Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Radensko polje je kraško polje in je uvrščeno med Natura 2000 območja: na potencialnem posebnem ohranitvenem območju (pPosVO) Radensko polje - Viršnica se varuje 10…

Evropska Komisija je Evropskemu parlamentu predlagala nov LIFE program za ukrepe na področju okolja in podnebja v obdobju 2014–2020 in dodelitev sredstev za program v…

Izšel je članek Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja. V prispevku je…

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).  Potencialna posebna ohranitvena…


Na vrh