Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

V letu 2016 so sodelavci Zavoda RS za varstvo narave pripravili metodologijo za spremljanje stanja ohranjenosti traviščnih habitatnih tipov ter habitatov vrst, vezanih na…

Na Malti  je bil 27. do 29 septembra 2016 biogeografski seminar, na katerem so sodelovali predstavniki Evropske komisije in Evropske agencije za okolje (European Topic…

Jeseni 2016 so predstavniki Zavoda RS za varstvo narave izmenjali izkušnje z Agencijo za okolje Islandije. Predstavili so sistem varstva narave v Sloveniji, zavod,…

Ker Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 vsebuje podrobnejše varstvene cilje, je postal pomembna strokovna podlaga za presojo sprejemljivosti.…

Rjavi medvedi praviloma večino zime preživijo v brlogih. S pomočjo telemetričnih ovratnic so raziskovalci spremljali potek zimovanja pri slovenskih medvedih. Medvedi so…

Inšpekcija za okolje in naravo je od maja do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora nad mokrišči. Kljub temu, da so mokrišča številna in raznovrstna, so navadno majhna in…


Na vrh