Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27. decembra 2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014…

Vsakih šest let so države dolžne Evropski komisiji poročati o izvajanju direktive o habitatih. Ta v 17. členu določa, da poročilo vključuje zlasti informacije o…

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) je spremljalo stanje ptic, in sicer 12 vrst v letu 2012 in 16 vrst v letu 2013. V poročilu opozarjajo na prenizko…

Center za kartografijo favne in flore je pripravil poročilo o monitoringu netopirjev v letu 2013. Analize rezultatov zimskih monitoringov ne kažejo več na upadanje…

Direktiva o habitatih v 8. členu govori tudi o postopku določanja ukrepov in njihovega sofinanciranja. Ta člen je postal »aktiven«, ko so države članice status območij,…

Evropska komisija je prepričana, da ima Natura 2000 ključno vlogo pri ohranjanju in trajnostnem upravljanju edinstvene narave Evrope. Zato je razpisala novo nagrado:…

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Vabijo vas k oddaji pripomb in…


Na vrh