Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 110 / julij 2010

SLOVENIJA

O Naturi 2000 s predstavniki občin

Minister za okolje in prostor Roko Žarnić se je sestal s predstavniki Združenja občin Slovenije. Govorili so tudi o življenju z Naturo 2000 in o dopolnitvah območij Natura 2000. Več.

Delavnica za prijavitelje LIFE+ projektov

Ministrstvo za okolje in prostor je sredi julija organiziralo delavnico za pripravo projektnih predlogov Life+ 2010. Več.

Na spletni strani Life+ so objavljene predstavitve z majske delavnice.

EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE

Potočnik podpira direktivi

Na junijskem zasedanju Evropskega parlamenta je Komisar Potočnik odgovarjal na vprašanje o reviziji direktive o pticah in o habitatih. Več.

V intervjuju v junijski številki revije EUekspres pa je Potočnik poudaril, da je omrežje Natura 2000 najbolj celovit pristop k ohranjanju biotske raznovrstnosti v svetu. Več.

BRANJE

Poročilo o varstvu netopirjev v Sloveniji

Nacionalno poročilo o izvajanju Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS) za obdobje 2006-2010 / The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats EUROBATS - National implementation report for Slovenia 2006 - 2010, ki ga je pripravil Primož Presetnik, je objavljeno na spletu.

Proteus

majsko-junijski številki Proteus prinaša članek Andreja Gogale o raznovarstnosti živih čebel,  Lučke Kajfež Bogataj  o biotski raznovrstnosti na planetu, ki ne raste, in Toneta Wrabra o Blagayevem volčinu v Karnijskih Predalpah. Stane Peterlin predstavlja Spomenico Odseka za varstvo prirode.

Svet ptic

Poletna številka predstavlja dinarske gozdove kot ekosistem, avtorjev Mihe Krofla in Mirka Peruška, glavonožce Bojana Marčete, vrtnega strnada Primoža Kmecla ter martince Luke Božiča.

Karavanke – prihodnost EU

Izšla je prva številka informatorja projekta Karavanke@prihodnost.eu, ki predstavlja tudi lepi čeveljc, naravne značilnosti Karavank in izvir kisle vode pod Olševo. Izdal jo je BSC Kranj.

Konferenca LIFE Narava in Biodiverziteta-priprave na prihodnost

Evropska komisija je na spletni strani objavila predstavitve vladnih, nevladnih, mednarodnih organizacij, različnih deležnikov in univerz  s tematske konference. LIFE Narava in Biodiverziteta-priprave na prihodnost, ki je bila v juniju v Bruslju.

Natura 2000 in biotska raznovrstnost

Junijska številka biltena Evropske komisije Natura 2000 je posvečena biotski raznovrstnosti: Stepping up action for biodiversity.

Poročilo o svetovnem stanju biotske raznovrstnosti

Sekretariat Konvencije o biotski raznovrstnosti je izdal tretje poročilo Global Biodiversity Outlook report ki prinaša podatke o stanju in težnjah na svetovni ravni ter priporočila, kako zmanjšati upad biotske raznovrstnosti.

Biotska raznovrstnost in kmetijstvo

Evropska okoljska agencija v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti postopoma izdaja tematske publikacije, tokrat je izšel zvezek o kmetijstvu: 10 messages for 2010 - Agricultural ecosystems.

Trendi v mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami

Ob obeležitvi 35. obletnice vstopa v veljavo Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) je sekretariat konvencije v sodelovanju z UNEP-WCMC na spletnih straneh konvencije omogočil pregledovanje trendov v mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami / CITES Trade Data Dashboards. Na podlagi vhodnih podatkov iz nacionalnih poročil držav pogodbenic si lahko v okviru aplikacije pogledate trende na svetovni ravni ali na ravni posamezne države.

Za neokrnjeno naravo

Fundacija PAN Parks je nedavno objavila dve strokovni publikaciji, ki sta namenjeni strokovnjakom s področja varovanja narave in upravljanja habitatnih tipov širom Evrope:

  • Last of the wild – pregled stanja in spremljanje nekaterih sorodnih vrst znotraj mreže Natura 2000 (Slovenija žal ni predstavljena)
  • As nature intended – primeri dobre prakse upravljanja z divjino (vključuje tudi kozoroga in risa v Triglavskem narodnem parku).

Zgodnje opozarjanje o invazivnih tujerodnih vrstah

Evropska okoljska agencija je v seriji tehničnih poročil izdala publikacijo, ki naj bi prispevala k zgodnjemu opozarjanju in hitremu odzivanju: Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe.

Nobena gora ni previsoka za invazivne vrste!

Znanstveniki v članku analizirajo tveganje prihodnjih tujerodnih invazivnih rastlin v gorah.

NAPOVEDNIK

1. avgust11. praznik zlatovranke, Goričko, Stainz bei Straden. 

21. avgust: 3. filmski večer Grajski festival, Podvodni svet, filmi Cirila Mlinarja – Cica

23-27. avgust: 7. Evropska konferenca o ekološki obnovi / 7th European Conference on Ecological Restoration : Ecological Restoration and Sustainable Development, Avignon, Francija.

26. avgust:  mednarodni posvet Krajina v harmoniji, travniki in pašniki med biotsko raznovrstnostjo in ekološkim kmetovanjem (v okviru sejma AGRA), Gornja Radgona.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna.

1. september: otvoritev razstave Naravni parki Slovenije (Pariz 2008), Grad na Goričkem (do 31. oktobra 2010)

1-3 septemberDelavnica za upravljalce morskih in obalnih zavarovanih območij, Marseille, Francija. Organizira: Eurosite. Rok za prijavo 31.7.2010.

8-9 september: konferenca v sklopu belgijskega predsedovanja EU: Biotska raznovrstnost po 2010 / Biodiversity post-2010 - biodiversity in a changing world, Gent, Belgija. Organizira: Flamska regija.

13-16. september:  letna konferenca organizacije Eurosite, Dunblane, Škotska / Velika Britanija.

27. september -1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska

13. oktober: Delavnica o daljinskem zaznavanju v okviru poročanja o Naturi 2000 / Workshop on Remote Sensing in Natura 2000 Reporting and Ecosystem Assessment; Bruselj, Belgija. Organizira: Habistat

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.

NARAVA NA KRATKO

Zakon o Triglavskem narodnem parku pričel veljati

Zakon o Triglavskem narodnem parku je objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2010, veljati je pričel 14. julija 2010.

Barbara Zupanc direktorica Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vlada Republike Slovenije je 22. julija sprejela sklep, da Barbaro Zupanc, sedanjo vršilko dolžnosti direktorice Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, imenuje za direktorico Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, za mandatno dobo štirih let.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh