Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 106 / marec 2010

SLOVENIJA

Minister za soobstoj v območjih Nature 2000

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić je na tiskovni konferenci 12. marca 2010 predstavil svoj program dela. Vanj je vključil tudi širitev sedanjih območij Nature 2000. Pri tem je opozoril, da je treba biti nekoliko previden in morda bolj objektiven. Minister zelo ceni napore naravovarstvenikov in pravi, da tudi po duši bolj sodi mednje. Vendar se je treba hkrati zavedati,  da kjer je medved ali volk ali neka izjemna rastlina, je tudi človek. Minister Žarnić zagovarja koeksistenco habitatov in ekonomije. Več.

Slovenija uspešno zagovarjala ustreznejše financiranje za Naturo 2000

Evropski svet je potrdil sklepe o viziji in ciljih ohranjanja biotske raznovrstnosti po letu 2010 / Council conclusions on biodiversity post-2010 - EU and global vision and targets and international access and benefit sharing regime. Na podlagi teh sklepov bo Evropska komisija v naslednjem koraku pripravila novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost.

V sklepih so bila upoštevana tudi stališča Slovenije glede upravljanja območij Natura 2000 in zagotavljanja njihovega financiranja. V delih sklepov, ki se nanašajo na implementaciji direktiv o habitatih in pticah, sklepi sedaj bolje odražajo obvezo po zagotavljanju ustreznega sofinanciranja za upravljanje območij Natura 2000.  Slovenija je svoje stališče utemeljila z dejstvom, da so prednostne vrste in habitatni tipi neenakomerno porazdeljeni po državah članicah in so posledično neenakomerni tudi napori za njihovo ohranjanje. 
Spomnimo, da je Slovenija v vrhu evropskih držav po številu varovanih vrst in deležu državnega ozemlja v območjih Natura 2000, zato si že od vzpostavitve omrežja Natura 2000  v letu 2004 prizadeva, da bi se to odražalo tudi v ustreznem sofinanciranju EU. Več.

Komisar Potočnik: Slovenija dela dobro

Komisar Janez Potočnik je ob obisku pri ministru za okolje in prostor Roku Žarniću predstavil področja, kjer po njegovem mnenju Slovenija dela dobro. Mednje je uvrstil tudi visok delež območij, uvrščenih v Naturo 2000. S 35,5 odstotki je v Sloveniji ta delež najvišji, je poudaril, v povprečju je med državami članicami ta delež 17 odstotkov državnega ozemlja. Tonska izjava.

V Zagrebu delovno o Naturi 2000

Na povabilo Ministrstva kulture Republike Hrvatske so se 24. 3. 2010 Mladen Berginc, Vesna Kolar Planinšič, Andrej Bibič in Peter Skoberne udeležili delovnega srečanja na temo Natura 2000. Slovenska delegacija je predstavila praktične izkušnje pri izvajanju evropskih direktiv na področju varstva narave, hrvaški kolegi pa svoje priprave za opredelitev območij Natura 2000. Sestanek je v nizu rednega sodelovanje, naslednje srečanje bo predvidoma jeseni v Sloveniji.

LIFE+: razpis in delavnica v maju 2010

Evropska komisija bo razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE+ objavila predvidoma 5. maja 2010. Sledile bodo enotne predstavitvene delavnice o razpisu LIFE+10 po vseh 27 državah EU. V Sloveniji bo delavnica predvidoma potekala 11. maja v prostorih Agencije RS za okolje, izvedel jo bo OIKOS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. 
Dodatne informacije: info@remove-this.oikos.si

Pomoč dvoživkam

Zavod RS za varstvo narave je 20. marca pričel prenašati žabe h Gornjemu kalu. V štirih dneh po postavitvi varovalne ograje so jih na odseku mimo vaške ceste našteli že skoraj 7.000, pri čemer so veliko večino predstavljale navadne krastače, nekaj pa je bilo tudi rjavih žab (rosnice) in planinskih pupkov. V akcijo so se aktivno vključili otroci OŠ Mirana Jarca iz Črnomlja. Več.

Na Radenskem polju se je akcija Pomagajmo žabicam čez cesto pričela 19.3.2010, ko so postavili prvi del ograje za dvoživke na relaciji Mlačevo-Račna.  V prvih dneh, ko je bila ograja postavljena, so dnevno prenesli več tisoč dvoživk, skupno so v enem tednu prenesli več kot 20 000 dvoživk! To so bili večinoma krastače, prenesli pa so tudi nekaj sto rjavih žab ter precej navadnih pupkov.

