Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 83 / marec 2008

SLOVENIJA

Pisni opomin Sloveniji zaradi Ajdovske jame

Evropska komisija je 29. februarja Sloveniji izročila pisni opomin v zvezi z varstvom južnih podkovnjakov v Ajdovski jami pri Nemški vasi. Komisija je prejela pritožbo v zvezi s turističnim obiskom in drugimi dejavnostmi, zaradi katerih prihaja do vznemirjenja južnih podkovnjakov v Ajdovski jami. Tu je zatočišče največje porodniške kolonije te vrste v Sloveniji. VečPredsodni postopek.

Projekti nevladnih organizacij za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor konec lanskega leta objavil razpis za nevladne organizacije za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008. Eden od sklopov je bil delno posvečen biotski raznovrstnosti. S tega področja je bilo na razpisu izbranih 12 projektov, skupna vrednost sredstev zanje je 19.900 evrov. Več.

Delavnica o EU finančnih skladih

V okviru evropskega projekta “Linking Management and Financing of Natura 2000” so na Ministrstvu za okolje skupaj z Društvom za proučevanje ptic in varstvo narave (DPPVN) organizirali delavnico na temo: Možnosti financiranja Nature 2000 v Sloveniji iz EU finančnih skladov. Namen delavnice je bil izvedeti v kolikšnem merilu in na kakšen način različni finančni skladi v Sloveniji omogočajo financiranje projektov na območjih Natura 2000 in se seznaniti s programskim orodjem IT-Tool, ki nudi dodatno pomoč potencialnim prijaviteljem pri iskanju sredstev za svoje projekte. Udeležili so se jo predstavniki operativnih programov posameznih skladov. V prihodnje bodo na ministrstvu to orodje prevedli v slovenščino in mu poleg evropskih možnosti financiranja območij Natura 2000 dodali še slovenske.

Velikonočnica že cveti, ogroženi rastlini kaže dobro

Stepsko rastlino velikonočnico pri nas lahko najdemo le še na štirih rastiščih. Kot pove njeno ime, cveti v času velike noči, a v zadnjih letih precej »prehiteva«. Ali že gre za odgovor na klimatske spremembe ali zgolj za običajen pojav v periodiki cvetenja? Več v sporočilu za medije Zavoda RS za varstvo narave.

Velikonočnico so na Zavodu RS za varstvo narave tudi prešteli – izvedli monitoring. Štetje poteka na Boletini pri Ponikvi, enemu izmed štirih slovenskih rastišč, kjer so izvajali tri letni projekt iz sklopa Life lll - Narava, ki se je letos zaključil. Z izvedenimi aktivnostmi v okviru projekta so na rastišču ogroženemu velikemu kosmatincu omogočili ugodnejše pogoje za uspevanje. Letos je na rastišču največ cvetočih rastlin. Več.

Povezovanje projekta BIOMURA z ljudmi

Projekt BIOMURA bo uspešen, če bodi tudi ljudje, ki živijo ob reki Muri, poznali namen projekta, podpirali njegove cilje in že pred izvajanjem ukrepov soglašali z njimi. Da bi to  dosegli, se povezujejo z različnimi institucijami v regiji in aktivnimi posamezniki. Doslej so organizirali 4 delovne sestanke, in sicer z Občino Beltinci in Zavodom za turizem in kulturo  Beltinci, Zvezo ribiških družin Pomurja in Ribiško družino Ljutomer, Občino Veržej ter s predstavniki Lovskih družin projektnega območja Biomura. Več.

Zimski tabor mladih ornitlogov

Od 23. do 28. februarja 2008 je v naravnem rezervatu Škocjanski zatok in njegovi okolici potekal zimski tabor mladih ornitologov, ki ga je organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Na taboru je sodelovalo 22 mladih ornitologov, v starosti med 10. in 18. letom, iz vse Slovenije ter iz Italije. Razdeljeni so bili v 6 delovnih skupin, katerih vsaka se je pod vodstvom izkušenega mentorja, posvetila raziskovanju določene teme. Tako so letos mladi ornitologi raziskovali in spoznavali vodne ptice v obalnih mokriščih in na izlivu reke Soče v Italiji, ptice Kraškega roba ter življenje v pučih ali kalih.

Na taboru so se udeleženci seznanili z različnimi metodami raziskovalnega dela, izpopolnili so se v prepoznavanju različnih vrst ptic, spoznavali so njihova življenjska okolja, naučili so se pravilnega beleženja terenskih podatkov in njihove obdelave, v večernih urah pa so preživljali prijetne urice ob druženju in izmenjavi izkušenj s svojimi vrstniki.

Izvedbo tabora so finančno podprli Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter družba Mobitel, glavni pokrovitelj DOPPS.

Pomagajmo žabicam čez cesto

Letošnje leto bo v znamenju žabic. Projekt Pomagajmo žabicam čez cesto poteka pod okriljem Centra Grajski vrt Boštanj d.o.o. in Turističnega društva Boštanj, v sodelovanju s Societas herpetologica slovenica (SHS) – Društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev. Gre za celoletni projekt, s katerim želijo opozoriti na problematiko povoza žab ob prečkanju ceste, ko se v spomladanskem času vračajo iz zimskih bivališč na mrestišča in letna bivališča ter v jesenskem času nazaj na zimska bivališča. Namen projekta je razvijati naklonjen odnos ljudi do narave. Akcije na to temo bodo potekale vse leto.

Kontaktna oseba: Miša Pintarič (misa.pintaric@remove-this.gmail.com)


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Dimas spodbudno o Naturi 2000

V svojem sporočilu S. Dimas poudarja pomen omrežja Natura 2000, ki obsega že skoraj 20 odstotkov ozemlja EU in je temelj politike EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Uspešnost Nature 2000 pri zmanjševanju upada ogroženih vrst kažejo tudi neodvisne študije.

Ob tem je znova popravil pogosto izražen predsodek, da na območjih Nature 2000 človekove aktivnosti niso dovoljene. Poudaril je, da je to prilagodljiv sistem, da so to žive pokrajine in da je v njih možno najti primerno ravnovesje med varstvom biotske raznovrstnosti in ekonomskimi potrebami. Več.

Svet ministrov za okolje

Svet ministrov, ki mu je predsedoval slovenski minister za okolje in prostor Janez Podobnik, je sprejel sklepe, ki se nanašajo tudi na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Več.

Postopek Komisije proti Portugalski in Malti, proti Finski ustavljen

Evropska komisija je sprožila sodni postopek proti Malti, ker dopušča lov na dve vrsti ptic v času gnezdenja in proti Portugalski zaradi aktivnosti, ki jih izvajajo na dveh območjih, določenih na podlagi direktive o pticah. Ustavila pa je postopek priti Finski glede lova spomladi, ker ta država s predpisi lova ne dopušča več.

Posvetovanje glede invazivnih vrst

Evropska komisija si želi pridobiti mnenja širokega kroga deležnikov  glede invazivnih tujerodnih vrst . Posvetovanje teče preko spleta do 5. maja. Več.

BRANJE

Nova številka Proteusa

V februarski številki Proteusa je izšel tudi članek Nejca Jogana Kako si z www pomagati pri določanju rastlin.

Svet ptic

Februarska številka revije Svet ptic prinaša obširen poljudni članek Ala Vrezca o sovah na Slovenskem. Nejc Jogan piše o tem, kako invazivne rastlinske vrste ogrožajo našo naravo.

Okolje na dlani

Agencija za okolje je izdala publikacijo Okolje na dlani, ki zajema tudi poglavje Narava in biotska raznovrstnost.

Privlačno o nekaj vrstah

Na Umanoterinih straneh so zanimivi opisi nekaj Natura vrst – med drugim bomo izvedeli izvor imena, simbolni pomen živali, kako lahko skrbimo za njeno ohranjanje in katero društvo se še posebej ukvarja z njimi.

Leksikon živali, Živalski sledovi

Pri založbi Narava sta izšli knjigi Novi veliki leksikon živali na 496 straneh in Živalski sledovi na 152 straneh.

Po travnikih … s Stanetom Sušnikom

Televizija Slovenija predvaja serijo  šestih dokumentarnih oddaj Staneta Sušnika. Gledalci so se v njegovi družbi sprehodili po več pokrajinah, ki so tudi območja Natura 2000. V drugi oddaji je bila gostja Simona Kaligarič, ki je sicer tudi komunikatorka Nature 2000.

Ekoremediacije

Avtorja Daniel Vrhovšek in Ana Vovk Korže predstavljata primere dobre prakse. Publikacija Ekoremediacije ima 130 strani, izdala sta jo Filozofska fakulteta Maribor – Mednarodni inštitut za ekoremediacije in Limnos.

Kam teče Farovščica

Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor je Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU  izvedel sledilni poskus s ponora Farovščice pri Novi vasi na Blokah, kamor se stekajo tudi očiščene odpadne vode s čistilne naprave. Na domnevni podzemni poti teh voda namreč ležita naravni vrednoti Križna jama in Križna jama 2. Končno poročilo o rezulatih sledenja s ponora Farovščice (pdf, 26 strani).

Spletna enciklopedija živali

Projekt spletne enciklopedije / Encyclopedia of Life portal nudi dostop do trenutnega znanja s področja biološke raznolikosti našega planeta. Na njej  najdemo tudi človeško ribico z opisom B. Buloga.

Socialne, ekonomske in okoljske koristi

Poročilo Social, economic and environmental benefits of World Heritage  Sites, Biosphere Reserves, and Geoparks na 120 straneh bo zanimivo zlasti za  uprave slovenskih zavarovanih območij in kandidate za UNESCO status.

NAPOVEDNIK

13. marec: predavanje Ris v Dinaridih. Predavajo: dr. Ivan Kos, mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, Miha Krofel in mag. Mirko Perušek, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica. 
Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

20. marec: otvoritev razstave slik Jurija Mikuletiča, Galerija Lala, Ljubljana, ob 19. uri.

14-16 maj: tretja evropska delavnica o ribnikih in kalih / 3rd European Pond Conservation Network Workshop, Valencia, Španija.

20. marec: 3. otroški slikarski EX-TEMPORE, ob Svetovnem dnevu voda v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Organizira: OŠ Elvire Vatovec Prade v sodelovanju z Mestno občino Koper, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvom likovnih pedagogov Primorja in Obalnimi galerijami Piran.

21-24 maj: mednarodna konferenca Urbana biotska raznovrstnost in oblikovanje / Urban Biodiversity & Design (Erfurt, Germany)

19-30. maj: 9. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Bonn, Nemčija. Organizira: Sekretariat Konvencije. Dokumenti.

10-11. junij: Evropska konferenca o smernicah za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni / European Conference on Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, Postojna. Organizatorji: Evropska komisija, Evropska pobuda za ohranjanje velikih zveri (LCIE), Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije.

10-13. junij: letna konferenca organizacije Eurosite, Turku, Finska. Prva najava.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr.

7-8. oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Vabilo.

8-10. oktober: VI. generalna skupščina Zavarovanih območij v Alpah, na Bledu. Več.

NARAVA NA KRATKO

Odvzem medveda

Izšel je Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 23/08).

Vlaganja koncesnine

Vlada RS je potrdila Načrt vlaganj občinama Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za leto 2008, pripravljen na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem. Več.

Razpis za programe okoljskih nevladnih organizacij

Ministrstvo za okolje in prostor je 15. februarja 2008 objavilo javni razpis za sofinanciranje programov okoljskih nevladnih organizacij za leti 2008 in 2008. Zadnji rok za oddajo vlog na omenjeni javni razpis je petek, 14. marec 2008, do 13. ure. Razpis.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.  

 
Arhiv enature

Na vrh