Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki


Zadnje objave

24.04.2018

Nov projekt za naravo ob Dravi

Polovica občine Središče ob Dravi je v območjih Natura 2000 Drava po direktivi o habitatih in po direktivi o pticah. Tu je tudi habitat hrčka, ki je tudi varovan z direktivo o habitatih. Občina je za interpretacijo narave in podporo naravoslovnemu turizmu pripravila nov projekt. Cilj projekta Razv...

19.04.2018

Odprli pot za hitrejšo spremembo območij Natura 2000 ob meji s Hrvaško

Državni zbor je 19. aprila 2018 po nujnem postopku sprejel spremembe zakona o ohranjanju narave. Te omogočajo, da Vlada RS enostavneje in hitreje spremeni Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Spremembe so potrebne, saj so z arbitražo določene meje s Hrvaško, kar prinaša t...

18.04.2018

Objavljen razpis LIFE 2018

Program LIFE je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov. Novost le...

05.04.2018

Sredstva sklada za gozdove tudi za območja Natura 2000

Vlada RS je 5. aprila 2018 sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018. Načrtujejo, da bodo za ukrepe na območjih Natura 2000 porabili 1.182.216 EUR. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) določa, da se v breme Gozdn...


Na vrh