Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 102 / november 2009

SLOVENIJA

Poslanci Državnega zbora o Naturi 2000

Državni zbor je novembra razpravljal o odgovoru ministra na poslansko vprašanje Iztoka Podkrižnika v zvezi z Naturo 2000. V dve uri in pol trajajoči razpravi je sodelovalo 15 poslancev in predsednik Državnega zbora. Več.

Sloveniji LIFE projekt za varstvo volka

Evropska komisija je odobrila financiranje 196 novih projektov v okviru drugega razpisa za program LIFE+. Iz Slovenije je bil potrjen projekt »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji«, ki ga je predlagala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani z dvema partnerjema, Zavodom za gozdove Slovenije in društvom Dinaricum. Več.

Odprli Info center Mota

Minister na okolje in prostor Karl Erjavec je sredi novembra slavnostno odprl informacijski center LIFE projekta Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji - Biomura. Prostori centra so vključeni v sklop ribiškega doma Krapje na Moti. Center upravlja Prleška razvojna agencija (PRA), projektni partner Biomure. Več.

Obnova gnezda bele štorklje

Krajinski park Goričko in Elektro Maribor sta sredi novembra pri domačiji Renate Šadl v Ropoči, v območju Goričko, v ožji coni varovanja bele štorklje, zamenjala nosilec na električnem drogu za njeno gnezdo. Po pripovedovanju Renate je štorklja tukaj prvič spletla gnezdo leta 1989. V zadnjih dveh letih se je zaman trudila gnezdo naseliti, saj so zaradi premajhne gnezditvene ploskve veje padale na žice. Več.

Z ministrico tudi o netopirjih

Krajinski park Goričko in grad Grad je obiskala ministrica za kulturo Majda Širca. Med pogovorom in ogledom gradu so ji tudi razkrili želje o ohranjanju netopirjev in vzpostavitvi središča za interpretacijo narave v gradu ter jo prosili za podporo pri prizadevanjih o dokončni obnovi in ureditvi grajskega parka. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Dimas o ekonomski vrednosti zdravih ekosistemov

Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je na tiskovni konferenci ob izidu Poročila  o ekonomiki ekosistemov in biotske raznovrstnosti (TEEB) opozoril na dva ključna izziva v prihodnosti: razumeti je treba vrednost, ki jo imajo ekosistemi, biološka raznovrstnost in naravni viri, ter to vrednost upoštevati pri odločanju na lokalni, nacionalni in svetovni ravni; in drugič: rešitve je treba prilagoditi potrebam, ki jih imajo različna gospodarstva in družbe. Več.

V Flandriji o Naturi 2000

Tri pomembne mednarodne institucije, ki združujejo različne deležnike, ki se ukvarjajo z naravo v evropskem prostoru: IUCN, FACE in ELO, so v sodelovanju z Evropsko Komisijo - Generalnim direktoratom za okolje organizirale delavnico na temo promocije Nature 2000 in trajnostne rabe prostoživečih živali / Promoting Natura 2000 and Sustainable Wildlife Use. O svojih pogledih na naravovarstvo, upravljanje zavarovanih območij in izvajanje ekonomskih aktivnosti so spregovorili predstavniki različnih naravovarstvenih organizacij in institucij, lovci, ki poleg športne in ekonomske dejavnosti prispevajo k ohranjanju vrst ter lastniki in najemniki kmetijskih in gozdnih zemljišč. Načrte in tudi rezultate dela so predstavljali tako majhni kmetje kakor veleposestniki. Več. Kontaktna oseba: Boris Grabrijan (boris.grabrijan(at)kp-kolpa.si)

O Naturi 2000 na Hrvaškem

Poročilo o napredku, ki ga je pripravila Evropska komisija za Hrvaško, kratko poroča tudi o vzpostavljanju omrežja Natura 2000 v sosednji državi in o potrebnih korakih za naprej (stran 63).

BRANJE

Monitoringi netopirjev in ptic

V Knjižnici smo objavili letošnja poročila o monitoringu netopirjev in ptic:
• Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Četrto delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, 2009  

• Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, 2009 

• Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009, DOPPS, 2009, Dopolnitev, DOPPS, 2009

• Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2009 - Končno poročilo, DOPPS, 2009

Delo ministrstva v preteklem letu

Gradivo za novinarje ob predstavitvi dela Ministrstva za okolje in prostor v preteklem letu zajema tudi naravo.

Dvoletno poročilo CITES

Objavljeno je Nacionalno poročilo 2007-2008 o izvajnju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (CITES), (pdf, 30 strani)

Odgovor o ambroziji

Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Radovana Žerjava o pelinolistni ambroziji. Ta je invazivna tujerodna vrsta.

Krvavica – skalne stene v zavetju gozdov

Zavod RS za varstvo narave je na zgibanki predstavil naravni spomenik Krvavica, ki je tudi območje Natura 2000.

