Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

V predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona se odpravljajo administrativne ovire in bremena, s katerimi se dolgoročno zmanjšuje število postopkov, številni pa se…

Evropska komisija je objavila zaključno poročilo študije, s katero so vrednotili postopke izdaje dovoljenj za posege v območjih Natura 2000. V tej fazi so intervjuje…

Republika Srbija ima od januarja 2014 status države kandidatke EU. Tako tudi ta država vzpostavlja omrežje Natura 2000. V ta namen je Ministrstvo za ohranjanje…

V poročilu o monitoringu ptic kmetijske krajine za leto 2013, ki ga je pripravil DOPPS, so avtorji opozorili na kritične trende. Zbrali so tudi več priporočil za…

Del ekipe društva Morigenos se je v decembru 2013 udeležil svetovne konference o biologiji morskih sesalcev, ki jo organizira Society for Marine Mammalogy ali Združenje…

V Uradnem listu EU je izšla Uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 , ki sta jo decembra 2013 …

V Uradnem listu RS št. 3/2014 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) S spremembo uredbe je Vlada…

Spletno stran smo v zavihku Območja, vrste, habitatni tipi dopolnili s spremembami, ki jih je prinesla lanska obsežna sprememba območij Natura 2000. Uradni podatki so v p…

Zavod za varstvo narave Hrvaške (Državni zavod za zaštitu prirode) je izdelal spletno aplikacijo za dostop do vseh podatkov, zbranih v bazi Natura 2000. S klikom na…

Bober je vse do nedavnega v Sloveniji veljal za izumrlo vrsto, saj so o njem zadnjič poročali v 18. stoletju. Leta 1998 pa se je ponovno pojavil v porečju Krke …


Na vrh