Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 98 / julij 2009

SLOVENIJA

Uspešne tretje Evropske noči nočnih metuljev

Letošnje Evropske noči nočnih metuljev (European Moth Nights - EMN) so v Sloveniji potekale že tretjič, tokrat od 21. do 25. maja. Otvoritveni večer je bil v Logu na Ljubljanskem barju. Raziskovalci so zabeležili okrog 120 vrst nočnih metuljev, med njimi tudi lokvanjevega in lečinega molja, ki sta tipični močvirski vrsti. Njuna prisotnost potrjuje, da je to območje Natura 2000, kljub nekaterim škodljivim posegom, še vedno v ugodnem stanju. Več na 4. strani N-vestnikaMatjaz.Jez@remove-this.zrsvn.si (ambasador EMN)

Mreženje varovanih območij

Mednarodni projekt NATREG se osredotoča na mreženje varovanih območij na območju Jugovzhodne Evrope, z njim želijo prepoznati, izkoristiti in promovirati potenciale varovanih območij, ohranjene narave in okolja. Iz Slovenije sta vključena Pohorje in Kamniško-Savinjske Alpe (obe tudi Natura 2000 območji). Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave. Več.

O zlatovranki

Za zlatovranko, ki jo varuje direktiva o pticah, je v Sloveniji opredeljeno območje Natura 2000 Slovenske gorice - doli. V Krajinskem parku Goričko so v letu 2008 namestili 30 gnezdilnih hišic za zlatovranke, a jih letos še niso uspeli privabiti k naselitvi nazaj v Slovenijo. Več.

Za obveščanju o stanju zaltovranke v Evropi je oblikovana skupina,  prijave: Coracias-subscribe@remove-this.yahoogroups.com. Avstrijski skrbniki območja Nature 2000 za zlatovranko v Stainzu so sporočili, da je poginil ves letošnji zarod 35 mladičev zlatovrank, saj jim starši zaradi moče niso našli dovolj hrane. Več. Poljski kolegi sporočajo, da njihove zlatovranke nimajo težav. Več

Mednarodni raziskovalni tabor Rakov Škocjan 2009

Notranjski regijski park je julija izpeljal že tretji raziskovalni tabor v okviru LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero. Desetdnevnega tabora se je udeležilo 23 mladih iz Slovenije in Hrvaške. Več.

EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE

Mnoge vrste ogrožene

Komisija je pripravila Poročilo po 17. členu direktive o habitatih za obdobje 2001-2006 (17 strani). Čeprav mnoge vrste in habitati niso dosegli ugodnega stanja, pa poročilo kaže, da se je stanje izboljšalo za vrste, kot so medved, volk in bober. Slabo pa je zlasti stanje travišč, obrežnih habitatnih tipov in mokrišč. Objavili so tudi Tehnično poročilo, nacionalne povzetke, sporočilo za javnost in zgibanko.

Španija gre pred sodišče

Španija pred izdajo dovoljenja za odprte kope v območju Nature 2000 v osrednji Španiji ni ustrezno ocenila njihovega vpliva na okolje, zato jo Evropska komisija toži na sodišču. Komisija je Španiji poslala tudi opozorilo, ker ni opredelila in zavarovala Natura 2000 območij na Kanarskih otokih. Več.

Razpis za komunikacijo

Evropska komisija je objavila razpis European communication and outreach campaign on biodiversity: development and implementation of media plan. Prijave sprejema do 18. avgusta.

BRANJE

Svet ptic o orlih

V junijski številki revije Svet ptic Al Vrezec in Tomaž Mihelič predstavljata orle, med njimi tudi tri z direktive o pticah: belorepca, malega klinkača in planinskega orla, za katere je v Sloveniji določenih kar 10 območij Natura 2000. Spoznali boste zavarovana območja na Madžarskem in izvedeli, kako so aprila letos za breguljke, najmanjše predstavnice lastovk, ki so tudi na direktivi o pticah, čistili gnezdilne stene v Gramoznici stari Grad.

Bilten Natura 2000

Junijska številka biltena Evropske komisije Natura 2000 je posvečena stanju habitatov in vrst, kot ga kažejo poročila po 17. členu direktive o habitatih. Eden od člankov predstavlja stanje habitatov, ki so vezani na kmetijstvo. Ti so v znatno slabšem stanju ohranjenosti od ne-kmetijskih habitatov (gl. stran 10). Poročajo tudi o izboljšanju stanja medveda v Italiji (str. 13), k čemur je bistveno prispevala naselitev 10 medvedov iz Slovenije v park Adamello-Brenta, kjer je populacija medvedov zdaj že več kot 20.

N-vestnik

Izšla je nova številka internega glasila Zavoda RS za varstvo narave N vestnik.

Bonton – na obisku v gorah

Izšla je tretja zgibanka Na obisku v gorah iz serije bontonov. Zavod RS za varstvo narave je pripravil slovensko in angleško različico.

Knjižica v pomoč štorkljam

Izšla je knjižica Pepi in njegovo gnezdo iz zbirke Ekoškrat. Z nakupom pomagate obnavljati štorkljina gnezda po neurjih. Več.

Atlas klimatskih tveganj za metulje

Izšel je atlas klimatskih tveganj za evropske metulje, ki prikazuje tudi sedanja in modelirana območja razširjenosti posameznih vrst metuljev. Avtorjev atlasa je 16, iz Slovenije Rudi Verovnik.

Saxifraga z brezplačnimi fotografijami

Na spletni strani Saxifraga– Evropska biotska raznovrstnost v slikah lahko za predavanja in publikacije brezplačno dobite fotografije več kot 100 fotografov iz 15 držav. Iz Slovenije je svoje fotografije dal na voljo Mitja Kaligarič. Doslej so zbrali fotografije in risbe ptičev, metuljev, kačjih pastirjev in risbe mahov.

Smernice za varstvo ptic selivk

AEWA je doslej izdala 12 smernic za varstvo ptic selivk, med njimi tudi smernice za upravljanje območij, ki so za te ptice ključnega pomena. Več.

PlosBiology

V reviji PlosBiology so objavljeni zaskrbljujoči rezultati raziskave o učinkovitosti upravljanja ribištva.

eco.mont

Revija je namenjena upravljalcem zavarovanih območij v Alpah in raziskovalcem. Dostopna je tudi na spletu, plačljivo. Kazalo 1. številke.

Razstave

Do konca avgusta sta na gradu Grad na ogled razstava Prirodoslovnega muzeja Slovenije in ZRSVN, Narava Slovenije: Mura Prekmurje in razstava fotografij 1. Foto-natečaja: narava Goričkega skozi objektiv. Več.

V knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici je na ogled razstava Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko. Več.

Potujočo fotografsko razstavo Cerkniško jezero – Ogledalo sveta do 20. julija gosti Tehniški muzej Bistra pri Vrhniki, nato bo potovala v Živalski vrt v Ljubljani.

Razstava Bogastvo lagune predstavi laguno Stjuža kot dragocen življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste na slovenski obali., sedaj je v Knjižnici Piran.

V Linzu je razstava: »Zelena vez Evrope: Meja: Divjina: Prihodnost«. Slovenija je na njej predstavljena s kraljestvom Zlatoroga, narcisnimi poljanami v Karavankah in Sečoveljskimi solinami. Slovenijo in Krajinski park Goričko je na otvoritvi predstavila Stanka Dešnik. Odprta bo do 10. januarja 2010. Več.

NAPOVEDNIK

12-16 julij: evropska konferenca IALE – Evropske krajine v preobrazbi / IALE European Conference 2009: European Landscapes in Transformation - Challenges for Landscape Ecology and Management, Salzburg, Avstrija.

1-5 september: Drugi evropski kongres ohranitvene biologije / 2nd European Congress of Conservation Biology: Conservation biology and beyond: from science to practice, Praga, Češka.

3. september: strokovni posvet Žive meje med njivami – biotska raznovrstnost in varstvo kulturnih rastlin v času podnebnih sprememb, na 47. kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, organizator Javni zavod Krajinski park Goričko. 

9-13 september: letna konferenca EUROPARC Sto let narodnih parkov Evropi / 100 years of National Parks in Europe - a Shared Inheritance; a Common Future.

21-22 september: Konferenca BIOECON Ekonomski inštrumenti za spodbudo ohranjanja in trajnostne rabe biotske raznovrstnosti / Economic Instruments to Enhance the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, Centro Culturale Don Orione Artigianelli, Benetke, Italija.

23-24 september: mednarodna konferenca Ekoremediacije - Priložnost za inovativni napredek območij Nature 2000 in drugih (za)varovanih območij, Poljčane. Kontakt: ana.vovk@remove-this.uni-mb.si.

22-25 oktober: Gorski turizem in območja Natura 2000 / Mountain tourism in Natura 2000 areas: Conflict or Opportunity? Kudowa  Zdrój, Poljska. Organizirajo: International Friends of Nature, Polish  Tourist Country Lovers’ Society (PTTK) , Institute of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education.

NARAVA NA KRATKO

Osnutek Uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe in Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje

Vlada RS je na seji 9.7.2009 določila besedilo osnutka Uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe. Osnutek bo v občinah Solčava, Luče, Kamnik, Preddvor in Jezersko javno predstavljeno od 1. septembra do 31. oktobra 2009. Več.

Istega dne je Vlada določila tudi besedilo osnutka Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje. Javna predstavitev v Občini Grosuplje je od 13. julija do 14. septembra 2009. Gradivo je objavljeno na www.radenskopolje.si.

Ustanovljen javni zavod Krajinski park  Ljubljansko barje

Vlada RS je 9.7.2009 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park  Ljubljansko barje. Imenovala je tudi vršilko dolžnosti direktorja zavoda  Barbaro Zupanc, in sicer za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo 6 mesecev. Več.

Imenovanja v svete

Vlada RS je 17. junija v svet Zavoda RS za varstvo narave imenovala Franca Stanonika, Mladena Berginca in mag. Jelko Kremesec Jevšenak (predstavniki Ministrstva za okolje in prostor) ter prof. dr. Mihaela J. Tomana, ki ga je predlagal senat Univerze v Ljubljani. Nato je 24. junija v svet Javnega zavoda Park Škocjanske jame kot predstavnici Ministrstva za okolje in prostor imenovala dr. Gordano Beltram in mag. Suzano Zupanc Hrastar; 2. julija pa je v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park kot predstavnico Ministrstva za okolje in prostor imenovala dr. Katarino Groznik Zeiler, kot predstavnika Vlade RS pa dr. Darija Krajčiča.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh