Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoNovice in dogodki

Novice in dogodki

Projekt Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta je izboljšati stanje…

V okviru mednarodnega projekta Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5 – državnega Biosfernega območja »Mura-Drava-Donava« pripravljajo Akcijski načrt obnove rečnih…

Občina Ankaran namerava zavarovati krajinski park Debeli rtič, ki bo zajel tudi območje Natura 2000 Debeli rtič po direktivi o habitatih in območje Natura 2000 po…

Inšpektorat za okolje in prostor je med svoje prioritete v programu dela za leto 2018 uvrstil nadzor nad 16 kamnolomi in dnevnimi kopi na območjih Natura 2000. Z vidika…

Vlada RS je 1. marca 2018 ministrstvom in drugim državnim organom ter izvajalcem javnih pooblastil naložila, da o izvedbi ukrepov iz Programa upravljanja podrobno…


Na vrh