Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 100 / september 2009

Spoštovani bralci, tu je že stota številka eNature. Urejam jo z velikim veseljem, upam, da jo tudi vi radi preletite in preberete kaj novega o Naturi 2000 ali o varstvu narave na našem ministrstvu.

Še posebej pa bom vesela, če mi boste poslali predloge, kako naj bilten izboljšam: česa manjka ali česa je preveč. Oglasite se mi.

Predvsem pa hvala vsem, ki mi pošiljate novičke, brez vas bi bilten životaril.

SLOVENIJA

Projekt v podporo Naturi 2000 ob meji z Madžarsko

V Murski Soboti so podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov v okviru 1. razpisa Operativnega programa teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. Krajinski park Goričko sodeluje kot partner v treh projektih. Projekt Krajina v Harmoniji z vodilnim partnerjem Narodnim Parkom Őrség se bo posvetil trajnostni rabi Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje, vrednost projekta je 1.317.000 EUR. Evropski sklad za regionalni razvoj pri vseh projektih prispeva 85% sredstev. Več.

Odprli vidrin center

Sredi septembra so odprli center AQUALUTRA. Najpomembnejša naloga Vidrinega centra bo izobraževanje, informiranje in ozaveščanje o celovitem ohranjanju narave. V novih prostorih je  na ogled tudi razstava AQUALUTRA - Vidra, kraljica voda, ki jo je pripravil Inštitut LUTRA v okviru projekta LIFE, dopolnil pa z rezultati projekta Vidra na pragu prestolnice, ki ga podpira Mestna občina Ljubljana. Več.

Košnja in renaturacija na Cerkniškem jezeru

Avgusta je Notranjski regijski park začel naravi prijazno kositi na odkupljenih zemljiščih na območju Cerkniškega jezera. Pokošenih je že skoraj 250 ha travnikov na območju jezera. Letošnje poletje z majhno količino padavin je bilo naklonjeno tudi izvedbi poskusne renaturacije Goriškega Brežička in Tresenca. Več.

Natura 2000, inovativni razvoj in javnost

V Poljčanah so konec septembra na konferenci predstavili rezultate projekta Inovativni razvoj območij Nature 2000 in sodelovanje javnosti. V delavnicah so govorili o možnostih za projekte s področja ekoremediacij, turizma in izobraževanja za območja Nature 2000. Rezultati bodo objavljeni na: http://erm.uni-mb.si

O netopirjih in štorkljah na Goričkem

Krajinski park Goričko in Društvo za preučevanje in varstvo netopirjev so na Goričkem organizirali predavanje, razstavo, delavnico in nočni ogled netopirjev. Več o dogodkih.

V Bodoncih so se sredi septembra otroci z Zavodom Vista pogovarjali o vsem kar morajo vedeti bele štorklje o gradnji gnezda. Sedaj so že odletele in čas je, da jim gnezda do pomladi popravimo. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Komisija zaključila postopek zaradi Križne jame

Komisija je  31. avgusta 2009 zaradi domnevne kršitve evropske zakonodaje v zvezi s sistemom podzemnih jam na območju, ki je del območja Natura 2000, zaključila postopek.

LIFE projekti so izbrani

LIFE+ odbor je potrdil seznam projektov, ki bodo prejeli evropska sredstva v skupni vrednosti okrog 206 milijonov EUR. Evropska komisija je letos prejela 613 prijav, od tega jih je 227 s področja Narava in biotska pestrost. Na končnem seznamu za dodelitev sredstev je 195 projektov, od tega bo projektom s področja Narava in biotska pestrost dodeljenih slabih 54% sredstev. Seznam mora potrditi še Evropski Parlament, kar bo predvidoma do sredine oktobra, potem pa bo EK z izvajalci podpisala pogodbe.

Na razpis LIFE+ v letu 2008 se je iz Slovenije prijavilo 9 projektov, od tega 5 za področje narave in biotske raznovrstnosti. Evropska komisija je za sofinanciranje potrdila le enega, in to s področja Narava. Gre za projekt o ohranjanju volka, ki ga je predlagala Biotehniška fakulteta s partnerji.

Več o LIFE+.

