Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten eNatura 2000, št. 86 / julij 2008

SLOVENIJA

Novo Mednarodno pomembno območje za ptice Črete

Strokovnjaki mednarodne organizacije za varstvo ptic BirdLife so potrdili, da območje Črete na Dravskem polju izpolnjuje merila za »Mednarodno pomembno območje za ptice« – IBA. Obsega 324 hektarov in leži na območju občin Slovenska Bistrica in Majšperk. Glavnino območja sestavlja zadrževalnik Medvedce, ki je življenjski prostor vodnih ptic. Vanj je vključenih tudi pet manjših gozdičev, kjer gnezdita dve veliki ujedi: orel belorepec in črni škarnik. Več.

Deseta Evropska noč netopirjev

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev bo letos že 10. leto zapored organiziralo mednarodni dogodek Evropska noč netopirjev. Namenjen je izobraževanju širše javnosti o netopirjih, njihovih življenjskih prostorih in navadah ter ogroženosti. Vabijo vas na predavanja in večerne sprehode s poslušanjem in opazovanjem netopirjev, delavnice za otroke, fotografsko razstavo, delavnice izdelovanja netopirnic, čiščenje zatočišč idr. Nekatere aktivnosti bodo izvedli v okviru projekta »Ne moti, netopirji spimo!«, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Evropska noč netopirjev bo potekala od 5-7. septembra 2008 v Ljubljani, Lendavi, Brezovski Gori, Kobilju, Škocjanu, Tolminu, na Bledu. Več.

Biseri slovenskega morja – za delfine in želve

V sklopu širšega projekta Ohranimo bisere slovenskega morja, ki ga po pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor financira Petrol, društvo Morigenos izvaja projekt Delfini v slovenskem morju - inteligentna bitja pri nas, Zavod RS za varstvo narave pa je ponovno oživel projekt Ohranimo želvo v slovenskem morju, .

O Rižani in Naturi 2000

Minister Janez Podobnik se je sestal z Davidom Stepanom. Minister je glede zavarovanja reke Rižane povedal, da je njen zgornji tok že sedaj vključen v omrežje Natura 2000, če pa bodo izpolnjena merila za območje Natura 2000, bo dodatno območje reke Rižane vključeno v že obstoječe območje Natura 2000. Več.

Konferenca o ekoremediacijah

V Celju bo 24. in 25. septembra 2008 potekala 2. Mednarodna ERM konferenca, katere osrednja vloga bo ustanovitev projektnega konzorcija za koordiniranje in pripravo projektov z namenom izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja v Evropi. Konferenca bo izpostavila prioritetno skrb za varovanje in ohranjanje varovanih območij (NATURA 2000) v Sloveniji s pomočjo naravnih ekosistemskih tehnologij. Hkrati bo konferenca priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in primerov dobrih praks na področju naravnih in sonaravnih tehnologij - ekoremediacij.  Več.
Bojana Kroflič (bojana.kroflic@remove-this.rra-celje.si)

Slikanje fresk na jezerski lehnjak

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je v sodelovanju s podjetjem Marmor Hotavlje 28. junija pripravil delavnico Slikanje fresk na jezerski lehnjak na ekološki kmetiji Spodnji Virnik nad Spodnjim Jezerskim. Lehnjak, ki nastaja v tem delu omrežja Natura 2000, je zanimiv del narave, hkrati pa že stoletja cenjen material v stavbarstvu in podlaga sakralnemu slikarstvu. Tako daje možnosti sonaravnega turizma s povezovanjem spoznavanja narave in umetniškega ustvarjanja. Udeleženci so si ob tem ogledali nastajanje lehnjaka z opazovalnega mostiča, ki je bil postavljen v projektu Phare CBC Karavanke Natura 2000. Dela osmih ustvarjalcev vseh generacij bodo v avgustu razstavljena na Jezerskem. 
Uroš Brankovič (uros.brankovic@remove-this.ctrp-kranj.si)

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Nov razpis za LIFE+

Evropska komisija je 15. julija objavila razpis za program LIFE+. Rok za prijave je 21. november. RazpisVeč o LIFE+.

Javna razprava o poročanju po 17. členu habitatne direktive

Stanje ohranjenosti za habitatne tipa in za vrste – pregled po državah in po biogergografskih območji je na spletni strani Eionet. Javna razprava teh poročilih teče do 15. septembra.

Irska obsojena zaradi projekta vetrne elektrarne

Evropsko sodišče je obsodilo Irsko, ker ni izvedla celovite presoje vplivov na okolje za projekt vetrne elektrarne. Podprlo je tudi stališče Evropske komisije, da Irska direktive ni ustrezno prenesla v svoj pravni red. SodbaOdziv irskega ministrstva za okolje.

BRANJE

Smernice za upravljanje habitatov

Evropska komisija je pripravila smernice za upravljanje izbranih habitatov, med drugim za obalne tipe, tekoče vode, travišča in gozdove. Več.

Poslovni sektor in biodiverziteta

Izšla je nova številka biltena Evropske komisije Natura 2000 Business & Biodiversity, ki predstavlja primere dobrih praks sodelovanja poslovnega sektorja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

N-vestnik 2/08

Izšla je nova številka N-vestnika, internega glasila Zavoda RS za varstvo narave.

O jamah in Naturi 2000

V strokovnem besedilu Zavoda RS za varstvo narave so obravnavane tudi jame kot območja Nature 2000. Članek.

Več o glivah vlažnicah

Gobarsko društvo Lisička, Maribor, ki izvaja projekt Glive vlažnice (Hygrocybe spp.) kot odzivni bioindikator za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ja na svoji spletni strani obširneje v besedi in sliki predstavilo projekt in tudi glive vlažnice.

Balastne vode

Študija je primerjala različne metode obdelave balastnih vod. Analiza stroškov in koristi daje prednost filtriranju. Več.

Načrtovanje neizbežnega: klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Raziskava, ki je analizirala prostorske plane v Veliki Britaniji, Franciji in na Nizozemskem, je poudarila pomen prostorskega planiranja za ohranitev biotske raznovrstnosti v času pričakovanih klimatskih sprememb. Več.

Na obisku ob morju

V seriji Bonton je Zavod RS za varstvo narave izdal drugo zgibanko, tokrat posvečeno morju. Spoznavali ga bomo v družbi simpatičnega radovednega fantiča.

Akcijski načrt 2010

Evropska komisija je izdala Akcijski načrt Evropske unije - zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010 - in preko / The European Union's Action Plan / Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond.

Javna razprava o invazivnih vrstah

Rezultati javne razprave o invazivnih vrstah so na spletni strani Evropske komisije.

Poti po Smrekovškem pogorju

Naravovarstvena zveza Smrekovec je izdala Vodniček za poti po Smrekovškem pogorjuSmrekovško pogorje je območje Nature 2000.

Vodnik za obiskovalce narave

Škotska naravovarstvena institucija SNH in Tourism Innovation Group sta pripravila vodnik za odgovornega obiskovalca / Responsible Visitor Guide. Z njim obiskovalcem svetujeta, kako naj odigrajo svojo vlogo v ohranjanju narave in kulturne dediščine Škotske.  

Ekosistemske tehnologije

Ekoremediacijski tehnološki center vam na svoji novi spleti strani www.ertc.si predstavlja paleto inovativnih ekosistemskih tehnologij.

Prijava na e-novice ministrstva

Ponovno se je mogoče prijaviti za prejemanje e-novic Ministrstva za okolje in prostor. Ob prijavi lahko izberete, ali želite prejemati vse ali le izbor. Prijava.

NAPOVEDNIK

8. julij – 28. avgust: razstava Veliki pejsaži Narodnih parkov Francije. Organizatorji: Ministrstvo za ekologijo, energijo, trajnostni razvoj in urejanje prostora, javna ustanova Narodni parki Francije in Veleposlaništvo Francije v Sloveniji, Trg francoske revolucije, Ljubljana. Več.

5-7 september: Evropska noč netopirjev v Ljubljani, Lendavi, Brezovski Gori, Kobilju, Škocjanu, Tolminu, na Bledu. Organizator: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. Več.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr. Več.

24-25. september: druga mednarodna konferenca Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evropi za izboljšanje kvalitete življenja, Celje. Prijavnica.

29. september: delavnica za pomoč prijaviteljem projektov iz programa LIFE+ iz Slovenije.

30. september - 2 . oktober: delavnica Establishing and Confirming Management Planning Principles on Natura 2000 and Other Conservation Sites, Blaenau Ffestiniog, Narodni park Snowdonia, Wales. Organizatorja CMS Consortium in  Eurosite.

5-8 oktober: evropska konferenca o evrazijski vidri, Moravske toplice. Organizira: Lutra.  Okvirni program.

5-14 oktober: Svetovni kongres IUCN / World Conservation Congress, Barcelona, Španija.

7-8 oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Drugo sporočilo.

8-10. oktober: VI. generalna skupščina Zavarovanih območij v Alpah, na Bledu. Več.

12-14 november: seminar Delovna mesta za naravo / Jobs for Nature, Lyon, Francija. Več.

NARAVA NA KRATKO

Razstava o francoskih narodnih parkih

V okviru francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije, Ministrstvo za ekologijo, energijo, trajnostni razvoj in urejanje prostora, javna ustanova Narodni parki Francije in Veleposlaništvo Francije v Sloveniji organizirajo v Ljubljani razstavo umetniških fotografij Patricka Desgraupesa z naslovom « Veliki pejsaži Narodnih parkov Francije ».Trideset fotografij velikega formata je na ogled do 28. avgusta na Trgu francoske revolucije pred gledališčem Križanke v Ljubljani. Več

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh