Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 78 / oktober 2007

SLOVENIJA

Podpis deklaracije Odštevanje do / Countdown 2010

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Mednarodne zveze za naravo (IUCN) za Evropo so 16. oktobra 2007 na ekološki kmetiji pri Lazarju pri Ljubljani podpisali deklaracijo Odštevanje do / Countdown 2010. Gre za prvi primer podpisovanja dveh ministrstev skupaj v kaki državi.

Partnerji v deklaraciji navajajo tudi lastne obveze za izpolnjevanje ciljev. Del obvez  se veže na Naturo 2000, zlasti na Program upravljanja območij Natura 2000.

Razpis za nevladne organizacije

Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) objavil Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008. Eden od sklopov razpisa je Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost. Rok za oddajo vlog je 13. november 2007 do 14. ure.

Program LIFE+ predstavljen Skupnosti občin Slovenije

Na povabilo Skupnosti občin Slovenije smo 17. oktobra 2007 v prostorih gradu v Račah (občina Rače Fram) predsedstvu Skupnosti predstavili evropski finančni sklad Life+. Poudarek je bil predvsem na možnostih in vsebinah, s katerimi bi se občine lahko vključevale v izvajanje projektov, sofinanciranih iz tega sklada.
Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si)

O Naturi 2000, divjadi in drevesni dediščini v Karavankah

V sklopu predavanj ob II. Dnevu Karavank sta bili v knjižnjici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču organizirani dve predavanji na temo narave in Nature 2000 v Karavankah. Več.
Uroš Brankovič, CTRP Kranj (uros.brankovic@remove-this.ctrp-kranj.si)

Letošnja košnja v Jovsih

V okviru LIFE projekta je Zavod RS za varstvo narave v Jovsih v letih 2006 in 2007 finančno stimuliral košnjo na 102 ha. Pogodbeniki so se obvezali, da bodo svoje travnike pokosili po 15. juliju in tako pripomogli k varovanju ogroženih ptic in drugih živali. Več
Dušan Klenovšek, ZRSVN (dusan.klenovsek@remove-this.zrsvn.si)

Volovja reber: Predlog za mediacijo in strokovno študijo

Na pobudo Koalicije so iz Centra za mediacijo pri PIC posredovali investitorju Elektro Primorski in Občini Ilirska Bistrica ponudbo za brezplačno mediacijsko pomoč pri primeru Volovja reber. Iz DOPPS pa so na ministra Podobnika naslovili pobudo, da podpre raziskavo, ki bi identificirala območja, kjer z vidika varstva ptic ni pričakovati ovir za postavitev vetrnih elektrarn. Več.

Tomaž Jančar, DOPPS (tomaz.jancar@remove-this.dopps-drustvo.si)

Dodatna sredstva za vzdrževanje nasipov v Sečoveljskih solinah

Obilne padavine, ki so prizadele posamezna območja v Sloveniji ob koncu septembra, predvsem pa še visoke gladine morja, ki so se pojavile v tistem času, so močno poškodovale tudi nasipe ob Dragonji in tiste, ki soline in zaledje varujejo pred visokimi plimami. Nenadzorovano prelivanje vod prek območja Krajinskega parka Sečoveljske soline je v preteklosti že močno prizadelo habitatne tipe in posamezne vrste, ki jih posebej varujemo v okviru območja Natura 2000.

Zato je bila več kot dobrodošla novica, da je Agencija RS za okolje odobrila okoli 38.000 EUR, s katerimi bomo do konca novembra 2007 obnovili zemeljski nasip. Ta bo vsaj za nakaj časa zavaroval rastišča halofitov, poloje in gnezdišča čiger, polojnikov in beločelih deževnikov pred prelivanjem visokih vod. Z deli smo že pričeli. Več: Andrej Sovinc, KP Sečoveljske soline (Andrej.Sovinc@remove-this.soline.si)

Evropske noči nočnih metuljev

Letošnje vseevropsko opazovanje nočnih metuljev je potekalo od 11. do 15. oktobra. Zanimiva nočna opazovanja so organizirali člani Društva za preučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Na osrednjem dogodku na pobočjih Nanosa se je zbralo preko 20 raziskovalcev in ljubiteljev nočnih metuljev, zanimivosti iz nočnega življenja pa je posnela tudi TV kamera. Opazovali so tudi na štirih drugih lokacijah: Rače, Konjišče, Donačka gora in Brloga. V petih nočeh so opazili 69 različnih vrst nočnih metuljev. S tem so se raziskovalci uspešno vključili v projekt IV Evropskih noči nočnih metuljev, hkrati pa pomembno prispevali k poznavanju biotske pestrosti območij Natura 2000. Več: matjaz.jez@remove-this.zrsvn.si

Nova naravoslovna učna pot Petelinjek

Sredi septembra so uradno odprli naravoslovno učno pot Petelinjek. Naravoslovna učna pot je namenjena predvsem učencem in dijakom, ki bodo z aktivno udeležbo ob 13 tematskih tablah spoznavali življenje v ribnikih, močvirjih, na mokrotnih travnikih, v jelševju in v gozdu. Več. Informacije:  gregor.kalan@remove-this.zrsvn.si.

Strokovna ekskurzija v Španijo in udeležba na konferenci v ZDA

V septembru 2007 smo v okviru LIFE projekta izvedli načrtovani delovni obisk v državi članici EU, ki ima že dalj časa vzpostavljen sistem NATURA 2000, v smislu spoznavanja njihovega sistema NATURE 2000 s poudarkom na upravljanju. Obiskali smo špansko ministrstvo za okolje, kjer smo s sodelavci sektorja za zavarovana območja izmenjali delovne izkušnje, vezane na Naturo 2000. Obiskali smo tudi več območij Natura 2000 in parkov, kjer so nam predstavniki uprav parkov pripravili predavanja, oglede informacijskih centrov ter terenske oglede. Z ministrstvom smo se dogovorili tudi za delovno sodelovanje v bodoče.

V prvem tednu oktobra smo se udeležili konference v organizaciji ameriške naravovarstvene inštitucije NatureServe NatureServe Conservation Conference 2007, kjer smo predstavili Informacijski sistem za Naturo 2000 v Sloveniji (IS N2k), ki ga izgrajujemo v sodelovanju z Aagencijo RS za okolje. Predstavitev je naletela na izjemno pozitiven odziv. Dobili smo potrditev, da je naš sistem dober ter primerljiv oz. v določenih tehničnih podrobnostih celo boljši od najsodobnejših podobnih informacijskih sistemov.  IS N2k je trenutno v fazi testnega delovanja, v začetku leta 2008 pa bo preko spletnih strani ARSO dostopen tudi javnosti.  Več: mirjam.galičič@zrsvn.si.

Nagradne igre Natura 2000 zaključene

Nagradne igre so se odvijale od junija do septembra 2007, v njih smo bralce spraševali, katera žival ali rastlina je na fotografiji. Pomagali smo jim tudi z zanimivostmi iz njenega življenja. Z igrami smo želeli spodbuditi poznavanje Nature 2000 v čim širšem krogu, tudi med mladimi. V času iger smo  prejeli 1774 rešitev, od tega le 5 odstotkov napačnih. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Evropska komisija začenja postopek proti Romuniji

Evropska komisija je sprožila postopek proti Romuniji, saj ta država doslej ni določila nobenega območja za ptice selivke ali ranljive vrste. S tem kršijo direktivo o pticah. Več

Evropska komisija o spomladanskem lovu na ptice

Evropska komisija je Malti poslala zadnje opozorilo, saj ta država dopušča lov na dve vrsti ptic v času pomladi, ki je ključna za selitve in razmoževanje. Komisija predlaga Malti, naj svoje predpise uskladi z Direktivo o pticah. Komisija pa je ustavila postopek zaradi spomladanskega lova proti Cipru. Ta država se je namreč zavezala, da lov v tem obdobju ne bo več dovoljen. Več.

BRANJE

Program upravljanja območij Nature 2000 na spletu

Na naši spletni strani je objavljen Program upravljanja območij Nature 2000, ki ga je Vlada RS sprejela na 141. seji dne 11. oktobra 2007. Ločeno je objavljena priloga 4.2.

Zbornik LIFE projektov

Izšel je Zbornik projektov Life III – Narava v Sloveniji. Če želite tiskano verzijo, pišite na naslov: majda.sivec@remove-this.gov.si.

Spletna stran Countdown 2010

Ministrstvo za okolje in prostor je pobudi Odštevanje do / Countdown 2010 posvetilo posebno spletno stran.

Anketa javnega mnenja o Naturi 2000 predstavljena na konferenci SKOJ

Referat Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? Natura 2000 v Sloveniji Mateje Vohar in Špele Polak, predstavljen na 11 Slovenski konferenci odnosov z javnostmi oktobra 2007 v Podčetrtku je objavljen tudi na naši spletni strani (pdf, 1173 KB). Referat.  Povzetek.

Promocijski materiali na spletni strani projekta LIFE

Na spletni strani LIFE projekta Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem smo posodobili zlasti rubriko Promocijski material, kjer si lahko pogledate v okviru projekta nastale publikacije in druge promocijske materiale. Tematske brošure in zloženke v katerih so opisane značilnosti petih projektnih območij, Boletine, Jelovice, Jovsov, Ličence ter Snežnika, so na voljo tudi v angleškem jeziku. Na angleški spletni strani so tudi plakati, s katerimi smo konkretne projektne akcije predstavili na mednarodnih konferencah.

Dobre prakse upravljanja območij Nature 2000

Evropska komisija je vzpostavila novo spletno stran, kjer predstavlja primere dobre prakse  upravljanja območij Nature 2000.

Barja in biogoriva

Letošnja tretja številka biltena  mednarodne skupine za ohranjanje barij / International Mire Conservation Group (IMCG) je posvečena problematiki barij in biogoriv.

NAPOVEDNIK

25. oktober: Predstavitev Poročila o izvajanju Direktive o habitatih (17. člen) Zavoda RS za varstvo narave, ob 10. uri na Dunajski cesti 48, Ljubljana. Organizira: Ministrstvo za okolje in prostor. Kontaktna oseba: peter.skoberne@remove-this.gov.si.

25-28 oktober: 3. mednarodni seminar o gorskem turizmu: Trajnostni turizem v gorskih zavarovanih območjih / Sustainable tourism in the montane protected areas: Building partnership between NGOs’ and managers of protected areas v  Sucha Beskidzka, Poljska. Kontaktna oseba: christian.baumgartner@remove-this.nfi.at.

12-13. november: evropska konferenca v sklopu predsedovanja Poslovne dejavnosti in biotska raznovrstnost / EU Presidency Conference on European Business & Biodiversity, Lizbona, Portugalska.

14-16 november: Mednarodna okrogla miza o upravljanju podzemnih voda Jugovzhodne Evrope / Integrated Management of Shared Groundwater in  South Eastern Europe - Brdo pri Kranju. Organizirata: Ministrstvo za okolje in prostor ter GWP

15. november: delavnica Smernice za pripravo načrtov upravljanja z velikimi zvermi na populacijskem nivoju, Mašun. Organizirajo: Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS za varstvo narave. Kontaktna oseba: marko.jonozovic@remove-this.zgs.gov.si.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh