Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Evropska komisija izmed projektov, ki jih je vrednotila v preteklem letu, izbere nekaj najboljših. Izmed 61 projektov s področja narave oz. nanjo vezane komunikacije, jih…

Na slanem travniku na Svetem Nikolaju pri Ankaranu je Zavod RS za varstvo narave sredi januarja 2015 odstranil zarast, ki prerašča travnik, še posebej invazivne tujerodne…

Na podlagi biogeografskega seminarja, ki je bil junija 2014 v Ljubljani, je Evropska komisija 3. decembra 2014 potrdila slovenski predlog območij. Odločitev o posodobitvi…

Prvinski bukovi gozdovi Evrope so na UNESCO Seznamu svetovne dediščine, ki sedaj zajema bukove gozdove v Karpatih in Nemčiji. Slovenija predlaga, da bi vključili gozdna…

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih…

Poslanec Zvonko Lah (SDS) je 17. novembra ministrici za okolje in prostor postavil poslansko vprašanje kaj bo storila, »da bo v Sloveniji vzpostavljeno konkurenčno okolje…

Evropska komisija je prepričana, da ima Natura 2000 ključno vlogo pri ohranjanju in trajnostnem upravljanju edinstvene narave Evrope. Zato je leta 2013 prvič razpisala…


Na vrh