Šest let dela ZRSVN

Zavod RS za varstvo narave je natisnil poljudno predstavitev svojih vidnejših dosežkov v obdobju 2003-2008: Kratko poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave.

Deseta obletnica Zakona o ohranjanju narave

Zavod RS za varstvo narave je novembra organiziral posvet ob 10. obletnici zakona. Predstavitve s posveta so objavljene na spletu.

Interpretacija narave in krajine

Krajinski park Goričko je izdal tretjo, zadnjo številko projektnega glasila Interpretacija narave in krajine.

Proteus

tretji številki revije Proteus je v rubriko Varstvo narave uvrščen članek Tomaža Poličnika z naslovom Okrešelj - odkup z naravovarstvenimi motivi?

Razstave

Potujoča fotografska razstava "Cerkniško jezero – ogledalo sveta", ki s pomočjo 84 fotografij in spremnega besedila prikazuje naravo na Cerkniškem jezeru ter akcije in cilje Notranjskega regijskega parka v okviru projekta LIFE Presihajoče Cerkniško jezero, je od 21. novembra 2009 na ogled v Mercator centru v Postojni. Več.

Krajinski park Goričko in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vabita na ogled razstave v Viteški dvorani Gradu. Razstava bo odprta do 2. maja  2010. Več.  

Razstava »Zelena vez Evrope: Meja: Divjina: Prihodnost« je na ogled v Linzu v mestnem muzeju do 10. januarja 2010. Več.

Predavanja o solinah, biotski raznovrstnosti in Zeleni vezi

Na spletu si lahko ogledate predavanje Nine Gunde - Cimerman Solinski mikrosafari, organizirano v okviru Kvarkadabre. 

Objavljeno je tudi predavanje Huberta Reevesa o izzivih biotske raznovrstnosti: The challenges of biodiversity - beyond the international year 2010, ki ga je organiziral UNESCO.

Preberete si lahko prispevek Stanke Dešnik Nekoč Železna zavesa, sedaj Zelena vez Evrope na strokovnem posvetu Dediščina socializma v turizmu, ki ga  organizira  Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica.

Novi knjigi o naravi

Založba Narava je izdala knjigi Naše in srednjeevropske žuželke in 99% opica – Kako evolucija sešteva.

Izšlo je TEEB poročilo

Izšla je elektronska verzija poročila Ekonomika ekosistemov in biotske raznovrstnosti, ki je namenjeno oblikovalcem politik na mednarodni in državni ravni: TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers (pdf, 48 strani).

NAPOVEDNIK

25. november: predavanje Upravljanje in življenje z rjavim medvedom v Sloveniji. Predava Miha Krofel ob 17. uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana. Organizirata: Okoljski center (www.okoljski-center.si) in Društvo Dinaricum v sodelovanju z Zavodom Grč Vrh.

1. december: letna konferenca ELO: Evropska konferenca o biotski raznovrstnosti / The European Biodiversity Conference: European Biodiversity: the Private Offer, Bruselj. Info: coordination@remove-this.elo.org

NARAVA NA KRATKO

Razpisi za tri direktorje

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo razpise za direktorje Zavoda RS za varstvo narave, Parka Škocjanske jame in Krajinskega parka Kozjansko.

Nov vodja Parka Škocjanske jame

Vlada RS je konec oktobra imenovala dr. Gordano Beltram, zaposleno na Ministrstvu za okolje in prostor, za vršilko dolžnosti direktorja Parka Škocjanske jame za največ eno leto. Več.

Nove članice treh svetov zavodov

Vlada RS je konec oktobra v svet Parka Škocjanske jame imenovala članico Heleno Matoz, za predsednico sveta zavoda pa – namesto dr. Gordane Beltram - dosedanjo članico sveta zavoda mag. Suzano Zupanc Hrastar, obe predstavnici Ministrstva za okolje in prostor. Več

V začetku novembra je v svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje kot predstavnico Ministrstva za okolje in prostor imenovala Jeleno Hladnik, ki je postala tudi predsednica sveta. V svet  Javnega zavoda Kozjanski regijski park pa je imenovala mag. Jelko Kremesec Jevšenak. Več.

Novi uredbi o vodah in ribah

Vlada je sprejela Uredbo o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka. Več

Sprejela je tudi Uredbo o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib, s katero se določajo pravila ravnanja v primeru poginov rib v celinskih vodah. Uredba določa postopke ugotavljanja vzrokov pogina ter morebitnega povzročitelja, odstranitev posledic in zagotavlja obnovo ribje populacije. Več.

Priznanje slovenskemu projektu

V oktobru 2009 se je zaključil izbor za nagrado Sveta Evrope za krajino, ki se podeljuje v okviru Evropske konvencije o krajini. Sloveniji so podelili posebno priznanje za projekt: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, ki ga je izdelal Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti (nosilca naloge prof. dr. Janez Marušič in prof. Dušan Ogrin). Več.  

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh