Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

V septembrski številki revije Proteus je objavljen članek Mihaela J. Tomana Natura 2000 - omrežje izbranih varstvenih območij, ki opozarja na več problemov in izzivov v…

Kačova mlaka v Pörgi je naravna vrednota državnega pomena. Spričo priostnosti hranil, ki se stekajo vanjo, je vodna vegetacijabujna. Zaposleni v Krajinskem parku Goričko…

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji pripravil  strokovni posvet z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000. Posvet je bil…

Slovenija se je po poznavanju pojma Natura 2000 zopet uvrstila v evropski vrh, na peto mesto. Tako kažejo rezultati Eurobarometra  o biotski raznovrstnosti in še posebej…

Leta 2007 je Vlada RS sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-13. V okviru projekta LIFE+ Upravljanje so zaključili analizo izvajanja ukrepov iz…

Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija je 7. novembra 2013 organizirala posvet Natura 2000 kot izziv in priložnost. Uvodnemu pozdravu predsednice Parlamentarne skupine…

Problematiko pravnega varstva volkov kot zaščitene vrste v Sloveniji je obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje na seji 17. oktobra 2013. Pobudo je…


Na vrh