gliv v Sloveniji je v prilogi.

Čistopis pravilnika o presojah

Objavljeno je neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Zatiranje invazivne ambrozije

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je bila objavljena v Uradnem listu št. 63/2010, veljati je pričela 31. julija 2010.

Sprememba uredbe o trgovini

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Rok za pripombe je 20. september 2010.


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh