Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 104 / januar 2010

SLOVENIJA

Poslanci o Naturi 2000 z različnimi pogledi

Na januarski seji Odbora za okolje in prostor  so poslanci spregovorili tudi o Naturi 2000. Razpravljali so njenih učinkih, vključenosti občin v odločanje, izzivih, sredstvih EU, prednostih in konfliktih. Odločili so se, da Naturi 2000 posvetijo eno od prihodnjih sej odbora. Več.

Ekološka obnova reke Mure pri Bunčanih

V sklopu LIFE projekta so se začela dela na desnem bregu Mure pod avtocestnim mostom med Vučjo vasjo in Bakovci. Posekali so drevesa vzdolž nekdanjega rečnega rokava, ki je nekdaj povezoval  strugo Mure in Besnice. Rokav bodo razširili na desno stran z vmesnim otokom, struga bo poglobljena in razširjena tako, da se bo povezala z Besnico. Več v časopisu Biomura št. 6.  
Kontaktna oseba: dr. Lidija Globevnik

Veliko zanimanje za ekokviz o Naturi 2000

Letošnja tema ekokviza je Natura 2000. Predstavili so ga v šoli v Rogatcu, od koder so lanski državni prvaki. Organizator tekmovanja je društvo DOVES, sodelujeta pa tudi Zavod RS za varstvo narave, predvsem s strokovnim delom, fotografijami in predstavitvami ter Ministrstvo za okolje in prostor s priložnostnimi darilci za zmagovalce in mentorje. Zanimanje za Ekokviz je izjemno veliko, saj je svoje prijave še pred zaključkom zbiranja poslalo že več kot 160 šol. Tekmovanje bo v celoti potekalo prek spletnega mesta eko.telekom.si, za katerega skrbi Telekom Slovenije, ki bo prispeval tudi nagrade. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Komisar Potočnik tudi o Naturi 2000 v Sloveniji

Komisar Janez Potočnik, kandidat za evropskega komisarja za okolje, se je predstavil Evropskemu parlamentu. V zaključku svojega uvodnega nagovora je povedal tudi: »Morda ne veste, a Slovenija je država, ki ima največji delež teritorija vključenega v mrežo Natura 2000. Želim si, da bi moji otroci in otroci mojih otrok lahko uživali vse to, kar je bilo meni samoumevno.« Več.

Evropsko omrežje Natura 2000 povečano

Omrežje se je povečalo za 59 novih območij, po površini je to skoraj 30.000 km2 (enako površini Belgije). Največ novih območij je v Franciji, na Švedskem, v Veliki Britaniji, Španiji, Nemčiji in Italiji. Več.

Vizija in cilji za biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je začetek mednarodnega leta biotske raznovrstnosti  zaznamovala s sporočilom. V njem opozarja, da se izumiranje vrst nadaljuje z zaskrbljujočo hitrostjo. Sporočilo določa vizijo in za njeno dosego opredeljuje štiri možne cilje z različnimi stopnjami ambicioznosti. Več.

Maja naslednji razpis LIFE

Evropska komisija bo naslednji razpis iz programa LIFE+ objavila maja 2010. Več.

BRANJE

Nova spletna stran ob Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti

Na spletni strani www.biotskaraznovrstnost.si boste izvedeli zanimivosti o pestrosti živega sveta Slovenije, nasvete, kako lahko pomagate tudi vi, objavljen je koledar dogodkov, seznam partnerjev v Sloveniji in knjižnica člankov in publikacij. Vsak mesec vas bo v goste povabil tudi eden od parkov.

Nova poročila o monitoringu

Na spletni strani, posvečeni monitoringu, smo objavili več novih poročil o monitoringu netopirjev, metuljev, hroščev in mehkužcev.

GIS pregledovalnik Nature 2000 v EU

Območja Nature 2000 v državah članicah – z izjemo Avstrije, Češke in Velike Britanije – si lahko ogledate na http://natura2000.eea.europa.eu/#. Na voljo je tudi iskanje po vrstah.

Novice o LIFE

Bilten LIFENews tokrat predstavlja nova ključna moža programa LIFE.

Narava v občini Poljčane

Bogato ilustrirana knjiga na 111 straneh predstavlja geologijo, rastlinski svet, rake, metulje, kobilice, kačje pastirje, hrošče, ribe, dvoživke in plazilce, ptice, sesalce in netopirje. 

Proteus

V januarski številki revije Proteus lahko preberete članek o jelki, srebrni kraljici gozdov Špele Menchora in Ivana Kosa. Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet opozarjata na negotovo pot dvoživk na mrestišča Radenskega polja. 