Na Švedskem se je zaključila biodiverzitetna konferenca

Na biodiverzitetni konferenci, ki je potekala v Stromstadu 8. do 9. septembra, so si bili okoljski ministri EU enotni, da je potrebno za izboljšanje biotske raznovrstnosti v EU in v svetu jasno določiti vizijo njenega ohranjanja ter finančno ovrednotiti vrednost biodiverzitete in uslug, ki nam jih daje narava. Več.

BRANJE

Novice Notranjskega regijskega parka

Izšla je nova številka Novic Notranjskega regijskega parka, glavnino številke zajema predstavitev rastlinskih vrst in metuljev z območja Cerkniškega jezera. http://life.notranjski-park.si/index.php?cntnid=443&lang=slo .

Revija Acrocephalus v digitalni obliki

Strokovni članki, objavljeni v DOPPSovi znanstveni reviji Acrocephalus od leta 1989 do 2007 so v elektronski obliki dostopni na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (http://www.dlib.si/).

Razstava o mejicah

Zavod RS za varstvo narave je pripravil  razstavo Kje so tiste mejice, ki so včasih bile, ki je bila avgusta in septembra na ogled v Celju, od 7. oktobra dalje pa bo na Gradu Podsreda v Kozjanskem parku. Več.

Učilnica v naravi

Ekoremediacijski center v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Filozofsko fakulteto, Ministrstvom za šolstvo in šport RS ter mrežo izbranih osnovnih in srednjih šol ustvarja vsebine Učilnice v naravi v osrednjem delu Dravinjske doline v občini Poljčane. Vsa gradiva in rezultati projekta pa so predstavljeni tudi na spletni strani Učilnice v naravi, in sicer na www.ucilnicavnaravi.si.

NAPOVEDNIK

6-7 oktober: konferenca Obnova prioritetnih gozdnih habitatov na Irskem / Restoring Priority  Woodland Habitats In Ireland, Claremorris, Irska. Informacije: breda.lyons@remove-this.coillte.iewww.woodlandrestoration.ie.

14-15. oktober: konferenca Voda za življenje  - LIFE za vodo / Water for life – LIFE for water; Bruselj, Belgija. Več.

15-16. oktober: konferenca Ekološko omrežje v Alpah / Ecological network in the Alps - a response to climate change that will conserve biodiversity?, Berchtesgaden, Nemčija. 
http://www.alparc.org/event-calendar/events-of-alparc/international-conference-alpine-ecological-network

22-25 oktober: Gorski turizem in območja Natura 2000 / Mountain tourism in Natura 2000 areas: Conflict or Opportunity? Kudowa  Zdrój, Poljska. Organizirajo: International Friends of Nature, Polish  Tourist Country Lovers’ Society (PTTK) , Institute of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education.

NARAVA NA KRATKO

Reorganizacija na ministrstvu

V okviru širše reorganizacije je septembra nastal Sektor za ohranjanje narave, ki ga vodi Mladen Berginc. Nekdanja Sektor za politiko ohranjanja narave in Sektor za zavarovana območja sta ukinjena. Naši prostori so na Dunajski cesti 48. Spletna stran sektorja.

Program dela in finančni načrt Zavoda RS za varstvo narave

Vlada je 17. septembra dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Zavoda RS za varstvo narave za leto 2009.

Nov vodja Krajinskega parka Goričko

Vlada Republike Slovenije je imenovala dr. Bernarda Goršaka za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto.  Več.

Sprejeta strategija za volka

Vlada je sprejela Strategijo ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim.

Kamniško-Savinjske Alpe - predstavitev uredbe

Vlada Republike Slovenije je julija določila besedilo osnutka uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe za javno predstavitev v Občini Solčava, Občini Luče, Občini Kamnik, Občini Preddvor in Občini Jezersko. Javna predstavitev traja od 1. septembra do 31. oktobra 2009. Več.

Razpis za krajevne vodnjake in učne poti

Ministrstvo za okolje in prostor in Helios Domžale sta tudi letos objavila razpis Oživljanje krajevnih vodnjakov v. Sloveniji in za lokalno vodno učno pot. Rok za oddajo prijav je 3. oktober 2009. Podrobnosti o razpisu na: www.helios.si

Razstava Varujmo naše naravne zaklade

Minister Karl Erjavec je v okviru 9. Festivala za tretje življenjsko obdobje, v Cankarjevem domu v Ljubljani odprl razstavo Varujmo naše naravne zaklade. Razstavo si lahko ogledate do 2. oktobra.


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh