Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 107 / april 2010

SLOVENIJA

Zmagovalci ekokviza o Naturi 2000

Na finalu v Ekokvizu, tekmovanju v ekoznanju so se pomerili osnovnošolci iz vse Slovenije. Letos je v tričlanskih ekipah na Ekokvizu sodelovalo 3.864 šesto-, sedmo- in osmošolcev, v današnjem finalu pa se je srečalo 11 najboljših ekip. Državni prvaki so postali učenci OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Tema letošnjega Ekokviza je bila Natura 2000. Tekmovanje sta organizirala društvo Doves in Telekom Slovenije.  Več.

Biomura: drča in rokav za prelivanje

V okviru projekta »BIOMURA, Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji so pozimi pričeli izvajati ukrepe za povezavo glavne struge s stranskimi kanali in vzpostavitev pogojev za ustrezno višino vode v glavno strugo pri vtokih vode v stranske rokave.  Tik pod avtocestnim mostom so pričeli izvajati vodarske ukrepe za postavitev drče. Nad območjem drče lahko sedaj v naravi vidimo začasno nasutje. Več. Pričeli so tudi izkopavati rokav za prelivanje rečne vode v Besnico. Izvedli so poseke in čiščenje trase rokava, izkopali in deponirali štore ter izkopali rokav v dolžini 550 m. Opozorili so jih na bobrišče, ki fizično z deli ni bilo prizadeto. Več. Kontakt: dr. Boštjana Žajdela (Bostjana.Zajdela@remove-this.rra-mura.si

Jamska biodiverziteta in interpretacija

Ob 192-letnici odkritja notranjih delov Postojnske jame, Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti in odprtju ustreznejših prostorov za človeško ribico je Turizem Kras sredi aprila v Postojni organiziral posvet Jamska biodiverziteta in interpretacija. Vodilni slovenski strokovnjaki so predstavili biodiverziteto Postojnske jame in jamsko živalsko Slovenije, posebno pozornost pa so posvetili človeški ribici. Še posebej je odmevala informacija prof. Sketa, da troglobiontska favna Postojnsko-Planinskega jamskega sistema šteje že 99 vrst. Program.

Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe

Na predavanju Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe je Metod Rogelj 8. aprila na Bledu predstavil pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na območju občine Bled in v okolici. Posebej je obravnaval tiste, ki so bolj občutljivi na spremembe oziroma imajo večjo vlogo pri omilitvi posledic podnebnih sprememb. Organizatorja sta bila Društvo za varstvo okolja Bled in Zavod RS za varstvo narave. Več.

EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE

Komisija vabi deležnike

Evropska komisija je povabila deležnike, naj v Zelenem tednu / Green Week, ki bo v začetku junija v Bruslju,  pomagajo sooblikovati strategijo biotske raznovrstnosti v obdobju po 2010. Prijave sprejemajo do 5. maja 2010. Več.

Komisar Potočnik o biodiverziteti in mineralnih surovinah

V Evropskem parlamentu je na razpravi evropskega foruma o izkoriščanju mineralnih surovin govoril tudi komisar Potočnik. Opozoril je, da je Natura 2000 sedaj osredotočena na to, kako so območja upravljana in financirana. To pa pomeni ugodne priložnosti za poslovne dejavnosti na lokalni ravni. Ni treba, da bi bila Natura 2000 in izkoriščanje mineralnih surovin  na nasprotnih straneh – komisar si želi trajnostnega izkoriščanja, ki lahko prinese tudi koristi za biotsko raznovrstnost. Več.

Prva opomina Irski, ponovna opomina Grčiji

Ker ima Irska previsoko postavljene pragove za presoje, zaradi česar prihaja do uničenja habitatov zaradi namakalnih ali izsuševalnih projektov, in ker njena skrb za morske sesalce ni zadostna, je Evropska komisija Irski poslala prva opomina. Več.

Grčija nezadostno izvaja ukrepe, ki so potrebni na podlagi dveh sodb Evropskega sodišča v zaradi nezadostnega števila območij za ptice in nezadostnega varstva ptic. Zato je Komisija poslala opomina, ki jima utegne slediti ponovna sodba sodišča in denarne kazni. 