Zavod o invazivnih tujerodnih vrstah

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z  Ribiško družino Brežice, Nacionalnim biološkim inštitutom, Biotehniško fakulteto  in zainteresiranimi posamezniki pripravil predstavitev problematike invazivnih vrst v mrtvici Prilipe na Čatežu. Več.

Nevarnosti invazivnih rastlin v našem okolju je razkrila biologinja Sonja Rozman iz kranjske območne enote Zavoda, v četrtek, 25.3.2009 v Knjižnici Bled. Predavanje je organiziralo Društvo za varstvo okolja Bled. Več.

Nahajališča zvončkov in kronic v Mišji dolini in okolici

Sredi marca se je začel Parnasov projekt Rdeči seznam Mišje doline. Popis, ki ga vodi Branko Dolinar, so začeli z zvončkom in s kronico, ki spadata med zavarovane rastlinske vrste. Projekt podpirata Urad vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo za okolje in prostor. Več.

Tuji turisti naravo ocenili najvišje

Med elementi turistične ponudbe so tuji turisti v hotelih in kampih najbolje ocenili naravo, saj ji je odlično oceno podelilo 53 odstotkov anketiranih gostov, prav dobro oceno je dalo 30 odstotkov, dobro 15 odstotkov. Slabe ali zelo slabe ocene ni dal nihče. Rezultati so povzeti iz ankete o tujih turistih v Sloveniji, ki jo je Statistični urad RS izvedel v obdobju junij–avgust 2009 v izbranih slovenskih hotelih in kampih. Več.  Podrobnejši podatki

V Solinah manj motornega prometa

V Krajinskem parku Sečoveljske soline zaposleni  odslej praviloma na delo na Leri ne bodo več prihajali individualno z motornimi vozili. Varstvo narave ni le varovanje gnezd ptic in preprečevanje zasipanja močvirij. Je tudi spoštljiv odnos do Narave in zavedanje, da smo v Naravi v gosteh. Tudi za obiskovanje Muzeja solinarstva na Fontaniggeah si želijo,da bi skupine obiskovalcev pripeljala ladja ali bi prišli peš ali s kolesom.
Andrej Sovinc (andrej.sovinc@remove-this.KPSS.si)

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Spletna kampanja

Evropska komisija je na spletu objavila Kampanjo za biotsko raznovrstnost.

Direktiva o pticah

V Uradnem listu Evropske unije izšlo kodificirano besedilo Direktive o pticah z dodatki.

Predlog območij Natura 2000 na Hrvaškem

Strokovni predlog območij Natura 2000 na Hrvaškem obsega 45 odstotkov kopnega ozemlja Hrvaške. Zemljevid območij. Spletna stran o Naturi 2000 na Hrvaškem.

BRANJE

Varstvo narave št. 23

Številka 23, ki je izšla marca 2010, prinaša niz člankov: Varstveni ukrepi za ohranjanje kotišča netopirjev med obnovo cerkve svetega Duha v Črnomlju (Primož Presetnik, Andrej Hudoklin, Nataša Zupančič),  Razvoj in uporaba metode za spremljanje velikosti populacije velikonočnice (Gregor Kalan in Tanja Košar), Lov in upravljanje populacij ptic (Damijan Denac, Urška Koce, Davorin Tome In Al Vrezec) ter Načelo previdnosti in primeri njegove uporabe v praksi (Tina Klemenčič).

Proteus

Marca Proteus predstavlja trpotce (A. Seliškar, B. Vreš in T. Čelik) in mravlje (G. Bračko), rastlini in živali leta.

Pomembni in ogroženi opraševalci: Čmrlji v Sloveniji

Skupina petih raziskovalcev in gojiteljev čmrljev (dr. Janez Grad, dr. Andrej Gogala, dr. Peter Kozmus, Aljaž Jenič in Danilo Bevk) je pripravila prvo knjigo o čmrljih v slovenskem jeziku. V njej je predstavljena biologija, ogroženost in gojenje teh pomembnih opraševalcev. Vključen je tudi zelo uporaben slikovni ključ za določitev najpogostejših vrst. Zahtevnejši bralci pa bodo lahko uporabili dihotomni ključ za določitev vseh 35 vrst, ki so bile doslej najdene v Sloveniji. Najpogostejše vrste so tudi dodatno predstavljene.

Knjiga ima 123 strani in je bogato opremljena z več kot 100 barvnimi  fotografijami. Izdala jo je Čebelarska zveza Slovenije in jo bo razdelila šolam in čebelarskim društvom. Kupite jo lahko pri avtorjih (cena: 15€, naročila: danilo.bevk@remove-this.gmail.com). Več.

Za ohranjanje kraških pašnikov

Izšla so navodila za izvajanje podukrepa Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov (pdf, 26 strani). Izdalo jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Smernice za izkoriščanje vetrne energije

Evropska komisija je pripravila smernice Wind energy developments and Natura 2000 (pdf, 114 strani).

10 smernic za leto 2010

Evropska okoljska agencija je izdala 10 smernic za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

www.Dedi.si

DEDI je namenjen  najširši javnosti, ki prvič lahko na enem mestu pregleduje vse štiri vrste dediščine  (nepremično, premično in živo kulturno ter naravno dediščino) v treh okoljih: v sklopu digitalne enciklopedije, v interaktivnem spletnem atlasu Geopedija  ter v tri-razsežnostnem geografskem informacijskem sistemu Gaea+. www.dedi.si.

Spletna stran o divjem petelinu

Namen strani www.petelin.info je informiranje javnosti v zvezi  z ogroženostjo divjega petelina. Avtor strani je Danilo Bevk, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Publikacija o projektih LIFE

V novi publikaciji o prejektih LIFE je predstavljen njihov prispevek k izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in habitatov: LIFE improving the conservation status of species and habitats (84 strani, pdf). Zajema tudi dva LIFE projekta iz Slovenije (medved, Kraški rob).

NAPOVEDNIK

1. aprilpopis srednjega detla v Dobravi. Organizira: Zavod RS za varstvo narave, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

11-16. april: mednarodni kongres Zdravi parki – zdravi ljudje / Healthy Parks - Healthy People, Melbourne, Avstralija.

5. maj: objava razpisa LIFE+. Več

6. majLegal instruments for ecological connectivity in the Alps, Grenoble, Francija. Organizira: CIPRA France, v okviru projekta ECONNECT.

11. maj: predstavitvena delavnice o razpisu LIFE+10, Agencija RS za okolje, organizira OIKOS (info@remove-this.oikos.si ) v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. 

1-4 junij: letna konferenca o evropski okoljski politiki Zeleni teden – biotska raznovrstnost / Green Week - Biodiversity, Bruselj, Belgija.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna.

27. september -1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.

NARAVA NA KRATKO

Pobude in vprašanja poslancev

Poslanci Matevž Frangež, dr. Luka Juri in Dejan Levanič so na Vlado naslovili poslansko pobudo za zavarovanje doline Kobile na Gorjancih kot naravnega rezervata. Vlada v odgovoru pravi, da je pobuda, zaradi ugotovljenih izjemnih kvalitet območja, ki mu preti ogrožanje, utemeljena. Najustreznejši ukrep, izveden pred zavarovanjem območja ali sočasno z njim, bi bil odkup zemljišč. Druga možnost je zamenjava zemljišč.

Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je postavil poslansko vprašanje v zvezi z uničevanjem parka Škocjanskih jam, ki je uvrščen na seznam svetovne kulturne dediščine UNESCA. Vlada RS je v odgovoru pojasnila, da se vsi postopki, ki jih vodi država, vodijo v skladu z obstoječo zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja, varstva okolja in ohranjanja narave.

Poslanec Srečko Prijatelj je Vladi RS predlagal, naj takoj pristopi k izdelavi državnega lokacijskega načrta za občino Izola z namenom izgradnje umetnega otoka.  Vlada RS v odgovoru na to pobudo navaja: »Plan za otok namreč lahko povzroči pomembne vplive na biotsko raznovrstnost in ekosistem v celoti ter lahko pomembno vpliva na cilje, ki nam jih narekuje evropsko pravo s področja morskega okolja, voda in ohranjanja narave. Zato bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo obravnavo opcije O ter variant in uvedlo celovito okoljsko presojo.«

Poslanec Zvonko Černač je postavil pisno poslansko vprašanje in pobudo Vladi RS in vprašanje Ministrstvu za okolje in prostor v zvezi s koncesijskim razmerjem za Postojnsko jamo. Ministrstvo za okolje in prostor v svojem odgovoru pojasnjuje, da bi poseg države v koncesijsko razmerje s spremembo Uredbe lahko predstavljal poseg v pridobljene pravice in kot tak bil tudi predmet zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti ter podlaga za morebitni odškodninski zahtevek.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec(at)gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh