Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Nosilci dejavnosti in načrtovalci razvoja na podeželju se pogosto težko znajdejo v zahtevnih upravnih postopkih, povezanih s posegi v prostor na varovanih območjih, med…

Evropska komisija izmed projektov, ki jih je vrednotila v preteklem letu, izbere nekaj najboljših. V letu 2015 so ocenili 77 projektov in med najboljše sta se uvrstila…

Na zasedanju 2. februarja 2016 v Strasbourgu so člani Evropskega parlamenta z veliko večino podprli resolucijo na temo biotske raznovrstnosti. Resolucija daje močno…

Prisotnost naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ter živalskih in rastlinskih vrst na pohorskih planjah, traviščih na ovršju Pohorja, je posledica prepleta naravnih…

Februarja 2016 je Državni zbor sprejel Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Med načeli je navedeno, da je treba pri gospodarjenju ravnati tako, da…

Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekta LIFE Življenje traviščem, ki bo v Sloveniji potekal naslednjih pet let. Projekt spodbuja ohranjanje biotske…

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so pripravili smernice za odgovorno nepotrošno rabo medvedov v turizmu, s katerimi želimo zagotoviti edinstveno in varno doživetje…

 
Januarja 2016 je v Celovcu potekal tradicionalni kmetijski sejem Alpe Jadran. Ob robu sejma so se na informativnem sestanku v zvezi z območji Natura 2000 sestali…

Popisi gnezdilk, ki jih je pripravil DOPPS v letu 2015, kažejo, da le pri kostanjevkah beležijo velik porast. Za vrtnega strnada, črnočelega srakoperja, hribskega…


V okviru projekta EGP Gorički travniki so predavali o naravi prijazni rabi travnikov na območju Natura 2000 Goričko. Po predavanjih se je razvila razprava na temo…


Na vrh