O okoljskih poročilih

Geografskem vestniku 81-1 Mimi Urbanc piše o  pasteh in dilemah okoljskih poročil, kot primer je predstavila Kobilarno Lipica. 

Spletišče Pravo za naravo

DOPPS je uredil spletišče Pravo za naravo, ki predstavlja več aktualnih primerov, postopoma pa zbirajo tudi zgodovinske predpise, ki so nekoč na Slovenskem urejali razne vidike varstva narave. 

Mišjedolec

V novem spletnem obveščevalcu vas bo Parnas obveščal o zanimivih aktivnostih v Robu, na Rašici, v Velikih Laščah, na Turjaku in v sosednjih občinah. Vabijo vas, da jim pošiljate vabila na zanimive dogodke s področja naravne in kulturne dediščine, varstva narave ter kulture na info(at)zavod-parnas.org. 

Nove publikacije za ohranjanje netopirjev

Izšle so nove publikacije o ohranjanju ustreznih prostorov za porodniške kolonije netopirjev v zgradbah Protection of overground roosts for bats (pdf, 30 strani) o netopirjih in vetrnih elektrarnah Guidelines for consideration of bats in wind farm projects  (pdf, 27 strani) in o podzemnih lokacijah za netopirje Protecting and managing underground sites for bats (pdf, 21 strani). 

Plinijevo Naravoslovje

Založba Modrijan je izdala knjigo Plinija Starejšega Naravoslovje - Izbrana poglavja - »obsežno delo, učeno in prav tako raznoliko kot narava sama«. 

Večerni pogovori o naravi v Krajinskem parku Goričko

Letos bo Park Goričko v vsaki od parkovnih občin organiziral večerni pogovor. K pogovorom vabijo domače in tuje strokovnjake, ki bodo osvetlili posamezno temo, sledil bo pogovor s poslušalci. Več

Film o želvah

V Kindovoru v Ljubljani bo ves februar na rednem sporedu dokumentarni film Želvino osupljivo potovanje / Turtle: the Incredible Journey. 

Tekunica zelo ogrožena

V LIFE projektu, posvečenem kraljevemu orlu, ugotavljajo, da je tekunica – njegov plen – v Evropi zelo ogrožena. Več.

NAPOVEDNIK

28. januar: delavnica: Razvojne priložnosti južnega Pohorja, Zreče. Organizatorja Občina Zreče in Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko. Kontaktna oseba: stefan.posilovic(at)zrece.eu. 

1.-5. februar: 6. konferenca o biotski raznovrstnosti / Sixth Trondheim Conference on Biodiversity, Trondheim, Norveška.

3.–5. februarDelavnica o prihodnosti upravljanja z ogroženimi populacijami evrazijskega risa v Evropi / Workshop on Future Management of Threatened Eurasian Lynx Populations in Europe, v Centru za obrambno usposabljanje, Poljče pri Begunjah na Gorenjskem. Organizirajo: Dinaricum - Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov), Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, - Norveški inštitut za naravoslovne raziskave (Norwegian Institute for Nature Research) in Zavod Grč-Vrh. 

5. februar: delavnica za upravljalce zavarovanih območij: Upravljanje kmetijskih  zemljišč v zavarovanih območjih, Ljubljana. Organizirata Ministrstvo za okolje in prostor in Zavod RS za varstvo narave. Kontaktna oseba: jelena.hladnik(at)zrsvn.si. 

1-4 junij: letna konferenca o evropski okoljski politiki Zeleni teden – biotska raznovrstnost / Green Week - Biodiversity, Bruselj, Belgija.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna

27. september - 1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska. 

Obiščite tudi koledar predavanj in vodenih izletov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti.  

NARAVA NA KRATKO

Izšel je pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi

V Uradnem listu št. 5/2010 je izšel Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst.  

Javna predstavitev Zakona o Triglavskem narodnem parku

Državni zbor je  sprejel sklep, da bo javna predstavitev Predloga zakona o Triglavskem narodnem parku potekala od 10. februarja do 12. aprila 2010. 

Osnutek pravilnika o odvzemu rjavega medveda in volka

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na  Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 29. januarja 2010.

Imenovanje direktorjev

Vlada Republike Slovenije je razrešila dr. Darija Krajčiča s položaja generalnega direktorja Direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor in ga imenovala za direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.  Dr. Gordano Beltram je imenovala za direktorico Javnega zavoda Park Škocjanske jame. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje je imenovala dr. Sama Kopača, za v.d. direktorja Javnega zavoda Kozjanski park pa Iva Trošta. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec(at)gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh