Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih…

Razpis za LIFE+ projekte za leto 2011 bo objavljen sredi februarja v Uradnem listu Evropske unije in na spletnih straneh Evropske komisije. Projektne prijave bo potrebno…

V Ljubljani je dne 11. in 12. 1. 2011 v so-organizaciji Evropske komisije, Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda RS za varstvo narave potekal mednarodni uvodni…


Na vrh