Nov seznam ogroženih vrst

Najnovejši evropski Rdeči seznam ogroženih vrst kaže, da izumrtje grozi 9 odstotkom metuljev, 11 odstotkom hroščev, ki so odvisni od razpadajočega lesa, in 14 odstotkom kačji pastirjev. Nekaterim od teh vrst izumrtje grozi tudi že na svetovni ravni. Več.

BRANJE

Zimsko štetje vodnih ptic

Na spletu je objavljen Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2010, Luka Božič, DOPPS, 2010.

Vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera in okolice

Notranjski regijski park je izdal Vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera in okolice Cvet skrivnosti, ki je nastal v sklopu LIFE projekta Cerkniško jezero. Vodnik ima 202 strani.

Gea

V aprilski številki revije Gea Boris Kryštufek ob Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti piše o naravnem bogastvu jezer, ki izginja, Matjaž Kuntner pa o pajkih Nephila, evolucijskih velikanih.

O Naturi 2000 za šolarje

Spletna stran http://eko.telekom.si na temo Nature 2000 bo tudi po zaključku letošnjega Ekokviza živela naprej, saj bo na njej še vedno dostopno učno gradivo in vprašanja za vajo, v katerih se bodo lahko pomerili vsi, ki jih zanima, koliko znanja imajo o okolju. Pripravila sta jo Doves in Telekom. Tu je na voljo tudi Gradivo za tekmovanje (pdf, 42 strani).

O biotski raznovrstnosti Primorske

Časopisna družba Primorske novice iz Kopra je 22.4.2010 v sklopu časopisa Primorske novice izdala prvo iz niza prilog, ki jih bo do konca leta posvečala biotski raznovrstnosti, s posebnim poudarkom na ohranjanju biodiverzitete na Primorskem. V prvi prilogi namenjajo osrednjo pozornost kraškim travnikom, pticam kmetijske kulturne krajine, projektu za ohranjanje biodiverzitete v oljčnikih ter predstavljajo nekaj ogroženih in dragocenih rastlinskih vrst in okolij: jadransko smrdljivo kukavico, skalna travišča, porečje Dragonje in Movraško valo.

Nvestnik in brošura Natreg

Izšli sta 25 številka Nvestnika, glasila Zavoda RS za varstvo narave in predstavitvena brošura projekta NATREG.

Naravni kapital podcenjen

Švedska raziskava je pokazala, da je v regijskih razvojnih načrtih naravni kapital podcenjen. Več.

Obnova koralnih grebenov

Raziskovalci razvijajo novo metodo, s katero bi obnavljali poškodovane koralne grebene po načelih vrtnarstva, in sicer z rastišči na vrveh, pritrjenih na morsko dno. Več.

Fotografska razstava Mateja Peterlina

V Interpretacijskem centru Rob je na ogled prodajna razstava Mateja Peterlina.  Na svoji prvi razstavi predstavlja naravo čisto od blizu. Več.

Razstava Slovenske krajine

Ob dnevu Zemlje in mesecu krajinske arhitekture je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor  odprta razstava Slovenske krajine, ki govori o pomenu krajine za kakovost življenja in  o nujnosti njenega varstva, upravljanja in načrtovanja. Ogledate si jo lahko do konca maja.


NAPOVEDNIK

5. maj: objava razpisa LIFE+. Več

6. majLegal instruments for ecological connectivity in the Alps, Grenoble, Francija. Organizira: CIPRA France, v okviru projekta ECONNECT.

11. maj: predstavitvena delavnice o razpisu LIFE+10, Agencija RS za okolje, organizira OIKOS (info@remove-this.oikos.si ) v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. 

27.-28. maj: interpretatorska delavnica (v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju),  Hotel jezero, Ribčev laz. Prijave do 14. maja 20101: tina.trampus@remove-this.zrsvn.si.

1-4 junij: letna konferenca o evropski okoljski politiki Zeleni teden – biotska raznovrstnost / Green Week - Biodiversity, Bruselj, Belgija.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna.

27. september -1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec(at)gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh