Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Izšel je povzetek prispevkov mednarodne delavnice, ki je potekala od 2. do 4. oktobra 2006 v Kočevju in na Mašunu ter v okoliških gozdovih, ki so v sklopu območij Natura…

Prvo nagradno igro Natura 2000, ki je potekala v Gorenjskem glasu od 1. do 15. junija, smo uspešno zaključili. Na naslov Ministrstva za okolje in prostor je prispelo kar…

Junija so se v tiskanih medijih in na spletnih straneh pričele nagradne igre Natura 2000. Ministrstvo za okolje in prostor je uspešno zaključilo prvo nagradno igro, ki je…

Zaključil se je trimesečni izobraževalni niz izobraževanj in usposabljanj za komuniciranje Nature 2000 v okviru projekta "Komunikacijska podpora implementaciji Nature…

Aquarius d.o.o. in Center za kartografijo favne in flore sta izdala zgibanko Testni primer presoje sprejemljivosti plana na varovana območja na primeru Strategije…

Izšla je 74. številka biltena e-Natura. Številka je zadnja pred vsebinsko in oblikovno prenovo.

V Uradnem listu Evropske unije je objavljena uredba o finančnem inštrumentu Life+.

Od junija do oktobra bodo v tiskanih medijih in na spletnih straneh potekale nagradne igre Natura 2000. S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje na temo Nature 2000 v…

Ministrstvo za okolje in prostor je organiziralo dve delavnici, na katerih so obravnavali predlog Operativnega programa - Programa upravljanja območij Natura 2000. Delavn…

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo spletno stran z informacijami o finančnem inštrumentu LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost. Predstavljeni so cilji LIFE+…


Na vrh