Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 določa veliko število ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki so objavljeni v Prilogi 4.2. Da bi olajšali…

V skladu z obveznostmi glede poročanja o izvajanju Direktive o habitatih (17. člen) so države dolžne pripraviti poročilo. Slovenija je Evropski komisiji oddala prvo…

Evropska komisija je v novembru 2007 s potrditvijo seznamov območij Natura 2000 (dopolnjeni seznami za celinsko, atlantsko in borealno regijo, prvi seznam panonske…

Ministrstvo za okolje in prostor je od 14. do 21. novembra 2007 gostilo predstavnike Ministrstva za okolje Republike Estonije ter Okoljskega investicijskega centra. V…

Sredi letošnjega oktobra je Hwacheon, majhno mesto v Južni Koreji, za dober teden postal središče sveta - vsaj za strokovnjake, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in…

V Lizboni je 12. in 13. novembra potekala mednarodna konferenca z naslovom »Business&Biodiversity«, ki so se je udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in…

Tri mednarodne organizacije: Europarc, Eurosite in ELO (organizacija lastnikov zemljišč) so vzpostavile mrežo 30 amabasadorjev Nature 2000 v petih evropskih državah, iz…

Od septembra 2006 do oktobra 2007 je tekel projekt Komunikacijska podpora Naturi 2000. Cilji projekta so bili:

  • Splošna prepoznavnost ekološkega omrežja Natura 2000
  • Uvršč…

V skladu z obveznostmi glede poročanja o izvajanju Direktive o habitatih (17. člen) smo pripravili poročilo v obliki, dogovorjeni z Evropsko komisijo in vsemi državami…


Na vrh