Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 97 / junij 2009

SLOVENIJA

Delavnica za LIFE+

Tudi v letošnjem letu Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira enotne predstavitvene delavnice o razpisu LIFE+09 po vseh 27 državah EU. V Sloveniji je delavnico 10. junija izvedel OIKOS v sodelovanju z MOP.

Na delavnici so predstavili učinke programa LIFE v Sloveniji, program LIFE+ z vsebinami in pogoje letošnjega razpisa, svoje izkušnje s pripravo in vodenjem projekta pa sta predstavili dve vodji projektov - predstavnici dobitnikov sredstev LIFE.

Delavnice se je udeležilo okrog 50 slušateljev iz vse Slovenije. Udeleženci so postavili kar precej vprašanj, ki so bila posredovana Evropski komisiji. Predstavitve ter vprašanja in odgovori z delavnic bodo po zaključenih delavnicah objavljeni na spletni strani LIFE+.

Dodatne informacije: julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si

Kosili luge

V Krajinskem parku Lahinja, v naravnem rezervatu Nerajski lugi so sredi junija pokosili luge. RIC Bela krajina, upravljavec Krajinskega parka Lahinja in Društvo Krnica v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Območno enoto Novo mesto so organizirali že tretjo akcijo ročne košnje močvirnih travnikov v Krajinskem parku Lahinja. Več.

Vrata v naravo so odprta

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kapele in Turističnim društvom Kapele 12. junija 2009 odprl vrata v naravo v občini Brežice. V okviru tradicionalnega štetja koscev v Jovsih so predstavili še eno izjemno naravovarstveno lokacijo – največje slovensko gnezdišče breguljk in čebelarjev v gramoznici v Vrbini. Več.

Povejte o hrošču

Zavod RS za varstvo narave zbira podatke o štirih redkih vrstah hroščev: rogaču, alpskem kozličku, bukovem kozličku, hrastovem kozličku.  Več.   Kontaktna oseba: martin.vernik@remove-this.zrsvn.si.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Direktorji za naravo

Srečanje direktorjev za naravo je bilo v Pragi. Posvečeno je bilo zlasti izvajanju direktive o habitatih, poročanju in politiki ohranjanja narave po letu 2010. Vsa gradiva so na spletu. Predstavnik Slovenije je bil Janez Kastelic.


BRANJE

Bogastvo je v raznolikosti

Ministrstvo je ponatisnilo plakate Log in lokaŽivi svet bukovo-jelovega gozda ter Gorski svet z ilustracijami Jurija Mikuletiča.

Zavarovana območja v Sloveniji

Bogato ilustrirano knjigo Zavarovana območja v Sloveniji, ki predstavlja naše naravne parke, je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, objavljena je tudi na spletu.

Monitoring metuljev

V Knjižnici smo objavil Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): drugo poročilo, Rudi Verovnik, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008 (pdf, 181 KB) in Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev (Lepidoptera): prvo poročilo, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Tatjana Čelik, Marijan Govedič., Biotehniška fakulteta, Biološki inštitut J.Hadžija ZRC SAZU, CKFF, Ljubljana, 2008 (pdf, 4666 KB).

Participativno ohranjanje

Referati in del zaključkov z delavnic letne konference Eurosite: Participativno ohranjanje (Participatory Conservation: A Stakeholder Approach) so objavljeni na spletu.

Sporočilo iz Prage

Konec maja je bila v Pragi konferenca Divjina in velika območja naravnih habitatov v Evropi (Wilderness and Large Natural Habitat Areas in Europe.). Zaključki konference (ti. Sporočilo iz Prage / Message from Prague) so objavljeni na spletu.

Mura in Prekmurje

Razstava Mura in Prekmurje je od dneva biotske raznovrstnosti, 22. maja 2009 do konca avgusta 2009 na ogled v Krajinskem parku Goričko. Pripravila sta jo Prirodoslovni muzej Slovenije in Zavod RS za varstvo narave v letu 2002. Več.

NAPOVEDNIK

17-19 junij: simpozij Mokrišča, lov, ohranjanje narave / Zones Humides - Wetlands, Chasse - Hunting & Conservation de la Nature, Lanchères, Francija.

17-21. junij: 4. Mednarodni simpozij Raziskave žlahtnjenja zdravilnih in aromatičnih rastlin (ISBMAP2009); tema: Ohranjanje biodiverzitete in uporaba genskih virov. Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Program.

24. junij: srečanje partnerjev Odštevanja/Countdown 2010, Bruselj. Info: www.countdown2010.net

24-26 junij: letni seminar ECONAT2000, Pont à Mousson, Francija. Organizatora omrežje Econat in Eurosite.

28. junij: otvoritev fotografske razstave Presihajoče Cerkniško jezero na ploščadi  pred Kulturnim domom v Cerknici.

29.junij - 2. julij: mednarodna konferenca: Spremembe, inovacije in prilagoditve za trajnost - povezovanje naravoslovnih in družboslovnih znanosti / Transformation, innovation and adaptation for sustainability - itegrating natural and social sciences, Ljubljana. Organizatorja: Evropsko združenja za ekološko ekonomiko in Biotehniška fakulteta. Kontakt: esee.2009@remove-this.bf.uni-lj.si.

6-11 julij: biološko raziskovalni tabor Budanje 09. Organizatorji: Zavod RS za varstvo narava skupaj z Zavodom Rdeči apolon in Zvezo za tehniško kulturo Slovenije. Več.

1-5 september: Drugi evropski kongres ohranitvene biologije / 2nd European Congress of Conservation Biology: 'Conservation biology and beyond: from science to practice', Praga, Češka.

21-22 september: Konferenca BIOECON Ekonomski inštrumenti za spodbudo ohranjanja in trajnostne rabe biotske raznovrstnosti / Economic Instruments to Enhance the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, Centro Culturale Don Orione Artigianelli, Benetke, Italija.

23-24 september: mednarodna konferenca Ekoremediacije - Priložnost za inovativni napredek območij Nature 2000 in drugih (za)varovanih območij, Poljčane. Kontakt: ana.vovk@remove-this.uni-mb.si.

22-25 oktober: Gorski turizem in območja Natura 2000 / Mountain tourism in Natura 2000 areas: Conflict or Opportunity? Kudowa  Zdrój, Poljska. Organizirajo: International Friends of Nature, Polish  Tourist Country Lovers’ Society (PTTK), Institute of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education.

NARAVA NA KRATKO

Selitev

Sektor za politiko ohranjanja narave in Sektor za zavarovana območja bosta od 22. junija 2009 dalje v 3. nadstropju Dunajske ceste 48, kjer bo odslej zbrana večina sektorjev Direktorata za okolje. Spremenile se bodo tudi telefonske številke (centrala: 01 478 7400)

Sprememba pri Bonifiki

Na spletni strani ministrstva je predstavljen osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Sprememba se nanaša na obrežno vegetacijo ob Rižani v območju Bonifika (4813). Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do , 27. junija 2009.

Ocena škode v Sečoveljskih solinah

Vlada se je seznanila z oceno škode na objektih vodne infrastrukture, naravnih vrednotah in kulturni dediščini na območju krajinskih parkov Sečoveljske in Strunjanske soline po poplavi zaradi visokega plimovanja morja 1. decembra 2008. Ocenjena vrednost škode je 3.307.979,06 evra.

O parkovnih zavodih

Na spletni strani Vlade je objavljena Informacija o pomenu in racionalizaciji delovanja javnih zavodov na področju zavarovanih območij narave. Gradivo čaka na obravnavo na Vladi.

Vlada je 11. junija potrdila Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2009. Sredstva v višini 142.717 EUR so namenjena financiranju stroškov treh zaposlenih ter za osnovne materialne in investicijske stroške pri pričetku dela Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Sprejela je tudi popravek naslova sedeža javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa. Lokacija sedeža ostaja ista, spremeni se navedba naslova sedeža javnega zavoda, ki ni Adlešiči 15, ampak Adlešiči 16, v kraju Adlešiči.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh