Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Evropska komisija želi s posvetovanjem zbrati mnenja o veljavni naravovarstveni zakonodaji EU (direktiva o pticah in direktiva o habitatih) ter njenem dosedanjem…

Evropska komisija je objavila Stanje narave v Evropski uniji : Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata direktivi o pticah in habitatih,…


Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020),
sprejetega s sklepom vlade 9. aprila letos, in sicer se prilogi 6.1 Cilji in ukrepi…

V sklopu projekta LIFE WOLFALPS so analizirali odnos javnosti do varstva volka. Širša javnost kot pomemben pokazatelj družbene 'klime' glede varstva volkov previdno…

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE 2015 informativni dan, ki bo 18. junija 2015 v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Dogodek je namenjen potencialnim…

Krajinski park Pivška presihajoča jezera in društvo Drobnovratnik vabita v soboto, 20. 6. na celodnevno Poletno muzejsko noč. Dopoldne bodo na vodenem kolesarskem…

Stališče Gospodarske zbornice Slovenije je, da Natura 2000 za Slovenijo ni problem, če bi skupaj z Evropsko komisijo zagotovila gospodarne pogoje za njeno izvajanje. S…

Na delavnicah za sektorje predstavljamo sprejeti program upravljanja z območji Natura 2000 in spremljajoče vsebine, čas pa je namenjen tudi vprašanjem in mnenjem. Poleg…


Na vrh