Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 105 / februar 2010

SLOVENIJA

Novi minister Naturo 2000 uvršča med izzive

Kandidat za ministra dr. Roko Žarnić se je 9. februarja predstavil Odboru za okolje in prostor Državnega zbora. Posebej je izpostavil nekaj izzivov, med njimi tudi Naturo 2000 in s tem povezane zahteve Evropske unije. O Naturi 2000 so razpravljali tudi poslanci državnega zbora na plenarnem zasedanju 12. februarja, na katerem so nato dr. Roka Žarnića imenovali za ministra.  

Izbrani projekti NVO

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklop Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe je prispelo 68 prijav. Urad za komuniciranje sprejel sklep, da se sofinancira 10 projektov. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. Seznam izbranih projektov. 

Risu v Sloveniji ne kaže dobro

Po zaključku Delavnice o prihodnosti upravljanja z ogroženimi populacijami evrazijskega risa v Evropi, ki je bila 3. do 5. februarja 2010, so organizatorji v izjavi za javnost opozorili, da je v Sloveniji le še okrog 20 odraslih risov, vzroka sta verjetno parjenje v sorodstvu in ilegalni odstrel. Več. Kontaktna oseba: miha.krofel(at)gmail.com.

Stjuža gostuje v Izoli

V Izoli so v Palači Manzioli odprli razstavo o strunjanski Stjuži. Mag. Robert Turk in Tina Trampuš sta na predavanju z naslovom Misli globalno, deluj lokalno: ohrani naravo v Izoli spregovorila o naravi v občini Izola in krajinskem parku Strunjan, o tem kako jo ohranjamo in kako lahko vsak od nas k temu nekaj prispeva že danes. Več. 

Razvojne priložnosti Južnega Pohorja

V januarju 2010 je v Zrečah potekala delavnica projekta NATREG Razvojne priložnosti Južnega Pohorja. S to delavnico se je nadaljevala  participacija deležnikov na projektnem območju Pohorja. Več. 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Predlogi Komisije glede biotske raznovrstnosti

Evropska komisija je predstavila Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010 (pdf, 10 strani). Pripravila je 4 možnosti, od najmanj ambiciozne, tj. občutno zmanjšati stopnjo izgube, do najbolj ambiciozne, tj. zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU, jih, kolikor je mogoče, obnoviti in povečati prizadevanja EU za zaustavitev svetovne izgube biotske raznovrstnosti. 

Spletna stran komisarja Potočnika

Komisar za okolje Janez Potočnik ima novo spletno stran, kjer predstavlja tudi svoj življenjepis in člane kabineta.

Kampanija za biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je objavila video o kampaniji za biotsko raznovrstnost. Kampanija bo potekala v dveh korakih – ozaveščanje o problemu, nato spodbujanje k akciji.

BRANJE

Proteus

V februarski številki revije Proteus Igor Dakskobler, Andrej Seliškar in Branko Vreš predstavljajo posebnosti rastlinstva planine Klek na Pokljuki, Alenka Gabrščik pa piše o  mokriščih: "nevredna zemlja" za posameznika - dragocenost za človeštvo.

Priročnik EMR

Na spletu je objavljen Priročnik za orodje ERM - sodelovanje javnosti pri načrtovanju razvoja na območjih Nature 2000 in drugih zavarovanih območjih (avtorji Ana Vovk Korže idr.), Maribor, 2009, 33 strani.

Zbornik o tujerodnih vrstah

Ob zaključku projekta Thuja je izšel zbornik s posveta Tujerodne vrste v Sloveniji, ki se je odvijal marca 2009 v Ljubljani. V zborniku so zbrani povzetki predavanj in rezultati dela na delavnici. Uredila ga je Jana Kus Veenvliet in izdal Zavod Symbiosis, 2009. 

Geološki zakladi Pohorja

Knjižica Geološki zakladi Pohorja je objavljena tudi na spletu (pdf, 35 strani).

Brošura o ekoloških omrežjih

Izšla je brošura Narava brez meja : Ekološka omrežja za večjo biotsko raznovrstnost v Alpah.

www.biotskaraznovrstnost.si

Februarja vam na spletni strani Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti  Davorin Tome predstavlja vrabca, Jana Kus Veenvliet svetuje, na kaj moramo pomisliti pred nakupom akvarijskih ali terarijskih živali. Zanimivosti v Parku meseca - Krajinskem parku Sečoveljske soline opisuje Andrej Sovinc. 

NAPOVEDNIK

24. februar: predstavitev knjižice Geološki zakladi Pohorja, v Univerzitetni knjižnici  Maribor, ob 11. uri. Več. 

5. maj: objava razpisa LIFE+. Več.  
 
1-4 junij: letna konferenca o evropski okoljski politiki Zeleni teden – biotska raznovrstnost / Green Week - Biodiversity, Bruselj, Belgija.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna.

27. september -1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska.

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.  

NARAVA NA KRATKO

Objavljen Pravilnik o odvzemu rjavega medveda in volka

V Uradnem listu št. 12/2010 je objavljen  Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. 

Stališča Slovenije glede biotske raznovrstnosti po letu 2010

Vlada RS je sprejela stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ''Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010''

Sprejet program Zavoda RS za varstvo narave

Vlada je soglašala k Programu dela in Finančnemu načrtu Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2010.

Imenovana v. d. direktorja Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vlada Republike Slovenije je 28. 1. 2010, imenovala za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje ga. Barbaro Zupanc, za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo 6 mesecev. Več.  

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec(at)gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh