Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Evropska komisija je spodbudila  peti natečaj za evropsko nagrado Natura 2000, ki se podeljuje za najboljše dosežke na področju ohranjanja narave. Vsi, ki so neposredno…

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (letos…

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave. Na območja Natura 2000 in…

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Zavod RS za varstvo narave je pripravil osnutek…

V okviru projekta Vezi narave iz programa Interreg so naravovarstveniki z Zavoda RS za varstvo narave – v dogovoru z lastniki zasebnih zemljišč - postavili 50 gnezdišč…

Upravno sodišče Republike Slovenije sprejelo sodbo glede Odloka Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, za obdobje do 30. 9.…

Z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) in prenosom gospodarjenja z državnimi gozdovi nanjo smo v Sloveniji dobili sistemski vir financiranja tudi za…

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Primorska podust je…

Evropska komisija (EK) je objavila poročila o tem, kako države članice izvajajo okoljsko politiko. Kar zadeva ohranjanje narave, EK poudarja, da je Slovenija dosegla…


Evropska komisija je objavila razpise za sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči z nepovratnimi sredstvi programa LIFE za…


Na vrh