Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 92 / januar 2009

Bilten e Natura 2000, št. 92 / januar 2009

SLOVENIJA

Nagrade za trajnostni razvoj

Razpis objavlja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Nagrade v višini 500 do 5000 evrov bodo podeljene dijakom in študentom, ki z izjemnimi šolskimi oz. študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe. Rok za prijavo je 27. februar 2009.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

LIFE+ razpis za 2008 zaključen

Konec decembra so države članice Evropski komisiji poslale prijave na razpis za projekte LIFE za leto 2008. Slovenija je v postopek dodelitve sofinancerskih sredstev poslala 9 projektov, od tega 5 na temo narave in biotske raznovrstnosti, 3 na temo okoljske politike in upravljanja in enega na temo informiranja in obveščanja. Za Slovenijo je okvirno namenjenih 4.471.481 EUR evropskih sredstev. Pogodbe naj bi izbrani prijavitelji podpisali do konca 2009.

LIFE+ razpis za 2009

Evropska komisija je sporočila, da sta Evropski Parlament in Svet odobrila povečanje LIFE+ sredstev za leto 2009 za dodatnih 25 milijonov EUR. Skupna vsota za razpis 09 tako znaša 250 milijonov EUR. Za Slovenijo je sedaj rezerviranih 5,4 milijona sredstev. Razpis bo letos predvidoma objavljen že 15. maja, rok za oddajo projektnih predlogov komisiji pa bo 15.oktober.

Upadanje biotske raznovrstnosti v EU se bo nadaljevalo?

Objavljeno je vmesno poročilo o napredku / A mid-term assessment of implementing the EC Biodiversity Action Plan, ki so ga EU in njene članice dosegle na področju zaustavitve upadanja biotske raznovrstnosti. Poročilo dvomi, da bo cilj do leta 2010 dosežen.

BRANJE

Omizje Gospodarjenje s poplavnimi gozdovi ob Muri

Povzetek omizja, ki so ga decembra 2008 organizirali Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije - OE Murska Sobota in Prleška razvojna agencija, ter povezave na referate so na spletni strani.

Zaključni poročili projektov nevladnih organizacij

S področja biotske raznovrstnosti sta na lanskem razpisu Urada za komuniciranje uspeli dve prijavi. Eden izmed projektov nevladnih organizacij je Glive vlažnice (Hygrocybe spp.) kot odzivni bioindikator za ohranjanje biotske raznovrstnosti, izvajalec Društvo Lisička je oddalo Zaključno poročilo. Drugi projekt je bil Ohranjanje biodiverzitete - izziv za prihodnost Slovenije, ki ga je izvajal Okoljsko raziskovalni zavod, ki je tudi pripravil zaključno poročilo.

N-Vestnik

Konec decembra 2008 je izšla četrta številka internega glasila Zavoda RS za varstvo narave N-vestnik.

Cikel kratkega naravoslovnega filma

Prirodoslovni muzej Slovenije januarja v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave organizira Cikel kratkega naravoslovnega filma.

Srednješolci o invazivkah

Invazivne vrste je ena od tem na tekmovanju v znanju biologije, ki ga organizira Prirodoslovno društvo Slovenije. Za udeležence so zbrali Priporočeno literaturo.

Oddaja o svetlobnem onesnaženju

V nedeljo, 4. 1. 2009 je bila na Radiu Slovenija 1 oddaja  o svetlobnem onesnaževanju Svetloba ponoči novinarja Dušana Berneta.

Natura 2000 o invazivkah

Bilten Evropske komisije Natura 2000 je tokrat posvečen invazivnim tujerodnim vrstam.

LIFENews

Izšla je dvojna številka LIFENews (december-januar). V njem si lahko preberete intervju, ki prinaša nekaj priporočil prihodnjim vodjem projektov LIFE.

Razstava Velike zveri

Evropska komisija je na spletu predstavila posterje odlične razstave Sobivanje z velikimi zvermi – izziv in priložnost / Coexisting with Large Carnivores – the Challenge and the Opportunity, ki je bila na ogled tudi na konferenci v Postojni (velikost datoteke je 43 MB). Nekateri od posterjev so zbrani v brošuri (6 strani).

Spremembe mestnih rek za povečanje biotske raznovrstnosti

Reke, ki tečejo skozi mesta, so običajno močno preoblikovane in onesnažene. Raziskava kaže, da lahko že s precej enostavnimi spremembami brežin izboljšamo habitate za rastline in živali.

NAPOVEDNIK

22. januar: okrogla miza Primerne oblike naravi prijaznega turizma v parkih, vodi: Marko Pretner, vodja Info središča Dom Trenta, v sklopu turističnega sejma v Ljubljani TIP 2009.

16-18 marec: Simpozij o volku / Wolf Symposium, Vålådalen, Švedska. Organizator: Taiga. Kontakt: mats@remove-this.taiga.z.se

18-20 maj: mednarodna konferenca Trajnostno upravljanje vojaških zemljišč, ki so območja Natura 2000 / Sustainable management of NATURA 2000 designated military lands, Hasselt, Belgija.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh